سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درمان مشکلات نوشتاری

درمان مشکلات نوشتاری

درمان کمرنگ نویسی

علل کم رنگ نویسی
ضعف عضلات ظریف انگشتان
چرخش نوک قلم به یک سمت
شل گرفتن مداد در بین انگشتان
بی انگیزه بودن برای نوشتن
*قطرزیاد قلم یا مداد
راهبرد:بین دو برگ کاغذ کاربن قرار داده و به دانش آموز می گوییم باید موقع نوشتن مداد را بیشتر فشار دهد تا اثر نوشته روی برگ بیفتد .بعد کاربن را زیر دو برگ سپس سه برگ وبه تدریج کاغذها را اضافه می کنیم تا دانش اموز مجبور شود مداد را بیشتر فشار دهد.این تمرین را انقدر ادامه می دهیم تا فشار دادن مداد برای او طبیعی شود.

💚پر رنگ نویسی

علل:فشاربیش ازحدانگشتان شست.اشاره ووسط
سفت نگه داشتن مداد باانگشتان
استفاده از قلم نامناسب
قطرکم قلم یا مداد
راهبرد:چون وقتی دانش آموز روی دفتر یا کتاب می نویسد بیش از حد مداد را فشار می دهدبه جای دفتر یا کتاب از یک کاغذ استفاده می کنیم و آنرا روی فرش یا بالشت قرار می دهیم تا بنویسدبه شرط آنکه به اندازه ای فشار دهد که کاغذ سوراخ نشودبعد از مدتی تمرین مشاهده می کنیم که مداد را زیاد فشار نمی دهد یا از مداد رسم که نوک آن زود می شکند استفاده می کنیم تا مجبور شود زیاد مداد را فشار ندهد.

درشت نویسی

علل:توجه بیش از حد به اطراف ومحیط پیرامون
عدم توجه به شکل واندازه های طبیعی
دید واگراوتوجه به محیط بیرونی یک مجموعه
عدم توجه به محدوده وفضاهای در نظر گرفته شده
راهبرد:یک کلمه ی دانش اموزرا در نظر می گیریم کادری به همان اندازه می کشیم و به او می گوییم کلمه را داخل کادر بنویسد وازآن بیرون نزندبه تدریج اندازه کادر را کوچک می کنیم تا به اندازه طبیعی برسد.

🍀بهبود نامرتب نویسی بیش از حد

علل:حرکت بسیار کند دست
محکم گرفتن قلم بین انگشتان دست
نبودن آزادی حرکت وانعطاف پایین
نادرست بودن وضعیت نشستن وکاغذ
راهبرد:ابتدا قوانینی را در نظر می گیریم مثال:از ابتدای خط شروع به نوشتن می کنیم.از خط منحرف نمی شویم.از پاک کن استفاده نمی کنیم.نوک مداد تیز باشد و…….
از کپی کردن استفاده می کنیم کاغذ نازکی را روی نوشته درس قرار می دهیم به‌طوری که نوشته ها دیده شود از دانش اموز می خواهیم به نوشته ها دقت کند و روی نوشته ها را پر رنگ کند و بنویسد.

 

درمان فاصله گذاری بیش از حد

علل:سرعت زیاد قلم به هنگام نوشتن
حرکت بیش از حد وسریع جانبی
عدم توجه به هماهنگی لازم جهت نوشتن
راهبرد:کلمه های یک جمله را به صورت کم رنگ یا نقطه چین می نویسیم تا ضمن کامل کردن به فاصله ها هم توجه نماید.یا از چوب کبریت به عنوان حد فاصل استفاده می کنیم تا دانش اموز پس از نوشتن یک کلمه چوب کبریت را قرار دهد سپس کلمه بعدی را بنویسد ومجدد چوب کبریت را به انتها انتقال دهدو…..

بهبود کج نویسی دانش آموزان

علل:*سفت دردست گرفتن قلم وفشار زیاد انگشت شست به قلم
دفتر یا کاغذدرجهت درست قرار نگرفته باشد
قرار نگرفتن صحیح مداد در بین انگشتان
*بازو در هنگام نوشتن به بدن چسبیده باشدو دست انعطاف زیادی نداشته باشد
راهبرد:برای دانش اموزانی که هنگام نوشتن از خط زمینه منحرف می شوندوبالا و پایین خط می نویسند با قرار دادن خط کش باریک در بالا و پایین خط محدوده نوشتن او را تنظیم کنیدبه طوری که هنگام نوشتن وقتی از محدوده خط زمینه بالا تر وپایین تر رفت با خط کش بر خورد کند و منحرف نشود.

 

درمان مشکلات نوشتاری -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای کامپیوتری درمان انواع مشکلات یادگیری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود فایل های قابل پرینت درمان انواع مشکلات یادگیری اینجا کلیک کنید