سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود فایل pdf ،قابل پرینت ،رایگان ، پاکدلها

دانلود فایل pdf با موضوع حافظه فعال

حافظه کوتاه مدت و حافظه فعال، مفاهیمی نظری هستند که به ترتیب برای ذخیره سازی اطلاعات و ذخیره سازی مضاعف اطلاعات و تغییرات اعمالی بر اطلاعات، مورد استفاده قرار می گیرند (ابن و همکاران، ۲۰۱۲). اگرچه این دو اصطلاح به لحاظ مفهومی بایکدیگر متفاوت هستند، اما در بسیاری از مطالعات این تفاوت ها چندان مورد توجه قرار نگرفته و این دو اصطلاح در جای یکدیگر به کار می روند.

علیرغم اینکه هرکدام از این دو مفهوم دارای کارکردهای شناختی متفاوتی هستند، اما هنوز مطالعات همبستگی نتوانسته اند این دو مفهوم را از نظر سازه شناسی از یکدیگر تفکیک کنند و مطالعات همچنان شواهد محکمی از همپوشی زیاد یا حتی کامل این دوم مفهوم ارائه می دهند (رادیک و همکاران، ۲۰۱۲).

دیدگاهی که از مطالعات بیولوژیکی حاصل می شود تاحدودی تفاوت های این دو مفهوم را روشن تر کرده است، اما شاید بهترین روش برای بررسی تفاوت بین دومفهوم، استفاده از ابزارها و اندازه گیری های این دو مفهوم باشد که به ترتیب شامل تکالیف ساده و پیچیده هستند؛ بارِ شناختی که در اثر اجرای این تکالیف توسط مولفه هایی نظیر توجه و پردازش اطلاعات منعکس می گردد، قادر خواهد بود تفاوت ها و شباهت های این دو مفهوم را روشن تر کند (ابن و همکاران، ۲۰۱۲؛ ردیک و همکاران، ۲۰۱۲).

حافظه کوتاه مدت، به یک نوع سیستم شناختی اشاره دارد که برای نگهداری و ذخیره رویدادهای حسی، رویدادهای حرکتی و اطلاعات شناختی از قبیل اعداد، کلمات، اسامی یا سایر اشکال دیگر در یک بازه زمانی کوتاه، مورد استفاده قرار می گیرد (کلب و ویشو، ۲۰۰۹)؛ بر مبنای این سیستم هر فردی قادر است ۷ آیتم/بخش (از دیدگاه میلر، ۱۹۵۶) یا ۴ آیتم/بخش (کوان، ۲۰۰۱) از اطلاعات ارائه شده را ذخیره کند.

در مقابل حافظه فعال یا حافظه کاری بواسط مدل معروف به «مدل هم آوایی» بدلی و هیچ (۱۹۷۴)، شناخته شده است. حافظه فعال دارای ویژگی های ذاتی بیشتری نسبت به حافظه کوتاه مدت می باشد.

برمبنای مطالعاتی که در روانشناسی تجربی صورت گرفته است، حافظه فعال در واقع نوعی فضا یا گنجایش یا ظرفیت محدودی فرض می شود که به عنوان وجه اشتراکِ ادراک، به یاد سپاری در حافظه بلند مدت و به یاد آوری جهت کنش، عمل می کند (بدلی، ۲۰۰۳). به عبارت دیگر ادراک اطلاعات ورودی، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات و به یادآوری آنها جهت انجام یک فعالیت را حافظه فعال برعهده دارد؛ بنابراین حافظه فعال در امر یادگیری، کارکرد بسیار مهمی دارد

حافظه فعال، ذخیره سازی موقتی و دست کاری اطلاعات لازم برای تکالیف شناختی پیچیده از قبیل فهم زبان، ، یادگیری و استدلال را فراهم می کند. بدلی مفهوم یکپارچه و متحدالشکل حافظه کوتاه مدت را با مفهوم پیچیده تری از حافظه فعال چند مؤلفه ای، جا به جا کرده و مدل خود از حافظه فعال را مطرح ساخت.

 برای دانلود فایل pdf با موضوع حافظه فعال -سایت پاکدلها روی تصویر زیر کلیک کنید

 

دانلود

 

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای تقویت حافظه فعال اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود فایل های تمرینی و قابل پرینت تقویت حافظه فعال دیداری و شنیداری اینجا کلیک کنید