سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هماهنگی دو نیمکره مغز در 16جلسه

 
هماهنگی دو نیمکره مغز در 16جلسه

⬅️ جلسه اول:
معرفی اولیه تمرینات هماهنگی حرکتی مانند قدم زدن به جلو – عقب – پهلو ها و پریدن – سینه خیز رفتن – راه رفتن ریتمیک – شمارش مستقیم و معکوس – پرش تقاطعی – قرار دادن انگشت شست در مقابل هر یک از انگشتان .

⬅️ جلسه دوم و سوم:
کشیدن شکل و حروف روی قسمتهای مختلف بدن و حدس زدن ، پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست ، پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن ، ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست.

⬅️ جلسه چهارم و پنجم:
– تنفس عمیق به علاوه گوش دادن به موسیقی
– راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء
– چرخاندن میله و حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان
– تمرین چرخش مداد در دست با چپ و راست
-آموزش خلاقیت و تحریکات یکپارچکی حسی

⬅️ جلسه ششم و هفتم:

-گوش دادن به موسیقی با چشم بسته
– مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن
-گفتن لطیفه و به خاطر سپاری آن
-آشنایی با چرتکه
– بستن چشم و پیدا کردن راه تمرین مداد شمعی

⬅️ جلسه هشتم و نهم:
– بازی با چرتکه
– جمع اعداد یک رقمی به صورت بلند گفتن مراحل و نتایج
– آموزش خلاقیت
– بازی با شاقول بالا و پایین انداختن میله

⬅️ جلسه دهم و یازدهم:
مرور جلسات گذشته
آموزش خلاقیت تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه
گذاشتن چوب کبریت لای لبها و حرکت آن
خواندن داستان و گرفتن احساسات مختلف مربوط به داستان
راه رفتن با چشم بسته )

⬅️ جلسه دوازدهم و سیزدهم :
تاکید روی فعالیتهای دستی
لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه
چرخاندن توپ روی بدن و بازی نقش

⬅️ جلسه چهاردهم و پانزدهم:
تمرین ایستادن روی شانه ، پا ، دو چرخه ، راه رفتن با کتاب روی سر ، پرش ، آموزش مهارت اجتماعی ، تصور بدنی

⬅️ جلسه شانزدهم:
ساختن طرح ، دادن شکل به فرد و ساخت جمله ، ضربه ریتمیک روی پا

 

هماهنگی دو نیمکره مغز در 16جلسه -سایت پاکدلها

برای مشاهده مطلبی با عنوان : عملکرد نیمکره های مغز ،اینجا کلیک کنید

برای مشاده و دانلود نرم افزار تقویت هماهنگی نیمکره های مغز اینجا کلیک کنید