سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمرینات طرز قرار گرفتن شكل در فضا

 

تمرینات طرز قرار گرفتن شکل در فضا

 ادراک فضایی (شباهت ها و تفاوت ها)

درک فضا ، توانایی تشخیص یک شکل خاص را در هر وضعیتی که قرار دارد می سنجد. در این مرحله کودک باید شکلی را که با اشکال دیگر مشابهت دارد ، ولی نسبت به ان ها مثلا وارونه و یا در جهت مخالف قرار دارد تمیز دهد . کسب مهارت در تمیز ،وضعیت قرار گرفتن شکل در فضا ، در تشخیص محل نقطه های حروف مانند: ب،ت،ث،پ،و جزییات حروف نسبتا مشابه مانند: ک،گ ،ف،ق،س، ش،ص،ض،ط،ظ ، مؤثر است .

در دیکته دانش اموزان نیز اشتباهاتی مانند موارد زیر مشاهده می شود که مربوط به مشکل دانش اموز در این بخش می باشد:

جانه…………………..خانه

کرفت………………….گرفت

ضابون…………………صابون

بشفاب…………………. بشقاب

برای تقویت درک فضا (ادراک فضایی) می توان از تمرینات زیر استفاده کرد:

 

1- مانند آزمون شماره 4 فراستیک چند شکل رسم می کنیم که یکی جهتش با دیگری فرق کند و دانش اموز باید ان را پیدا کند.

2 – کارت های مقوایی تهیه می کنیم .در سمت راست کارت ،یک حرف می نویسیم و در جلو ان چند حرف از جمله حرف سمت راست و دانش اموز باید ان را پیدا کرده دورش را خط بکشد.

ج…………… ح – خ – چ – ج – ع –

ض ……….. ق – غ – ص – ض – ن –

3- کارت های مقوایی تهیه می کنیم .در سمت راست ان، یک کلمه می نویسیم . دانش اموز باید همان کلمه را از بین کلماتی که در سمت چپ نوشته ایم پیدا کند.

دانش ………….. رانش – دانش – سازش – دوش – درویش

حاتم ……………. خانه – نادم – خاتم – حاتم – دائم – قائم

4- شکلی که با بقیه متفاوت است را پیدا کند.

ع – ع – ع – ع – ع – غ – ع –

سی – سی – سی – سی – شی – سی – سی

گاچ – گاچ –کاج – گاچ – گاچ – گاچ- گاچ

جوخه – جوخه – جوخه – جوجه – جوخه – جوخه

5- در تمرینات زیر دو ترکیب شبیه هم هستند که باید ان ها را پیدا کند.

پتس – نیش – تنس – بیس – ییس – نیش – پتش –

فومسن – فومنش – قومنس – فومیس – قومیس –فومیس

6- در هر ردیف حرف اخر یک ترکیب با بقیه متفاوت است ان را پیدا کن .

توپ – سوپ – کاپ – زیپ – تاب – سوپاپ – جیپ
گرگ
گ – سگ – مرگ – کمک – سنگ – چنگ

وداع – شرع – شروع – مزارع – فروغ – فروع – زارع

7- در هر ردیف حرف اول یک ترکیب با بقیه متفاوت است ان را پیدا کن .

شب –شام – شادی – ساری – شبنم – شبیه – شیر

باد – باران – بادام – بیداد – نادر – بنگال – بیدار – برد

زرد – زیبا – زمین – زرنگ – زمان – رها – زهر – زبان

8- در هرستون یک ترکیب با بقیه متفاوت است ان را پیدا کن .

این پرچم ایران است.

این پرچم ایران است.

این پرچم ایران است.

این پرچم انران است.

این پرچم ایران است.

9-در هر ستون یک جمله با بقیه متفاوت است .

فاطمه با طاهره طناب بازی کرد.

فاطمه با طاهره طناب بازی کرد.

فاطمه با طاهره طناب بازی کرد.

فاطمه با طاهره ظناب بازی کرد.

10-در هر پاراگراف یک کلمه با کلمه ی مشابه خودش تفاوت دارد ان را پیدا کن.

– صادق با صدای بلند فریاد زد و علی را صدا کرد اما علی پاسخی نداد شاید او ضدای صادق را نشنیده بود .

یاران امام با وجود تشنگی و خشتگی بسیار حاضر به تسلیم در برابر دشمن نشدند و در راه خدا تا اخرین نفس ایستادند و نشنگی و خستگی را بهانه نکردند.

حسین و حسن و محسن سه برادر هستند . حسین برادر بزرگتر و محسن برادر کوچکتر است . اسم خواهر ان ها زهراست زهرا از جسین کوچکتر است .

11-در متن زیر بعضی کلمه ها سرکش اضافی دارد آن ها را پیدا کن.

گربه از سگ می ترسد .دیروز یگ گربه سگی را دید و فرار گرد.

اگبر و احمد در گوره ی اجر پزی گار می کنند .کار در ان جا بسیار مشگل است.

در متن زیر بعضی کلمه ها نیاز به تشدید ندارد ان ها را پیدا کن.

پدر رضا نجّار است .رضا نجّاری را خیّلی دوست دارد.

12-در متن زیر بعضی حروف دو بار تکرار شده است ان ها را پیدا کن.

در جهان خلقت راز و رمز های بسیاری وجود دارد . ماه و خوررشید از جمله ی این عجایب هستند که روز و شب را پدید می آورد

 

تمرینات طرز قرار گرفتن شکل در فضا  -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزار کامپیوتری تقویت ادراک فضایی اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل قابل پرینت تقویت ادراک فضایی دانش آموزان اینجا کلیک کنید