سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیت های آگاهی حس لامسه عمومی

فعالیت های آگاهی حس لامسه عمومی

استفاده از اسفنج و لمس آن
استفاده از صابون اصلاح
به کارگیری کرم دست
نقاشی با انگشت

 فعالیت‌هایی که درک حس عمقی را شامل می‌شوند:

تحمل وزن بر روی دست(چرخ دستی و فعالیت هایی بر روی یک توپ کوچک)

هل دادن اشیا سنگین (جعبه ها، صندلی‌ها میزو …)

کشیدن (مسابقه طناب کشی)

فشار دادن بخش های مختلف دست داخل گل سفال

وارد کردن انگشتان در گل سفال یا خمیر درمانی

پاره کردن در بسته ها و جعبه ها

انجام بازی‌های کف زدن ( زدن کف دو دست به هم)

– فعالیت هایی جهت تنظیم فشار

بیرون کشیدن لبه های ورق کامپیوتر

غلتاندن توپ روی گل سفال

گرفتن آب یک اسفنج یا لباس شسته شده

فشار دادن دکمه قابلمه ای به هم دیگر

 فعالیتهایی جهت تمایز لمسی

انجام بازی های انگشتی

انجام بازی های شناسایی انگشتان

تشخیص از میان اشیا در حال که آنها ثابت هستند

تشخیص از میان شکل ها در حالی که آنها ثابت هستند

نوشتن روی بدن و تشخیص شکل ، حرف یا شیی کشیده شده

تشخیص و تمایز از بین جنس های مختلف

– فعالیت های ویژه مهارت های دستکاری شیئ در دست

الف) انتقال از انگشت به کف دست

بیرون آوردن یک سکه پول از داخل کیف پول

پنهان کردن یک سکه در دست( بازی شعبده بازی )

مچاله کردن کاغذ

ب) انتقال از انگشتان به کف دست همراه با ثبات

بیرون آوردن دو یا چند سکه از داخل کیف پول

جدا کردن دو یا چند براده آهن از یک آهن ربا

بلند کردن میله‌های چوبی و گیره های کاغذ( هر بار یک عدد ) و نگه داشتن دو یا چند عدد آنها در دست در یک زمان

بلند کردن چندین وسیله (هر بار یک عدد) و نگاه داشتن یا چند عدد از آنها در دست در یک زمان

ج) انتقال از کف دست به انگشتان

حرکت دادن یک سکه از کف دست به انگشتان

حرکت دادن براده آهن برای گذاشتن روی آهن ربا

حرکت دادن یک شیئ برای گذاشتن روی آهن ربا

حرکت دادن تکه ای از غذا و گذاشتن آن در دهان

د) انتقال از کف دست و انگشتان همراه با ثبات

نگه داشتن چند براده در دست و هر بار از هر بار گذاشتن یک براده بر روی اهن ربا

دستکاری پول جهت گذاشتن ان در صندوق

پایین گذاشتن در حالی که چند وسیله در دست دارد

نگه داشتن چند تکه از وسایل بازی

ر) جابجا کردن

ورق زدن صفحات یک کتاب

بلند کردن ورق کاغذ، دستمال کاغذی، اسکناس، پول

جدا جدا کردن کارت های بازی

نخ کردن مهره ها و دانه های تسبیح

حرکت کردن مداد شمعی یا خودکار جهت رنگ کردن یا نوشتن

حرکت دادن کاغذ توسط دست غیر غالب به هنگام قیچی کردن

بالا بردن کلوچه برای خوردن

تنظیم قاشق، چنگال یا چاقو برای استفاده کردن

پاک کردن رنگ یا گل با نوک انگشتان

ز) جابجا کردن همراه با ثبات
نگه داشتن یک خودکار در دست و برداشتن کلاه از سر با همان دست

نگه داشتن براده ها در دست در زمانی که یکی از آنها از انگشتان رها می شود

نگه داشتن لباس در دست به هنگام تلاش جهت بستن دکمه یه گیره لباس

نگه داشتن دسته کلید در دست و حرکت دادن یکی از آنها و قرار دادن آن در درون قفل

س) چرخش ساده و مرکب

باز کردن یا بستن در یک شیشه مربای کوچک

باز کردن یا بستن یک پیچ و مهره

بیرون آوردن مداد شمعی از جعبه و آماده کردن آنها جهت رنگ کردن

چرخاندن خودرو کار با ماژیک جهت بالا آوردن آن

چرخاندن اسباب بازی هایی به شکل انسان جهت گذاشتن آنها روی صندلی اتوبوس یا درون قایق

چرخاندن یک تکه از پازل جهت قرار دادن آن روی تخته پازل

لمسی وسایل یا شکل ها جهت شناسایی آن ها

دستکاری تکه هایی از اسباب بازی

ساختمان سازی

چرخاندن مکعب هایی که در تمامی جهت های آن ها عکس وجود دارد

چرخاندن مسواک یا لوازم غذا خوردن در هنگام استفاده از آنها


ش) چرخش ساده یا مرکب همراه با ثبات

دستکاری بخش های مختلف یک ظرف کوچک در هنگام پیدا کردن محل قرار دادن یک شکل در آن

نگه داشتن دسته کلید و چرخاندن کلید در دست جهت قرار دادن آن در داخل قفل

فعالیت های آگاهی حس لامسه عمومی -پاکدلها

 

مشاهده مطلب با موضوع مهارتهای درکی حرکتی 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای تقویت ادراکی مناسب برای دانش آموزان