سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهبود حافظه فعال شنیداری

بهبود حافظه فعال شنیداری

حافظه فعال اصطلاحی است که برای توانایی نگهداری و دستکاری اطلاعات برای دوره کوتاه زمانی به کار میرود.
تست های هوشمندانه مهارت های حافظه فعال را با بازخوانی اعداد، حروف یا کلمات رو به جلو و عقب؛ پیروی از دستورات چندگانه، و بازخوانی اطلاعات در حضور حواس پرتی ها از یادگیرنده اندازگیری میکند.

بچه های با رشد طبیعی دستورات سه مرحله ای را بین سه و چهار سالگی پیروی میکنند و به یاد می آورند. بین ۵ و ٨ سالگی، آنها کارهایی انجام میدهند که شامل دو تا سه مرحله از مسیر هایی است که نیاز دارند در بین اتاق های خانه چرخی بزنند، و به یاد داشته باشند که کارهای کاغذی را به مدرسه و از آنجا بیاورند. بین سن ٨ و ١١ ،آنها شروع به اجرای موارد پیچیده تر می کنند که به تأخیر زمانی نیاز دارند( مثل انجام بعضی چیزها بعد مدرسه) یا رفتن به مسیر دور تر مثل رفتن به خانه همسایه. علاوه بر این ، آنها نه تنها کاغذها را به مدرسه و از مدرسه می آورند ، بلکه کتابها و تکالیف مناسبی را نیز می آورند.

در زیر لیستی از رفتارهای مرتبط با زبان آموزان که موارد را فراموش می کنند وجود دارد.اگر در یادگیرنده برخی از این نقص ها را مشاهده می کنید ، یادگیرنده احتمالاً از فعالیتهای با محوریت بهبود توانایی یادگیرنده در بیادآوری اطلاعات بهره مند می شود:

⁃ در انجام کارهایی که شامل دو یا چند مرحله است مشکل دارد.
⁃ وسط کار فراموش میکند که چه کاری داشت انجام میداد
⁃ مشکل در تکمیل کارها حتی وقتی دستورالعمل ارائه شده است
⁃ مشکل داشتن در به خاطرآوردن دستورالعمل ها

پکیج تقویت شنیداری پاکدلها

معرفی تمرینات تقویت حافظه فعال دیداری- شنیداری و هماهنگی حرکتی با شعر

👈 به دستوراتی که می گویم خوب گوش کن سپس آن ها را به همان ترتیب که شنیده ای انجام بده.

راه می رم و راه می رم ، رو پنجه ی پا می رم
راه می رم و راه می رم، رو پاشنه ی پا می رم

راه می رم و راه می رم ، پایین و بالا می رم

دست بزن و راه برو، این جا و اون جا برو

دستاتو بالا ببر، حالا بذار پشت سر
حالا ستاره بردار، پشت کمر نگه دار

دوید و دوید ، به جنگلی رسید
یه جوی آبی دید ، از روی اون پرید
روی زمین میشینی، پاها باز وکشیده
پشتت باید صاف باشه، نه دولا نه خمیده
ساق پاهاتو بگیر، با هردو دستت محکم
حالا آروم وکم کم، زانوهاتو بکن خم
باید به هم بچسبن، کف هر دوتا پاها
بگیر با هردو دستت، پنجه ی هردوپا را

فکرکن یه پروانه ای، میون پیله تنها
دلت می خواد رها شی، پر بزنی تو هوا
بازوهاتو مثل بال، بالا و پایین ببر
توی خیال خودت ، به روی گلها بپر

دستا بالا با خنده، انگشتا باز و بسته
نگاه کنیم ببینیم، کی خوشحاله کی خسته

دستا پایین، پاها باز، برو جلو با آواز
بپر عقب ، چپ و راست، جفت پاهاتو ببند باز

بهبود حافظه فعال شنیداری -سایت پاکدلها

دوست دارید پکیج تقویت شنیداری پاکدلها را مشاهده نمایید ؟ اینجا کلیک کنید