سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مثالي از يك ناتواني ادراكي- حركتي (اختلال خواندن)

مثالی از یک ناتوانی ادراکی- حرکتی

دانش آموزی 9 ساله به علت ناتوانی های خواندن توسط معلم کلاس به مرکز مشکلات یادگیری جهت بررسی های روان شناختی ارجاع شد. طی انجام آزمون وکسلر مشخص شد که کودک از هوشبهر (IQ) طبیعی برخوردار است.

ابتدا درمانگر جهت تعیین بهره هوشی (IQ) دانش آموز و اطمینان از عقب مانده نبوده وی به انجام آزمون وکسلر پرداخت پس از اجرای آزمون وکسلر مشخص شد که دانش آموز از هوش بهر (IQ) طبیعی برخوردار بوده و عقب مانده نیست.
سپس درمانگر به تفسیر خرده مقیاس های آزمون وکسلر و اجرای آزمون های غیررسمی خواندن پرداخت مشخص شد که دانش آموز دچار ناتوانی های ادراک دیداری است. این دانش آموز در تشخیص حروف و کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل حروف «ب- ف- ت- ک- گ» و کلمات «داد- راد- دار- باد- یاد- ناد» مشکل داشت.

برای اطمینان بیشتر آزمون ادراک دیداری فراستیک توسط درمانگر اجرا شد و دانش آموز در آزمون (ادراک فضایی( مشکل داشت.

با توجه به بررسی های روانشناختی فوق درمانگر نتیجه گرفت که اختلال خواندن دانش آموز به مشکلات و ناتوانیهای ادراک دیداری (افتراق بینایی) وی مربوط می شود.

فعالیت های ترمیمی برای این دانش آموز در جهت توجه کردن و ایجاد افتراق بین نشانه های بینایی، لامسه و حس جنبشی انجام شد بخشی از فعالیت ها ترمیمی اجرا شده به شرح ذیل می باشد:

– انجام تمرینات فراستیک جهت تشخیص شباهت ها و تفاوت ها

– استفاده از بازی درمانی جهت بالات بردن توانایی افتراق بینایی دانش آموز (بازی راز تفاوت ها- کارت های حافظه و…)

– کامل کردن تصویر به منظور توجه به اعضای متشکله یک پدیده یا تصویر. مثلاً (کامل کردن تصویر حیوانی که بخشی از بدن آن حذف شده یا کامل کردن اشکال هندسی که قسمتی از آن حذف شده است و…(

 – درآوردن حروف الفبا روی کاغذ سمباده و لمس آنها توسط دانش آموز

– نوشتن حروف الفبا به صورت درشت و توخالی بر روی کارت و پرکردن وسط آنها با استفاده از مداد توسط دانش آموز
– تأکید بر روی مشخصات اصلی حروف که باعث افتراق آن ها از یکدیگر می شوند.

– حروف الفبا را روی موزائیک های حیاط مدرسه نوشته و از دانش آموز می خواهیم تا با پریدن صحیح روی حروف، کلمه موردنظر را بخواند و در صورت موفقیت به وی امتیاز می دهیم.

– به محض اینکه کودک شروع به تشخیص بینایی حروف کرد مواد و وسایل لمسی و جنبشی کنار گذاشته می شود.
– حروف الفبا را روی کارتهای نمایشی نوشته و در اختیار کودک قرار می دهیم و از وی می خواهیم حروفی را که ما تلفظ می کنیم تشخیص داده و به ما نشان دهد.

– کارت هایی به ابعاد 10*7 سانتی متر تهیه کرده به این صورت که در ستون سمت راست کارت یک حرف می نویسیم و در ستون سمت چپ کارت چند حرف، سپس از دانش آموز می خواهیم تا حرف سمت راست را در میان حروف سمت چپ پیدا کند.

– تمرین فوق را می توان در مورد کلمه هایی که ظاهر مشابه دارند هم انجام داد.

نتیجه:

این تمرینات تأثیر قابل توجهی در بهبود ناتوانیهای ادراکی دیداری (تمیز دیداری( دانش آموز گذاشت همچنین بهبود فوق العاده ای هم در منزل آن گونه که مادرش ارزیابی می کرد و هم در مدرسه آن طوری که معلمش گزارش نمود مشاهده شد.

کسب موفقیت در فعالیت های روزمره و ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموز در مدرسه باعث افزایش اعتماد به نفس دانش آموز شد که مطمئناً موفقیت های بعدی را به دنبال خواهد داشت.

مثالی از یک ناتوانی ادراکی- حرکتی -سایت پاکدلها

برای مطالعه بیشتر در مورد مهارتهای درکی حرکتی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای تقویت ادراکی حرکتی اینجا کلیک کنید