سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشکلات حرکتی در مهارتهای درکی حرکتی

 

مشکلات حرکتی در مهارتهای درکی حرکتی

مشکلات حرکتی ناشی از اختلال مهارت های درکی حرکتی را می‌توان به زمینه‌های مهارت‌های حرکتی درشت، ظریف، تعادل ،تشخیص جوانب ،جهت یابی و آگاهی و تصویر ذهنی از بدن تقسیم کرد .

مهارت های حرکتی درشت

تقسیم مهارت های حرکتی به دو گروه مهارتهای حرکتی درشت و ظریف بسیار مشکل است ، زیرا بیشتر فعالیت های حرکتی با همکاری هر دو گروه عضلانی مربوطه انجام می‌شوند، مثل دریبل کردن توپ در بازی بسکتبال که به کمک فعالیت دو گروه عضلانی ظریف و گروه عضلانی درشت انجام می‌شود.

گاهی در رفتار برخی از دانش آموزان به ویژه دانش آموزانی که مبتلا به اختلال یادگیری هستند، مشکلاتی در زمینه مهارتهای حرکتی درشت مشاهده می شود . این مهارت ها می توانند شامل راه رفتن ، دویدن ، لی لی کردن، چسب زدن، بریدن ،پرتاب کردن و گرفتن باشند.
مهارت های مذکور در سال‌های مدرسه بیشتر در فعالیت‌های ترتیب بدنی قابل مشاهده است و دانش آموز معمولاً در حین بازی در زمین های بازی با مشکل مواجه خواهد شد .مشکلات حرکتی درشت سبب خواهد شد تا کودک در زمین بازی تکمیل فعالیت ها و حتی در موارد شدید در رفتن از جایی به جای دیگر با سختی‌های زیادی مواجه شود.

مهارت های حرکتی ظریف

بر اساس نظریه کفارت ، فعالیت‌های عادی کلاس درس بیش از هر نوع فعالیت دیگری به هماهنگی حرکتی ظریف نیاز دارند . همچنین بر این چند بر این نکته تاکید دارد که حرکت های بسیار دقیق انگشتان و دست ها در رنگ آمیزی و ترسیم نسخه برداری و نوشتن نیازمند هماهنگی بسیار زیاد در کودک است.
باید این مطلب را یادآوری نمود که در صورت مشاهده مشکل در کنترل حرکت های ظریف کودک ، حرکت های درشت نیز باید مورد بررسی قرار گیرند، زیرا بسیاری از مهارت های حرکتی ظریف با حرکت های درشت عضله ها در ارتباط هستند اکثر مهارت های مقدماتی نوشتن مانند مداد در دست گرفتن و نیز بسیاری از مهارت های اولیه خواندن مانند دنبال کردن خطوط به توانایی اجرای صحیح حرکت های ظریف از جمله بستن‌بند‌کفش، باز و بسته کردن دکمه وزیپ ،استفاده از قیچی ، تا کردن کاغذ حل معماهای تصویری و … بستگی دارد.

سرانجام آن که باید بر این مسئله تاکید نمود این است که، کسانی که ناتوانی خواندن دارند به مشکل مهارت فرعی حرکتی ظریف یعنی هماهنگی چشم و دست دچار هستند. بسیاری از مشکلات نوشتن نسخه برداری دنبال کردن خطوط نیز می‌تواند از ضعف در هماهنگی بین چشم و دست ناشی شوند.

تعادل

عبارت است از توانایی جلوگیری از افتادن در جهت جاذبه و نیز بازگشتن به حالت اولیه است.
کودکانی که فاقد چنین رابطه استواری با جاذبه زمین هستند نمی‌توانند در محیط خود از رشد ساختار فضایی خوبی برخوردار باشند . به طور کلی تعادل در هر دو حالت ایستا و پویا مطرح می‌شود برخی کودکان هنگام اجرای برخی حرکت‌های در حالت سکون که لازم است آنان بی حرکت باشند، مانند ایستادن ، نمی توانند تعادل خود را حفظ کنند.
اختلال تعادل پویا معمولاً به ناتوانی در وضعیت بر روی سطوح متحرک مربوط می شود

تشخیص جوانب

کفارت تشخیص جوانب را از راست دستی و چپ دستی و نیز از مفهوم چپ و راست تفکیک می کند. وی اظهار می‌دارد، تشخیص جوانب با آگاهی درونی از دو سمت بدن و تشخیص تفاوت های آن است و وسایل موجود در محیط پیرامونمان را فقط نسبت به بدن خود در جهت های راست چپ بالا پایین نزدیک یا دور می پنداریم.
بنابراین اگر در کودکی مفهوم درونی چپ و راست رشد نیافته باشد کارایی درکی او در مقابل بیرونی چندان نخواهد بود . علاوه بر مشکلات مطرح شده برخی کودکان مبتلا به مشکل تشخیص جوانب در پریدن حفظ تعادل بر روی یک بابای یا سه چرخه و دوچرخه سواری ممکن است با مشکل روبرو شوند

جهت یابی

توانایی تشخیص راست از چپ ، بالا از پایین و جلو و عقب جهت‌یابی نامیده می‌شود .
در صورتی که آگاهی درونی کودک در مورد تشخیص جوانب کامل شود، وی آمادگی خواهد داشت تا مفاهیم جهت‌ها را به محیط پیرامون خود منتقل کند.

اختلال در جهت یابی ضعف در خواندن را به دنبال خواهد داشت. گروه معتقدند که کودکانی که همواره حرف ها را برعکس می نویسند دچار مشکل جهت‌یابی هستند ، اگرچه هنوز رابطه‌ای علی میان جهت یابی و برعکس کردن حرف ها به خوبی روشن نشده است.
دست نویسی از جمله فعالیت‌هایی است که اغلب از مشکلات جهت‌یابی تأثیر می‌پذیرد. جردن معتقد است که مشکل در جهت یابی سبب می‌شود که فرد بدون رعایت ضابطه بنویسد و مکرر پاک کند و دوباره بنویسد

آگاهی و تصویر ذهنی از بدن

آگاهی ذهنی از بدن به ادراک و یا قضاوت ذهنی گفته می شود که شخص از اندازه شکل و فرم بدن در ذهن خود دارد .
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت آگاهی کامل و فرد از بدن خویش برآورد صحیح از اندازه بدن و احساس فرد نسبت به بدن و اجزا آن را آگاهی ذهنی از بدن می گویند .

آنچه حائز اهمیت است و باید به آن توجه نمود و وجه تمایز بین طرحواره بدن و تصویر ذهنی از بدن است .درباره بدن آگاهی درونی از بدن همچنین از ارتباط بخش های مختلف بدن با یکدیگر است تصویر ذهنی بدن با طرحواره بدن تلفیق شده و با هیجان ها ارتباط برقرار می‌کند و با آگاهی از درون داده‌های محیطی اطراف مربوط می‌شود تصویر ذهنی از بدن با تصاویر مثبت یا منفی از خود ارتباط مستقیم دارد و از دوران کودکی آغاز می شود و رشد آن تا سال‌های نوجوانی و جوانی ادامه می یابد تصویر ذهنی از بدن می تواند مشکلاتی از قبیل وسواس افسردگی اضطراب و اشتغال ذهنی نسبت به ظاهر فیزیکی را به دنبال داشته باشد .

کفارت اظهار می‌دارد که کودک تنها از طریق یک تصویر ذهنی ثابت می تواند برای ادراک با واکنش های حرکتی خود نقطه شروع قابل اتکای ایجاد کند رشد کافی تصویر ذهنی از بدن در واقع برای تمام فعالیت های حرکتی اهمیت ویژه دارد آگاهی و تصویر ذهنی از بدن خود شامل مراحل ترسیم آدمک تقلید از این وضعیت و برتری جانبی است.

 

مشکلات حرکتی در مهارتهای درکی حرکتی -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای بهبود مهارتهای درکی حرکتی ، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مطلبی با عنوان مهارتهای حرکتی – درکی اینجا کلیک کنید