سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیتهای جهت تقویت مهارت نوشتن

فعالیتهای جهت تقویت مهارت نوشتن

هر متخصص کاردرمانی و هر مربی مرکز مشکلات یادگیری موظف است پس از طرح ریزی برنامه درمانی تدابیری اتخاذ نماید که هدف های درمانی وی در قالب بازی و فعالیت های دلچسب در کلاس درس و حتی در خانه پیگیری شوند تا تاثیر بهتر و بیشتری بر روی تقویت مهارت های نوشتاری بگذارد.

بر اساس ارزیابی دقیق باید مشخص شود که کودک در کدام یک از زمینه های نوشتاری و یا مهارت های پیش نیاز نوشتار دچار مشکل است ، به همین دلیل در هدف و برنامه درمانی گنجانده شود.

در این مرحله کار درمانگر باید تعیین کند که چه زمانی و چگونه مهارت های نوشتاری و یا پیش نیاز نوشتن تحت درمان قرار گیرد .

نمونه‌ای از فعالیت های مورد نیاز با هدف بهبود مهارت نوشتن

غلتاندن توپ های بسیار کوچک و سبک بین نوک انگشتان شست و اشاره و میانی

برداشتن اشیا کوچک نظیر چشمش به کمک و موچین و گذاشتن آنها روی میز

محکم کردن دهانه کیسه بدین صورت که انگشت شست در مقابل سایر انگشتان قرار گیرد

باز کردن درب خمیر دندان با استفاده از انگشتان شصت و دوم و میانی که در این حالت باید لوله خمیر دندان با انگشتان چهارم و پنجم همان دست نگه داشته شود

حرکت دادن کلید از کف دست به سمت نوک انگشتان دست

آنچه باید در تمرین‌های یادشده مدنظر قرار گیرد و به واقع هدف از انجام آن ها می باشد، این است که فضای بین انگشت شست و اشاره باز شود و موقعیت انگشت شست در مقابل سایر انگشتان باشد

فعالیت های مطرح شده در زیر سبب تقویت تمایز بین راست سمت راست و چپ در کودکان پیش دبستانی کودکستان می شوند:

چرخاندن و غلتاندن اشیا به سمت راست و چپ

وصل کردن حرف ها یا تصویر های چپ و راست به یکدیگر بر روی تخته سیاه و کاغذ

انجام بازی تخته نمدی بدین ترتیب که تعدادی دست راست و چپ روی نمد و یا مقوا ببرید ، سپس آنها را در وضعیت های مختلف روی تخته بچسبانید ، از کودک بخواهید که توضیح در کدام دست راست و کدام دست چپ است

از کودک بخواهید که به اعضای مختلف بدن (چشم گوش و …) که نام می برید اشاره کند. این فعالیت بهتر است در مقابل آینه انجام گیرد تا کودک از پسخوراند بینایی نیز بهره ببرد

به منظور تقویت مهارت های نوشتاری در کودکان فعالیت های زیر را می توان پیشنهاد کرد :

تقلید و کپی خطای مشخص و شکل های هندسی به کمک ماسه و یا رنگ های نقاشی

تکمیل نقاشی مربوط به داستان گفته شده روی تخته سیاه

ترسیم تصویر های مربوط به انسان ، خانه ، درخت، ماشین ، حیوانات به کمک و هدایت بینایی و کلامی از سوی مربی مرکز مشکلات یادگیری ،متخصص کاردرمانی یا معلم و اعضای خانواده

تکمیل تصویر های ساده و ماز های انگشتی

به منظور تقویت جهت‌ یابی فعالیت‌های زیر را می توان در نظر گرفت:

برچسب زدن روی نقاشی‌های کودک بر اساس توضیح های خود کودک

برچسب روی اشیا موجود در جهت های مختلف اتاق به کمک خود کودک

وصل کردن دو نقطه یا تصویر در جهت های مختلف روی تخته سیاه و کاغذ

تمرین نوشتن از جانب والدین در حضور کودکان

 

فعالیتهای جهت تقویت مهارت نوشتن -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای کامپیوتری کمک به مهارت نوشتن ، کلیک کیند

برای مشاهده مطلب : مهارت های پیش نیاز نوشتن ، کلیک کنید