سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تدافع لمسی

 

تدافع لمسی

واژه تدافع لمسی واژه‌ای است که توسط آیرز (1979) به کار رفته است که به حساسیت غیر طبیعی نسبت به تحریکات لمسی اشاره می‌کند.

به عبارت دیگر توافع لمسی همان پاسخ های رفتاری قابل مشاهده اجتنابی یا منفی به انواع مشخصی از تحریکات لمسی که برای اکثر مردم دردناک نمی‌ باشند ،است.

علایم و رفتارهای مشخص کننده این اختلال به شرح زیر می باشند:

1- اجتناب از لمس اجتناب از شکل ها و بافت های مشخص لباس یا تمایل نامناسب به نمونه بافت های معین

تمایل به ایستادن در انتهای صف به منظور جلوگیری از برخورد با سایر کودکان و افراد

کناره گیری از لمس قابل پیش بینی با واکنش های لمسی مثل اجتناب از لمس صورت

اجتناب از بازی‌های گروهی که نیازمند تماس بدنی هستند و تمایل به بازی انفرادی

2- پاسخ نابهنجار نسبت به تحرکات لمسی بی خطر

احساس تنفر و تقلای زیاد به هنگام در آغوش گرفتن و بغل کردن

احساس تنفر از فعالیت‌های بهداشت فردی در طی زندگی روزمره مثل حمام کردن و کوتاه کردن ناخن ها و موها و شستن دست و صورت

اجتناب از مسواک زدن

اجتناب از کارهای هنری مثل نقاشی با انگشت کار با خمیر یا چوب

3- پاسخ عاطفی غیرطبیعی به تحرکات لمسی بی‌خطر

پاسخ به صورت ابراز عصبانیت در لمس سطح بازوها صورت یا پاها

افزایش استرس به هنگام برقراری ارتباط فیزیکی نزدیک با مردم

اعتراض ،کناره گیری با پاسخ منفی نسبت به هرگونه تماس لمسی

این از این علایم جهت تکمیل مشخصات آنچه تحت عنوان سندروم تدافعی لمسی شناخته شده است ، استفاده کرد که البته به ندرت به تنهایی بروز می‌کنند.
مجموعه رفتارها در حضور الگوی مشخصی از نشانه‌های اولیه تدافعی لمسی تشخیص تدافع لمسی را به دنبال خواهد داشت. رفتارها به تنهایی نشان دهنده این امر نیستند بلکه غالبا ارتباط نزدیکی با آن دارند

 

تدافع لمسی -سایت پاکدلها

برای مشاهده مطلب با موضوع حس لامسه اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای تخصصی هماهنگی چشم و دست اینجا کلیک کنید