سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 ادراک‌ پریشی (agnosia)

 

 ادراک ‌پریشی (agnosia)

 ادراک‌پریشی (agnosia) در لغت به معنی نادانستن و بنابراین نقص در بازشناسی است. به‌طور کلی یک فرد ادراک‌پریش می‌تواند اشیاء و اشکال را حس کند اما نمی‌تواند هوشیارانه آن‌ها را تشخیص دهد و معنی آن‌ها را تفسیر کند. ادراک‌پریشی می تواند ناشی از وجود ضایعه ای در کورتکس لوب پاریتال(حسی)باشد.

ادراک‌پریشی دریافتی: نوعی ادراک‌پریشی که در آن ناتوانی در بازشناسی ناشی از اختلال در ادراک دیداری است.
ادراک‌پریشی ارتباطی: نوعی ادراک‌پریشی که در آن ناتوانی در بازشناسی از عواملی به غیر از نقص‌های حسی است که باعث ادراک‌پریشی دیداری می‌شود.
ادراک‌پریشی شنیداری: ناتوانی در تشخیص یا تعیین و تفسیر معنی واژه‌های گفته شده.
ادراک‌پریشی انگاره‌ای: بازشناسی یا تفسیر نادرست نمادها.
ادراک دیداری یا بصری چیست ؟
ادراک دیداری به توانایی مغز برای معنی دار ساختن و درک چیزهایی که چشم می بیند ، اطلاق می شود . و مشابه تیزبینی نیست که نشان میدهد فرد تا حد وضوح دید دارد.

چرا ادراک دیداری مهم است ؟

مهارتهای ادراک دیداری خوب برای بسیاری از مهارتهای روزمره مثل خواندن ، نوشتن ، حل پازل ها ، نقاشی ، حل مسائل ریاضی ، لباس پوشیدن ، پیدا کردن جوراب روی زمین و بسیاری از مهارتهای دیگر مهم است. در صورت ناتوانایی در انجام این کارها ، ممکن است به عزت نفس کودک آسیب وارد شود و بازی کردن او هم به مخاطره بیافتد .

 پایه های سازنده لازم برای رشد ادراک بصری چیست؟

⬅️ پردازش حسی : دریافت ، تفسیر و پاسخ درست به محرک حسی محیطی و هم چنین مربوط به بدن کودک
⬅️ توجه دیداری : توانایی تمرکز بر اطلاعات بصری مهم و رد اطلاعات غیر مهم
⬅️ تمیز دیداری : توانایی تشخیص تفاوتها و شباهتهای اشیا با توجه به اندازه ، رنگ و شکل
⬅️ حافظه دیداری : توانایی به خاطر آوردن ویژگی های بصری یک شکل یا شی ء
⬅️ روابط فضایی بصری : درک روابط اشیا در محیط
⬅️ حافظه توالی دیداری : توانایی به خاطر آوردن توالی اشیا با ترتیب درست
⬅️ شکل و زمینه دیداری : توانایی قرار دادن چیزها در یک موقعیت شلوغ
⬅️ ثبات شکل دیداری : توانایی تشخیص اینکه شکل ها مشابه هم هستند حتی اگر کوچک یا بزرگ ساخته شده و یا وارونه قرار گرفته باشند .
⬅️ اکمال دیداری : توانایی تشخیص یک شکل وقتی قسمتی از ان حذف شده باشد.

 

 ادراک‌ پریشی (agnosia) -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای بهبود و تقویت ادراک دانش آموزان اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فایل قابل پرینت تقویت ادراک دانش آموزان اینجا کلیک کنید