سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونه از افت تحصیلی دانش آموزان در مدارس جلوگیری کنیم؟

 

چگونه از افت تحصیلی دانش آموزان در مدارس جلوگیری کنیم؟

 

پاسخ به فرایند مداخلهRTI یک مدل پیشگیری، غربالگری وتشخیصی درمانی عمومی و ارجاع تخصصی است. پژوهش ها نشان داده همکاری معلمان در RTIتا 15 درصد جلو افت تحصیلی را خواهد گرفت.
هدف کلی اجرای طرح شناساییSLD در مدارس توسط متخصصین اختلالات ویژه یادگیری و آموزش معلمان و والدین و عوامل آموزشی و مدیریتی است.
اهداف عمومی و تخصصیRTI:
👈آشنایی کاربردی کارشناسان آموزشی باRTI
👈صرفه جویی در هزینه های مالی آموزش و پرورش و خانواده ها
👈صرفه جویی از هدر رفتن استعدادها
👈صرفه جویی در هزینه های آموزشی
👈کارآمدسازی معلمان مدارس
👈کارآمدسازی والدین
👈ارتقاء کیفیت آموزشی
👈تسهیل فرایند یادگیری
👈مدیریت زمان
👈تصمیم سازی و تصمیم گیری بهینه
👈گسترش آموزش اقتضایی
👈کاهش استرس واضطراب جدایی از مدرسه و کلاس دانش آموزان
👈ایجادخلاقیتهای تدریسی
👈تشکیل و غنی سازی بانک معلمان ویژه، مرجع
👈یکپارچه سازی بافت ارجاع
👈چابک سازی مراکز اختلالات ویژه یادگیری
👈نظارت و پایش مدیریت ستادی وصفی ادارات و واحدهای آموزشی
هدف RTI ایجاد یک مدل پیشگیری برای محدود کردن یا جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزانی است که در یادگیری مشکل دارند با ارائه “مداخلات مبتنی بر تحقیقات علمی” برای رسیدن دانش آموزان به سطح موفقیت.

لاین های مدل RTI:

لاین اول مدیران و معاونان مدارس
لاین دوم معلمان مدارس
لاین سوم دانش آموزان مدارس
لاین چهارم مشاوران مدارس
لاین پنجم خانواده کودکان
لاین ششم مراکزSLD
هر سطح دارای طبقاتی است که شامل موارد زیر است:
سطح اول: پشتیبانی و آموزش رفتاری با کیفیت بالا که در کلاس های آموزش عمومی ارائه می شود.
سطح دوم: آموزش گروه کوچک – مداخلات تخصصی فشرده با هماهنگی معلمان بسیار آموزش دیده ارائه می شود.
سطح سوم: مداخله فردی و یا ارجاع بیشتر برای آموزش ویژه به مراکز تشخیصی و درمانی اختلالات ویژه یادگیری.
هدف دیگر RTI خدمت به عنوان بخشی از ارزیابی جامع SLD است. پایگاه های محلی آموزش باید از معیارهای صلاحیت تدوین شده توسط مراکز تشخیصی و درمانی SLD که طراحی کردند باید استفاده کنند. هر ناحیه آموزش و پرورش در سطح کشور باید RTI را به عنوان بخشی از استانداردها و معیارهای پیشگیری و ارتقاء کیفی آموزش برای کسب صلاحیت ها و قابلیت ها و شایستگی ها فراگیران مجاز و الزامی بدانند.
ثبت برنامه های اجرا شدهRTIد. پرونده تحصیلی دانش آموزان از پایه اول ابتدایی تا پایان متوسطه.
اولویت RTI با دانش آموزان پایه اول ابتدایی و کودکان pLL می باشد.

وظایف مدیران:

👈درک درست از حیطه اختلالات ویژه یادگیری و اختلالات یادگیری ویژه
👈ارتقاء دانش مدیران در بعد تمایز گذاری دریافت برنامهRTIبرای دانش آموزان SLDو دانش آموزان دارای ضعف آموزشی فرهنگی
👈نظارت بر تناسب سازی و همخوانی محتوای آموزشی بر توانایی کودکانSLD و پرهیز از برچسب زدن بر عدم توانایی آنها
👈ارتقاء دانش مدیران در حیطهRTI که تضمین کننده ارتقاء کیفیت یادگیری کودکانSLD است به عنوان مجموعه خدمات نه صرفاً اجرای یک برنامه
👈هماهنگی و یکپارچه سازی سیستمی در آموزش خانواده کودکان مشملRTIبا معلمان همپایه و هماهنگی در دریافت خدمات علمی بیشتر از مراکزSLD
👈تدارک بانک خانواده های مشملRTIدر مدرسه و نشست‌های با معلمان همپایه و اجرای تدریس نمونه
👈ایجاد محیط های یادگیری بدون کمترین محدودیت در کلاس ها یا محیط های باز مدرسه
👈ارتقاء دانش مدیران در ارجاعات غیرضروری و بدون پشتوانه تحلیل تکالیف
👈ایجاد فرصت‌های خوانداری در کودکان و تشویق آنان
👈معلمان مشملRTI در چهار محتوای تصویر خوانی،نمادخوانی،بیان کلامی و درک مطلب متمرکز شوند
👈معلمان مشمول RTIگروه های هم‌سطح در یک پایه مشارکت کنند. مثلا دانش آموزان اختلال در تصویر خوانی با هم و دانش آموزان اختلال نمادخوانی با هم و…
👈انطباق پذیری معلمان مشملRTIبا خانواده ها و دانش آموزان مشملRTI نه انطباق پذیری والدین و کودکان با معلمان
👈معلمان باید ابزارهای شناسایی نقاط قوت یادگیری و اصلاح نقاط ضعف را بکارببرند نه فقط شناسایی نقاط ضعف و عدم تقویت نقاط قوت
👈معلمان از کاربست فناوری برای انطباق پذیری استفاده کنند
👈معلمان مشمل RTI با ایجادفرصت روخوانی و روان خوانی در قالب بازی‌های شناختی توانایی و مهارت‌های کودکان مشمل RTI و خانواده ها را افزایش دهند
👈معلمان مشمول RTIطرح آموزش انفرادی سه نفره و آموزش خانواده را باهم اجرا کنند.

👈برنامه آموزشی معلمان برای کودکان مشملRTIعملیاتی کاربردی و کوتاه مدت باشد و قابل انداز گیری و درج در پرونده طبق پروتکل های ارسالی و آموزشی مراکزSLD
👈معلمان مشملRTIعملیاتی در گام پیشگیری SLD اول شناسایی با هدف کاهش و جلوگیری از ایجاد اختلال در کودکان و خانواده ی آنهاست. و آگاهی بخشی به معلمان همپایه

و مدیریت است.
👈گام دوم آموزش کودکان و خانواده مشملRTIعملیاتی با برنامه مدون برای جلوگیری و گسترش اختلالSLDاست
👈گام سوم اجرای آموزش انفرادی و مشارکتی با کودکانSLD است با دریافت کمک ها و پشتیبانی های متخصصین مراکز SLD در مدرسه و کلاس به شکل اقتضایی و بدون ارجاع.
اجرای تدریس توسط معلم و کودک مشملRTIعملیاتی و پشتیبانی یک متخصصSLD با احترام دو جانبه.
👈گام چهارم ارجاع کودک مشملRTIعملیاتی و خانواده به مرکزSLDو همکاری معلم و مدیر با متخصص مراکزSLD

📗منبع:نارساخوانی شناختی تالیف محمد رحیمی انتشارات بانیان دانش

 

چگونه از افت تحصیلی دانش آموزان در مدارس جلوگیری کنیم؟ -سایت پاکدلها

برای مشاهده مطلبی با عنوان : افت تحصیلی چیست ، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری مشکلات تحصیلی و بهبود آن ، اینجا کلیک کنید