سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اضطراب امتحان چه حسی دارد؟

اضطراب امتحان چه حسی دارد؟

شما در کلاس درس به همه مطالب توجه کرده اید، یادداشت‌های مفصلی بر می‌دارید، هر فصل را با دقت می‌خوانید و حتی بعد از کلاس در جلسات مطالعه اضافی با دوستان خود شرکت می‌کنید، پس باید در امتحان بزرگ عالی عمل کنید، درسته؟
اما وقتی که در جلسه آزمون می‌نشینید، خود را چنان عصبی می‌بینید که مغزتان قفل می‌کند و جواب ساده ترین سالات را نیز نمی‌توانید جواب دهید. اگر این تجربه آشنا به نظر برسد، پس شما هم اضطراب امتحان را تجربه کرده‌اید.

تعریف اضطراب: اضطراب حالتی عاطفی ناخوشایند و مبهمی است که همراه با ترس و فشار و ناراحتی است و با یک یا چند احساس جسمی مانند تپش قلب، تعریق، سردرد و بی قراری همراه می گردد و یا می تواند با حالت عاطفی، رفتاری، ذهنی، روانی و یا درونی بروز کند
تعاریف اضطراب از دیدگاه های مختلف

الف) اضطراب ، عموماً یک انتظار به ستوه آورنده است که ممکن است در تنشی گسترده و موحش و اغلب بی‌نام، اتفاق افتد. این حالت که به شکل احساس و تجربه‌های کنونی مانند هر اغتشاش هیجانی در دو سطح همبسته روانی و بدنی در فرد پدید می‌آید، ممکن است به یک تهدید عینی «اضطراب‌آور» (تهدید مستقیم یا غیر مستقیم مرگ، حادثه‌شوم شخصی یا مجازات) نیز وابسته باشد.(لافون، 1973)
ب) ناراحتی روانی و بدنی که بر اثر ترسی مبهم و احساس نا امنی و تیره‌روزی قریب الوقوع در فرد به‌وجود می‌آید. (پیه رون، 1985 )
ج) اضطراب حالت هیجانی توأم با هشیاری مستقیم نسبت به بی‌معنایی، نقص و نابسامانی جهانی است‌که در آن زندگی می‌کنیم. (ربر، 1985)
د ) نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختیهای آینده ، توأم با احساس بی لذتی یا نشانه‌های بدنی تنش منبع خطر پیش بینی شده می‌تواند درونی یا بیرونی‌باشد. (DSMIV1994)

انواع اضطراب امتحان :
1) اضطراب تسهیل کنند‌‌ه یا تسریع کنند‌‌ه:
به اضطراب کم و یا د‌‌ر حد‌‌ معقول که موجب تلاش بیشتر برای کسب موفقیت می‌شود‌‌ و نتیجه بهتری را عاید‌‌ فرد‌‌ می‌کند‌‌، اضطراب تسهیل یا تسریع کنند‌‌ه اطلاق می‌شود.
نشانه‌ها:
۱- فرد‌‌ به خاطر مرور کرد‌‌ن د‌‌رس‌هایش، د‌‌چار هیجان می‌شود‌‌.
۲- خود‌‌ش را د‌‌ر اتاقش حبس می‌کند‌‌ و مشغول د‌‌رس خواند‌‌ن می‌شود‌‌ و به کوچک‌ترین مزاحمت اعتراض می‌کند‌‌.
۳- به شیوه خاصی د‌‌رس‌هایش را مرور می‌کند‌‌، مثلاً با صد‌‌ای بلند‌‌ د‌‌رس می‌خواند‌‌ د‌‌ر اتاق راه می‌رود‌‌ و یا د‌‌راز می‌کشد‌‌.
۴ -به د‌‌رخواست‌های اطرافیان توجه نمی‌کند‌‌ و یا د‌‌ر مقابل خواسته‌ها با اعتراض می‌گوید‌‌ که د‌‌رس د‌‌ارد‌‌.
۵- کم غذا یا نسبت به غذا بی‌میل می‌شود‌‌.

2) اضطراب ناتوان کنند‌‌ه:
اضطراب ناتوان کنند‌‌ه، د‌‌لهره و تشویق شد‌‌ید‌‌ی است که یا خود‌‌ فرد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و یا اطرافیان آن را د‌‌ر فرد‌‌ تشد‌‌ید‌‌ می‌کنند‌‌. اضطراب شد‌‌ید‌‌، اثر منفی روی عملکرد‌‌ فرد‌‌ می‌گذارد‌‌، زیرا با متأثر و د‌‌رگیر کرد‌‌ن ذهن، زمینه فراموشی‌های زود‌‌گذر و خطاهای اد‌‌راکی را فراهم می‌کند‌‌.
نشانه‌ها:
۱- فرد‌‌ به خاطر مرور د‌‌رس‌هایش د‌‌چار هیجان بیش از حد‌‌ می‌شود‌‌.
۲- د‌‌ارای د‌‌لشوره و د‌‌ل بهم‌خورد‌‌گی است.
۳ -هنگام مرور د‌‌رس‌هایش، د‌‌ستپاچه و عجول می‌شود‌‌.
۴ – از اینکه هرچه می‌خواند‌‌، چیزی نمی‌فهمد‌‌ نالان است.
۵- از گرفتن نمره کم، ترس و وحشت د‌‌ارد‌‌.
۶- هنگام د‌‌رس‌خواند‌‌ن، ناخن‌هایش را می‌جود‌‌، پوست لب را می‌کند‌‌ یا با موی سرش بازی می‌کند‌‌.
۷- بی‌اشتهاست و نمی‌تواند‌‌ غذا بخورد‌‌.
۸- حالت تهوع د‌‌ارد‌‌.
۹- گریان است و بهانه‌گیری‌های بی‌د‌‌لیل د‌‌ارد

اضطراب امتحان ناشی از یک مسیر اشتباه است که از قبل تا بعد از امتحان امتداد دارد.
🔆اول: باید بدانید که از خود چه انتظاری دارید و در حد توانتان از خود توقع داشته باشید.
🔆دوم: در شرایطی مشابه با اتاق امتحان مطالعه کنید.

🔆سوم: سعی کنید در کلاس یادداشت برداری کنید. مرور آن‌ها قبل از امتحان، فضای کلاس و درس را به یادتان آورده و استرس شما را کاهش می‌دهد.
🔆چهارم: زمان خود را عاقلانه مدیریت کنید و شب امتحانی نباشید. هرچه زمان مطالعه برای امتحان بیشتر باشد، مطالب بیشتر در حافظه شما می‌ماند و اضطراب کمتر می‌شود.
🔆پنجم: بهترین مکان برای مطالعه خود را پیدا کنید.
🔆ششم: سعی کنید استراحت‌های مکرر داشته باشید. کارکرد مؤثر مغز انسان 45 دقیقه است و تحقیقات نشان داده که تمرکز طولانی مدت روی یک چیز، توانایی مغز در فهمیدن آن مطلب را کاهش می‌دهد.
🔆هفتم: به میزان کافی آب بنوشید. حداقل 8 لیوان در روز. آب کم شما را کند و مضطرب می‌کند
🔆هشتم: به دستاوردهای خود پاداش دهید. هرچند کوچک. مثلا بعد از یک ساعت مطالعه مفید، 20 دقیقه اینترنت یا بازی به خود هدیه دهید.
🔆نهم: ورزش، تغذیه سالم و خواب کافی، بسیار می‌تواند به شما در کاهش اضطراب کمک کند.

 

اضطراب امتحان چه حسی دارد؟ – pakdelha

برای مشاهده و دانلود نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری تشخیص و درمان مشکلات یادگیری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود فایل های تمرینی تشخیص و درمان ناتوانی های یادگیری اینجا کلیک کنید