سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهکارهایی برای تقویت روان خوانی

 
راهکارهایی برای تقویت روان خوانی :

۱- اطمینان پیدا کنید که بچه ها نشانه ها را بخوبی یاد گرفته و به سرعت صدای هر نشانه را می گویند . (از تمرینات تقویت دقت و تمرکز استفاده کنید)

۲- بچه ها باید با تمرین مداوم، بتوانند ترکیب را بدون جدا کردن صداها و بدون مکث، یکجا و سریع بخوانند.

۳- به ترکیبها یک نشانه دیگه اضافه کنید تا با تمرین بتوانند یک بخش را سریع و صحیح بخوانند.

۴- هر روز روی تابلو و با گچ رنگی یا ماژیک، با توجه به نشانه تدریس شده، چند کلمه رو به صورت هر بخش یک رنگ بنویسید تا بچه ها بخوانند.

۵- به کسانی که در خواندن مهارت دارند ، اجازه ندهید تا قبل از دیگران کلمه رو بخوانند، چون فرصت فکر کردن را از بقیه میگیرند.
چند دقیقه به همه فرصت بدهید تا کلمات رو بخوانند و بعد خودتان انتخاب کنید چه کسی بخواند.

۶- کلمات جدید رو در قالب جمله استفاده کنید. هر روز ۵ جمله جدید را تمرین کنید.

برای تقویت *خواندن* فقط به کلمات کتاب اکتفا نکنید.

از بچه ها بخواهید هر کلمه ای که نشانه هایش رو یاد گرفته اند، بخوانند. اما برای نوشتن به سطح کلاس، توانایی و میزان پیشرفت بچه ها توجه کنید.

۷- هر روز بین ۵ تا ۷ جمله به بچه ها بدهید تا خواندن آنها را تمرین کنند.

متن های طولانی بچه های ضعیف تر را خسته و از خواندن دلزده می کند.

۸- برای ارزیابی از مهارت خواندن، فقط به متن هر درس اکتفا نکنید. ممکن است به دلیل آهنگین بودن، بچه ها حفظ کرده باشند.

زمانی میتوانید در مورد خواندن بچه ها قضاوت کنید که بتوانند کلمات یا جملاتی که نشانه هایش را یاد گرفته اند را بخوانند.

۹- گاهی یک کلمه رو کم کم یا به صورت بخش بخش به بچه ها نشان بدهید تا بخوانند.
چون ممکنه بچه ها شکل کلمه در ذهنشان مانده و حفظ کنند.

مثلا: کلمه ی “داستان” رو یکجا به بچه ها نشان ندهید. اول ترکیب “دا” بعد
“سـ” بپرسید حالا چی شد؟ داسـ
بعد داستا
و در آخر بخوانند : داستان

و به همین صورت کلمات جدید را کم کم روی تابلو بنویسید تا بچه ها بخوانند و در آخر به کلمه برسند.

 

راهکارهایی برای تقویت روان خوانی -سایت پاکدلها

برای مشاهده فایل های درمانی اختلال خواندن اینجا کلیک کنید

برای مشاهده نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری تشخیص و درمان مشکلات یادگیری اینجا کلیک کنید