سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس فارسی

پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس فارسی

معرفی چند تمرین جهت پرورش مهادتهای فارسی نوشتاری

◀️الف) با حروف اسم خود کلماتی را از درس پیدا کنید.

مثال: احمد ـ از ـ صبح ـ آموزگار ـ دوستان

◀️ب) با حرف آخر کلمه ی داده شده کلمه هایی پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد.

مثال: آموزگار ـ رایانه ـ امروز

◀️پ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن.

مثال: خـ ر شـ یـ و د: خورشید

◀️ت) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا کند.

◀️ث) با کم کردن حرف به حرف کلمه، کلمات جدید بسازید.

مثال: ورامین ـ رامین ـ امین ـ مین ـ ین ـ ن

◀️ج) ده کلمه از متن درس داده سپس از دانش آموزان بخواهید معنی کلمات را پیدا کرده و جمله بسازند.

◀️چ) ده کلمه از متن درس داده سپس از دانش آموزان بخواهید مخالف کلمات را پیدا کرده و جمله بسازند.

◀️ح) ده کلمه ی مهم از درس بدهید تا با آن کلمات داستان بنویسند.

◀️د) پنج جمله از جملات مهم درس را به صورت ناقص بدهید تا بقیه ی آن را از کتاب پیدا کنند.

◀️ذ) چند کلمه از درس بدهید تا بچه ها آن کلمات را ازمتن درس پیداکنند و جمله ی آن را بنویسند.

◀️ر) وقتی نکات دستوری کتاب فارسی را درس می دهید با توجه به آن نکات تکلیف بدهید.

مثالً اگر جملات پرسشی را درس می دهید، برای تکلیف از آنها بخواهید که جملات پرسشی را از درس پیدا کرده و بنویسند

 

پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس فارسی -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای کامپیوتری درمان انواع مشکلات یادگیری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود فایل های قابل پرینت درمان انواع مشکلات یادگیری اینجا کلیک کنید