سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اختلال یادگیری خاص چیست؟

What Is Specific Learning Disorder?

Specific learning disorder (often referred to as learning disorder or learning disability, see note on terminology) is a neurodevelopmental disorder that begins during school-age, although may not be recognized until adulthood. Learning disabilities refers to ongoing problems in one of three areas, reading, writing and math, which are foundational to one’s ability to learn.

🔸 اختلال یادگیری خاص چیست؟

اختلال یادگیری خاص (که اغلب به آن اختلال یادگیری یا ناتوانی یادگیری گفته می شود ) نوعی اختلال رشد عصبی است که از سنین مدرسه شروع می شود ، اگرچه ممکن است تا بزرگسالی قابل تشخیص نباشد. اختلالات یادگیری به مشکلات مداوم در یکی از سه حوزه، خواندن ، نوشتن و ریاضیات اشاره دارد ، که برای توانایی یادگیری فرد ضروری و اساسی است.

An estimated 5 to 15 percent of school-age children struggle with a learning disability. An estimated 80 percent of those with learning disorders have reading disorder in particular (commonly referred to as dyslexia). One-third of people with learning disabilities are estimated to also have attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Other specific skills that may be impacted include the ability to put thoughts into written words, spelling, reading comprehension, math calculation and math problem solving.

🔸شیوع:
.
تخمین زده می شود که 5 تا 15 درصد کودکان در سنین مدرسه با ناتوانی یادگیری دست و پنجه نرم می کنند. تخمین زده می شود که 80 درصد از مبتلایان به اختلالات یادگیری به ویژه دارای اختلال خواندن باشند (که معمولاً به عنوان نارساخوانی یاد می شود). تخمین زده می شود که یک سوم از افراد دارای اختلال یادگیری نیز دارای اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) باشند.

مهارت های خاص دیگری که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد شامل توانایی به نوشتار دراوردن افکار ، هجی کردن ، درک مطلب ، محاسبه ریاضی و مسئله گشایی یا حل مساله می باشد.
In DSM-5, there is one overaching category of SLD with ‘specifiers’ to characterize learning difficulty in three major academic domains, namely reading (dyslexia), writing، mathematics (dyscalculia)

تعدادی از اختلالات یادگیری خاص در DSM4 به رسمیت شناخته می شد از جمله: اختلال خواندن، اختلال نوشتن، اختلال ریاضیات ، اختلال زبان ، اختلال فونولوژیک و لکنت زبان.
اما در DSM-5 ، یک طبقه بندی جامعی از SLD با “مشخص کننده ها” یا specifiers وجود دارد تا مشکلات یادگیری را در سه حوزه اصلی تحصیلی ، یعنی خواندن (دیسلکسیا) ، نوشتن ، ریاضی را توصیف کند.
4 Criteria for diagnosing dyslexia, dyscalculia and other learning disorders

🔸Criteria A (Key Characteristics)

Difficulty in mastering reading, writing, arithmetic skills, number sense, number facts or calculation and mathematical reasoning in school age years. The difficulty persisted for atleast 6 months and is failed to improve despite the provision of intervention that deal with these difficulties.

۴ معیار برای تشخیص

مشکل در مهارت یافتن بر خواندن ، نوشتن ، مهارت های حساب ، درک عدد ، محاسبه و استدلال ریاضی . این مشکل باید برای حداقل 6 ماه ادامه داشته باشد و با وجود مداخله ، بهبود پیدا نکرده باشد.

🔸Criteria B (Measurement & Analysis)

The difficulty led to the affected academic skill to be substantially and quantifiably below those expected for the individual’s chronological age.

این مشکلات منجر به این شود که مهارت تحصیلی به طور قابل ملاحظه تحت تاثیر قرار بگیرد و از آنچه برای سن تقویمی فرد انتظار می رود ، کمتر باشد.
🔸Criteria C (Age of Onset)

The learning difficulty may begin in the early years of schooling, but may not fully manifest until young adulthood in some individuals until the demands for those affected academic skills exceed the individual’s abilities.

مشکل یادگیری ممکن است از سالهای اولیه تحصیل آغاز شود ، اما ممکن است کاملاً تا بزرگسالی در برخی از افراد آشکار نشود .

🔸Criteria D

Any other disorder, such as Intellectual Disabilities, auditory or visual acuity problems, other mental or neurological disorders or adverse conditions, such as psychosocial adversity, lack of proficiency in the language of instruction, inadequate instruction that may have plausible explanation for the difficulties being experienced by the individual must be taken into account first before confirmi

هر اختلال دیگری مانند ناتوانی های ذهنی ، مشکلات بینایی یا شنیداری ، سایر اختلالات روانی یا عصبی یا شرایط نامساعد ، مانند مشکلات روانی – اجتماعی ، عدم مهارت در دستور العمل زبان،قبل از تأیید تشخیص ، ابتدا باید در نظر گرفته شود.

برای مطالعه بیشتر :

مشاهده نرم افزارهای خاص تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

مشاهده فایل های قابل پرینت تشخیص و درمان اختلالات یادگیری