سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جمع شانه ای

 

جمع شانه ای

در #جمع_شانه_ای ابتدا دو عامل جمع را با انگشت نمایش میدهیم
مثلا در 🌸هفت بعلاوه نه 🌸
اول
هفت با انگشت میشه پنج و دو پنجش رو شانه و ✌️🏼
بعد
نه با انگشت میشه پنج و چهار
پنجش رو شانه وچهار ✌️🏼✌️🏼

حالا رو شانه ها دو تا پنج تا یعنی ده تا داریم
و در انگشتان دو و چهار که میشه شش پس
ده با شش میشود شانزده👇

7+9 = (5+2) +(5+4) = (10+6)=16

جمع شانه ای یک پیشنهاد است و یک راه حل .
اگه بتوان از روشهای دیگر هم این مفهوم را به صورت عینی و ملموس به بچه ها ارائه داد مشکلی پیش نمیاید.
مثلا ما به جای شانه
پس از تفکیک اعداد به دو عدد 5 و …..
روی دستی که با مقوا یا فوم روی برگه های a4چسبانده ایم این جمع ها را انجام میدهیم .

جمع های شانه ای خیلی قبلتر از این جمع ها یا ترفندهاست.
شاید هم این قبیل جمع های ذهنی در کتاب ریاضی پایه اول مطرح نشده باشند.
جمع های شانه در واقع نوعی کاربرد ابزار است که در دسترس شاگردان قرار دارند (انگشتان و شانه).
جمع هایی که یکی از داده های آن، بیشتر از ۵ و کمتر از ۱۰ هستند.

جمع هایی هم که با داده های بیشتر از ده هستند اغلب مضرب ۵ یا ۱۰ هستند که آنهم قبلا به صورت نمایشی و مجسم برای شاگردان قابل هضم شده است.

.هدف اصلی ازجمع شانه ای ساختن بسته ده تایی و یکی و در نهایت اعداد در رقمی کمتر از 20 است.و اصطلاح شانه اصطلاحی است که رایج شده بین همکاران.ما در کلاس خیلی راحت یه 5رو در جیب لباس فرم دانش آموز و5دیگه رو در جیب دیگه گذاشته باهم وبعدبا انگشتان که در واقع یکی های ماهستندجمع می بندیم وبچه ها خیلی راحت یاد می گیرند

مروری بر روشهای آموزش جمع ها

برای مثال آموزش =8 + 6

1- تدریس با ابزار انگشتان

همان گونه که قبلاً آموزش داده اید ؛ دانش آموزان عددد6را به صورت (1 و 5 ) ؛ عدد 7 را به صورت ( 2 و 5 ) ؛ عدد8 را به صورت (3 و 5 )؛ عدد 9 را به صورت ( 4 و 5 ) اموخته اند.

برای اینکه دانش آموزان را برای فرا گرفتن این نوع جمع ها آماده کنید باید قبل از آن تمرینی عملی با دانش آموزان داشته باشید.وآن اینکه دانش آموزان باید یاد بگیرند عدد 5 را که به عنوان مبنا فرا گرفته اند ؛ در ذهن مجرد خود نگهداری کنند .

به دانش آموزان بگویید ،عدد 6 را با انگشتان دست نشان دهند .وقتی نشان دادند به آنها بگویید،بچه ها می خواهیم طور دیگر عمل کنیم وقتی عدد6 را می خواهیم نشان دهیم میتوانیم 5 آن را روی دوشمان (شانه-منظور ذهن مجرد) بگذاریم ،و1 آن را باانگشت نشان دهیم.« این کار را می توانید به صورت مجسم وبا چینه ها عملاً نشان دهید . چینه ی پنج تایی را روی شانه ی خود بگذارید و یک چینه ی دیگر را به طرف آن ببرید» بنابر این وقتی 1 انگشت دست را به طرف شانه می بریم ،یعنی 1 و آن 5 که روی شانه داریم. که همان 6 است.

این تمرین را برای عدد های 7 و8 و 9 نیز انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید این کار را چند بار انجام دهند.مثلاً 2 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 7 . همین طور 3 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 8 . 4 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 9

وقتی مطمئن شدید دانش آموزان یاد گرفتند تدریس را آغاز کنید.

به دانش آموزان بگوییدبا یک دست عدد 6 را نشان دهند. دانش آموزان 1 انگشت را به طرف شانه می برند. سپس بگویید با دست دیگرعدد 8 را نشان دهند. دانش آموزان 3 انگشت خود را به طرف شانه می برند. حالا به بچه ها بگویید انگشتان دست خود را انتقال دهند.دانش آموزان 1 و3 را انتقال داده می شود 4

بگویید پس بچه ها 5 تا روی این شانه داریم 5 تا هم روی آن شانه ، می شود 10 (1دسته ی ده تایی) و 4تا هم انگشتان دست که جمعاً می شوند 14

2- تدریس جمع با چوب خط

دانش آموزان عدد 6 را با چوب خط نشان دهند . سپس عدد 8 را نیز با چوب خط نشان دهند .به آنها طوری آموزش دهید که 3 تا چوب خط عدد 8 را کنار1 چوب خط عدد 6 بکشند . حالا دو تا چوب خط کامل دارند که می شود 10(1دسته ی ده تایی) با 4 تاچوب خط دیگر می شود 14

3- تدریس جمع با محور اعداد

دانش آموزان 6 واحد را از نقطه ی صفر روی محور می شمارند وبه عدد 6 که رسیدند،یک کمان می زنند . سپس به دنبال آن 8 واحد می شمارند ، به عدد 14 می رسند ویک کمان دیگر می زنند . عدد 14 پاسخ جمع می باشد
4- رنگ آمیزی با میله های ده تایی

دو میله ی ده تایی روی تخته سیاه می کشیم . از دانش آموزی می خواهیم با گچ رنگی 6 خانه ی میله ی ده تایی را رنگ کند . به دنبال آن 8 خانه با رنگ دیگری رنگ کند. دامش آموز چهار خانه ی میله اول را رنگ کرده وچهار خانه نیز از میله ی دوم رنگ می کند. قسمت های رنگ شده ا میله ی ده تایی و4 یکی می باشد که می شود.

 

جمع شانه ای -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای مکمل آموزش درس ریاضی ابتدایی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فایل مهارت آموزی ریاضی و پیشگیری از بروز اختلال ریاضی اینجا کلیک کنید