سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

علل نارسانویسی(بد خطی و خرچنگ قورباغه نویسی)

 

علل نارسانویسی (بد خطی و خرچنگ قورباغه نویسی)

نارسانویسی ، پاکدلها: زبان نوشتاری یکی ازمهمترین اشکال زبان به حساب می آید .با این حال برخی دانش آموزان در به کارگیری مهارتهای زبان نوشتاری با مشکل روبرو هستند. اختلال نارسانویسی به اختلال در زبان نوشتاری اطلاق می شودکه جنبه های مکانیکی و فنی مهارت نوشتن توجه دارد. این اختلال خود را به شکل بد خطی درکودکان دارای حداقل هوش متوسط که حرکتی نیستند نشان میدهد (کریمی به نقل از بوسووان،۲۰۰۲). مشخصه اصلی نارسا نویسی این است که مهارت های نوشتاری کودک با در نظر گرفتن ظرفیت هوشی وسطح آموزش به میزان چشمگیری پایین ترازحد انتظار است (نادری و سیف نراقی،۱۳۷۴؛بشاورد،۱۳۸۲).

علل نارسانویسی را به طور مختصر می توان موارد زیر دانست:

1-آسیب خفیف مغزی(قبل، حین و بعد از تولد)
2-تأخیر رشدی در سیستم عصبی مرکزی
3-نقص دیداری
4- مشکل پردازش اطلاعات(مهارتهای رمزگشایی).
5-عدم مهارتهای پایه ای مانند چرخاندن، فشاردادن، گرفتن و امثال آن.
6-عدم رشد مهارتها و هماهنگی حرکتی و حرکتهای ظریف، که برای نوشتن ضروری هستند.
7-عدم حرکت مناسب انگشتان
8- عدم هماهنگی چشم و دست
9-عدم توانایی در کنترل بازو-دست و عضلات انگشتان
10-عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند بالا، پایین- زیر، رو . …
11-نامناسب بودن وضعیت نشستن و وضعیت قرار گرفتن کاغذ و بدن به هنگام نوشتن.
12-فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن.
13-استفاده از میز و صندلی و مداد نامناسب.
14-در دست گرفتن مداد به طرز نادرست.
15-عدم توانایی در طراحی فرم صحیح ترسیم هر یک از حروف و کلمات در ذهن.
16-دشواری در حفظ تجارب و تأثیرات دیداری.
17-نداشتن انگیزه ی کافی برای خوب نوشتن.
18-تأخیر در تکلم
19-فقر یا نارسایی آموزشی
20-اشکال در تبدیل و انتقال ادراک حس دیداری به حرکتی
21-خطا در ادراک دیداری واژه ها.
22-عدم هماهنگی کلی بدن.
23-چپ دستی.
24- عوامل محیطی(عاطفی- خانوادگی- اجتماعی ومحلی)
25-عوامل رفتاری(فرون جنبشی، بی قراری و نقص توجه همراه با پر تحرکی )

علل نارسانویسی (بد خطی و خرچنگ قورباغه نویسی) -سایت پاکدلها

برای مشاهده فایل های تمرین قابل پرینت درمان مشکلات نوشتاری دانش آموزان ابتدایی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری درمان مشکلات نوشتاری اینجا کلیک کنید