سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشکلات ادراک لامسه ای حرکتی

 

مشکلات ادراک لامسه ای حرکتی

ناتوانی های ادراکی-حرکتی

ناتوانی های ادراکی شامل نقایص موجود در هماهنگی بینایی- حرکتی، انحرافات بینایی، شنوایی و لامسه، ارتباطات فضایی و سایر متعلقات ادراکی می باشد. با وجودی که رشته علمی ادراک سالهای متمادی مطالعه شده است، مسئله اختلالات ادراکی در کودکان هنوز هم به خوبی شناخته و فهمیده نشده است زیرا با زمینه هایی مثل حافظه، توجه، تفکر و زبان روابط و مرزهایی همپوشی دارد. 

بسیاری از فعالیت های کلاسی نیازمند ادراک مناسب ، حرکت و برقراری تماس است .ما در این مطلب به بررسی ادراک لامسه ای حرکتی می پردازیم.

دو نوع اطلاعاتی که از طریق ادراک لامسه حرکتی به دست می‌آیند به شرح زیر است:
اطلاعات مربوط به حس لامسه عبارتند از

1- اطلاعات هندسی مربوط به مساحت اندازه شکل خطوط و زاویه ها

2- جنس سطح

3- درد

4- دما

5- فشار

اطلاعات مربوط به حس حرکت عبارتند از :

1- الگوهای حرکتی تنه بازوها پاها فک و زبان

2- وضعیت اندام ها و یا طرز قرار گرفتن اعضای بدن در حالت سکون

3- میزان حساسیت نسبت به حرکت مستقیم یا چرخشی سر، اندامها و کل بدن

اختلال و یا بروز هرگونه مشکلی در هر کدام از موارد یاد شده بالا ، کودک را با مشکل مواجه می‌کند. مثلاً بروز اختلال در زمینه حس حرکت نوشتن کودک را با دشواری و سختی روبرو خواهد کرد.

 

مشکلات ادراک لامسه ای حرکتی -سایت پاکدلها

برای مطالعه مطلب فعالیت های اگاهی حس لامسه عمومی کلیک کنید

برای مشاهده و دانولد نرم افزارهای موثر در بهبود مشکلات یادگیری کلیک کنید