سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آمادگی برای نوشتن و ارزیابی نوشتن

 

آمادگی برای نوشتن و ارزیابی نوشتن

توانایی کودک در نسخه برداری و کپی کردن اشکال هندسی مبنای آمادگی او برای نوشتن تلقی می­شود.

وقتی کودک بتواند دایره، بعلاوه و مربع را کپی کند توانایی نوشتن بیشتر حروف مانند ح و شکل های مختلف دیگر ان مثل ج، خ، چ و د، ذ، س، ش، ص، ض، ه، ی، ک، گ را دارد زیرا رسم خطوط قطری حروف فوق به دقت بیشتری نیاز دارد.

بررسی ها نشان می­ دهد مهارتهای بینایی- حرکتی همبستگی قوی ای را با یادگیری نوشتن می­دهند که این همبستگی بیشتر از همبستگی بین مهارتهای نوشتاری با هوش یا مهارتهای انگشتان یا ادراک بینایی است.

 شروع یادگیری نوشتن

در شروع یادگیری نوشتن عوامل درکی- حرکتی در آموزش نوشتن اهمیت بیشتری دارند و بعد به تدریج با بزرگتر شدن کودک عوامل زبانی و شناختی نوشته های او را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهند. مشکلات حافظه کاری میتواند باعث سختی و کندی نوشتن شود و چون نوشتن بصورت فرآیندی اتوماتیک( خودکار ) در نیامده است بیشتر حواس کودک به حرکات مربوط به نوشتن است و نمی تواند از کلمات و عبارات مناسب استفاده کند.

نوشتن مانند هر حرکت دیگری به حس و پس خوراندهای حسی وابسته است لذا حس های لمس و فشار عمقی و بینایی در فرآیند نوشتن بسیار موثرند. ضعف در پردازش حس عمقی باعث می شود مهارتهای بینایی بیشتر در نوشتن دخالت کنند. مهارتهای یکپارچگی بینایی- حرکتی در نسخه برداری از حروف و کلمات و انتقال کودک از مرحله خط کتابی به خط تحریری بسیار موثرند. دیده شده است که در کودکانی که مشکلات نوشتاری دارند، نوشتن بیشتر به بینایی وابسته است.

در شروع یادگیری نسخه برداری از حروف بهتر است صفحه کاغذ بدون خط راهنما باشد چون خود خط راهنما می تواند به عنوان یک عامل مزاحم باعث مشکلاتی در کشیدن و شکل دادن به حروف گردد. درک روابط اندام های بدن مثل بالا و پایین و زیر و رو، بازشناسی و الگوبرداری از اندازه­ها و شکل­های گوناگون، درست گرفتن مداد، وضعیت کاغذ و طرز قرار گرفتن بدن نسبت به کاغذ از دیگر مهارت­های پیش­ نیاز نوشتن هستند.

مشاهده کودک در هنگام انجام یک فعالیت نوشتاری ، گامی ضروری و مهم در فرآیند ارزیابی است.

ارجاع کودک به مرکز مشکلات یادگیری از جانب معلمان یا والدینی صورت می‌گیرد که فعالیت او را در حین عمل نوشتن مشاهده کرده اند . بنابراین متخصص کاردرمانی یا مربی مراکز مشکلات یادگیری نیز باید کودک را در حین انجام این فعالیت مورد ارزیابی قرار دهد .

سوالاتی برای مربی مرکز مشکلات یادگیری و یا سایر متخصصان در این مرحله مطرح است که عبارتند از:

1- کودک در حین انجام کدام یک از فعالیت ها (نظیر کپی کردن از روی تخته سیاه و یا نوشتن انشا) دچار مشکل می‌شود؟

2- چه رفتارهایی به هنگام شروع نوشتن مطلبی از کودک سر می‌زند ؟ (نظیر پرتاب مداد روی میز )

3- آیا کودک می‌تواند فعالیت نوشتن را به طور مستقل انجام دهد یا اینکه نیازمند کمک های کلامی و عملی از جانب مربی و معلم است ؟

4- آیا کودک در حین نوشتن به آسانی با هر محرک بینایی یا شنوایی حواسش پرت می‌شود ؟

5- موقعیت مکانی کودک در کلاس کجاست؟

ارزیابی عملکرد نوشتن کودک

در این مرحله دستخط کودک مطرح می‌شود جهت ارزیابی این امر بررسی چهار عامل حائز اهمیت است که عبارتند از :

1- دانش و مهارت در نوشتن

2- خوانا بودن دست خط

3- سرعت نوشتن

4- عوامل ارگونومیکی

به منظور کسب مهارت در نوشتن، فعالیتهای مطرح می شوند که کودک باید مهارت در انجام آنها را به دست آورد.

ارزیابی این بخش برای مربی یا کاردرمان ، برای کار در مورد این امر امکانپذیر می‌کند که محدوده مشکل کودک را مشخص کند و برنامه درمانی نسبتا دقیقی را طرح ریزی نماید.

 

آمادگی برای نوشتن و ارزیابی نوشتن -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای کامپیوتری کمک به مهارت نوشتن ، کلیک کیند

برای مشاهده مطلب : مهارت های پیش نیاز نوشتن ، کلیک کنید