سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 فعالیت هایی جهت تقویت ادراک و استدلال

چگونه ادراک و استدلال را تقویت کنیم؟

 رشد قوه استدلال در کودک از ۳ تا ۴ سالگی آغاز می شود و والدین می توانند با آموزش همدلی، وجدان و خویشتن داری به کودک، به وی کمک کنند که در این مراحل تثبیت نشود. در غیر این صورت کودک با همان شیوه استدلال وارد دنیای بزرگسالی و زندگی مشترک شده و دچار مشکلات زیادی می شود

 فعالیت هایی جهت تقویت ادراک و استدلال

👈 با توجه به اینکه کودکان دچار مشکلات یادگیری، از ادراک و استدلال ضعیفی در ریاضی برخوردار هستند این تمرینات ساده میتواند به تقویت استدلال ادراکی بپردازد 👇

1-بازی نخ جادویی
2- جواب دادن به چیستان
3- معمای انگشتی اردی
4-ساختن صورت مسئله با ذهن پویا
5-تصاویر زنجیره ای(داستانهای تصویری)
6-استفاده از فایل تقویت استدلال تصویری سایت پاکدلها
7-نشان دادن قسمتی از فیلم وگفتن بقیه آن توسط دانش آموزان یا سؤال ازقسمت پخش شده فیلم
8-تصاویر وزیر نویس ها:قرار دادن زیر نویس مربوط به تصویر زیر آن توسط دانش آموز
9- خلاصه نویسی:دانش آموز پاراگرافی را در یک جمله خلاصه کند
10-ترسیم تصویر:از دانش آموز بخواهید داستانی را که توسط معلم شنیده،نقاشی کند
11-توالی پاراگراف ها وپرسیدن سؤال از پاراگراف های مرتب شده
12-خواندن پاراگراف توسط دانش آموز،جابجا کردن خطوط پاراگراف توسط معلم ومرتب کردن دوباره آن توسط دانش آموز
13- طبقه بندی فعالیت ها:گفتن چند مطلب متفاوت وطبقه بندی کردن براساس موضوع توسط دانش آموز
14-داستان نیمه تمام
15-کامل کردن جملات ناقص
16-خواندن مساله کتاب ریاضی وتوضیح درباره آن مساله

چگونه ادراک و استدلال را تقویت کنیم؟ -سایت پاکدلها

برای دانلود نرم افزارهای تقویت ادراک و استدلال اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل قابل پرینت تقویت ادراک و استدلال اینجا کلیک کنید