سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عوامل شناختی در اختلال ویژه یادگیری ریاضی

عوامل شناختی در اختلال ویژه یادگیری ریاضی

اختلال ریاضی چیست؟
اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود. مهارتهای مربوط به حساب از طریق آزمونهای میزان شده فردی ارزیابی می شود. فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیتهای روزمره تداخل می کند، و مشکلات مربوط به آن دامنه وسیعی را دربر خواهد گرفت. اصطلاحات قبلی برای این اختلال عبارتند از: سندروم گرستمن، محاسبه پریشی، اختلال مادرزادی در حساب، ناتوانی در حساب و اختلال رشدی در حساب، اختلال در ریاضیات تا سال 1980 به عنوان یک اختلال روان پزشکی شناخته نمی شد، با انتشار سومین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی در سال 1980، این اختلال به عنوان یک مشکل روان پزشکی طبقه بندی شد.

✅عوامل شناختی در اختلال ویژه یادگیری ریاضی

🔴👈محورهای مولفه های شناختی:
👈توانایی یادآوری روابط اتفاقی
👈توانایی فهم روابط پایه اولیه
👈توانایی تعمیم سطوح ابتدایی یا مقدماتی
👈توانایی درک وفهم مفاهیم و مطالب
👈توانایی درک روابط در سطوح بالاتر
👈توانایی تعمیم در سطوح عالی
🔴👈محور خرده مولفه های شناختی ارتباطات اتفاقی:
👈شناسایی نمادها
👈شناسایی ارقام
👈شناسایی کلمات
🔴👈محور خرده مولفه های روابط بنیادین:
👈تناظر یک به یک
👈ترتیب
👈توالی
👈روابط مکانی
🔴👈تعمیم های سطح پایین تر:
👈دسته بندی کردن
👈تناظر یک به چند
👈گروههای معادل
👈ردیف کردن
👈قضاوت کردن
👈تخمین زدن
👈بزرگتر از
👈کوچکتر از
🔴👈محورتوانایی درک وفهم مفاهیم ومطالب:
👈عدد
👈شکل
👈رنگ
👈وزن
👈زمان
👈سن
🔴👈محورروابط سطوح بالاتر:
👈زبان ریاضی
👈روابط تعادلی
👈روابط و اعمال مشخص
👈تغییرات ثابت
👈علت و معلول
👈نامعادلات
👈ثبات شی
🔴👈محورتعمیم های سطوح بالاتر:
👈مشکلات کلمه ای
👈ارزش های مکانی
👈اصل موضوع
👈حقایق پایه ای
👈ریاضیات کاربردی
👈احتمالات
👈آماره ها نمودارها
👈مسایل هندسی

عوامل شناختی در اختلال ویژه یادگیری ریاضی -سایت پاکدلها

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای مرتبط با تشخیص و درمان انواع اختلال یادگیری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود فایل های تمرینی پیشنهادی پاکدلها ویژه دبستان و پیش از دبستان اینجا کلیک کنید