سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

14 نکته مهم در رابطه با جلسات درمانی مشکلات یادگیری

14 نکته مهم در رابطه با جلسات درمانی مشکلات یادگیری

اگر می خواهید فرایند درمانی اختلالات یادگیری پر ثمرتر باشد،این اقدامات ضروری هستند👇

1-شناخت نقاط قوت و ضعف کودک پیش از شروع فرایند درمانی

2-توجه به علایق کودک و ایجاد انگیزه

3-تناسب مدت زمان آموزش

4-در آموزش به کودکان صبور باشید

5-در امر آموزش هرگز کودک را با سایر کودکان مقایسه نکنیم.

6-در انجام فعالیت ها “کمتر” به کودک کمک کنیم.

7-آموزش خود را با فعالیت های ساده شروع کنیم.

8-انتخاب “زمان و مکان” مناسب برای آموزش

9-کودک را با تکرار و تمرین زیاد خسته نکنیم.

10-توانایی تعمیم یادگیری را در کودک ایجاد کنیم و اطلاعات فعلی را با اطلاعات قبلی یادگیرنده مرتبط سازیم.

11-سعی کنیم سایر افراد خانواده نیز در جریان پیشرفت توانایی های کودک قرار گرفته و وی را تشویق کنند.

12-ضمن انجام فرایندها و فعالیت ها و آموزش،بهتر است”ورزش های مناسبی” با توجه به نیاز و توانایی و علاقه کودک به وی ارایه شود.

13-سعی شود در هر جلسه برای ایجاد تنوع و عدم خستگی “چند هدف” در نظر گرفته شده و فعالیت های متنوعی انجام دهیم.

14-توجه کنیم در صفحاتی که تمرینات”متنوع” آمده است،این تنوع می تواند باعث کاهش توجه و تمرکز کودک شود،بنابراین بهتر است سایر تمرینات را با کاغذ پوشانده یا به نحوی از دید کودک پنهان کنیم.

*تمامی این موارد 👆موقعی کاربرد دارند که در ابتدای امر” رابطه مناسب و جذابی ” با کودک برقرار شده باشد.* نرم افزارهای مکمل درمان را از اینحا دانلود کنید

14 نکته مهم در رابطه با جلسات درمانی مشکلات یادگیری – سایت پاکدلها -منبع: کتاب پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری -نرگس تبریزی-آرزو احمدایی