حافظه فعال را چگونه می توان تقویت نمود ؟

 حافظه فعال را چگونه می توان تقویت نمود ؟

ابتدا باید ببینیم چرا حافظه یک فرد ضعیف است و فرد در چه شرایطی است ، مثلا در کودکان بیش فعال ( ADHD )عموماً ضعف حافظه به دلیل ضعف در توجه و تمرکز کودک است ، لذا با تقویت توجه کودک می توانیم غیر مستقیم حافظه کودک را نیز تقویت کنیم.

برای بهبود توجه در کودکان نیز انجمن راوانشناسان آمریکا ( APA ) چهار راه حل پیشنهاد داده در بعضی از کودکانی که اختلال در پردازش حسی دارند ( مانند کودکان اختلال یادگیری یا sLD و کودکان دست و پاچلفتی یا Clumsiness و بعضی از کودکان بیش فعال ) مشکل حافظه کودک از اختلال در پردازش حسی است لذا ابتدا می توان از طریق پرسشنامه حسی ( sensory profile ) به این مطلب پی برد که آیا مشکل حسی وجود دارد و سپس با کمک توانبخشی حسی یا S.I مشکل حسی کودک را مدیریت کرد که به طور ثانویه مشکل حافظه رفع شود.

در بعضی از بزرگسالان مشکل حافظه می تواند در اثر استرس و اضطراب و به عبارتی مشکل حافظه در اثر نوعی فشار شناختی یا cognitive load باشد که کنترل این فرآیند می تواند به بهبود حافظه کمک نماید.
افزایش سن می تواند باعث بروز مشکل حافظه شود که استفاده از نرم افزار های شناختی، tDCS و یا نوروفیدبک می تواند کمک کننده باشد

در بعضی از بزرگسالان آلزایمر و انواع بیماری های حافظه می تواند منجر به ضعف حافظه به خصوص حافظه فعال شود که باز نرم افزارهای شناختی ، تحریک الکتریکی جمجمه یا tDCS و یکسری درمان های دارویی می تواند کمک کننده باشد.

 

 حافظه فعال را چگونه می توان تقویت نمود ؟ – سایت پاکدلها

برای دانلود فایل تمرینات تخصصی و قابل پرینت تقویت حافظه فعال اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزار کامپیوتری تقویت حافظه فعال اینجا کلیک کنید