سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونه به رشد مهارت های ظریف دست کودک کمک کنیم؟؟؟ ، بهبود مهارتهای حرکتی دانش آموزان ، تقویت هماهنگی چشم و دست ، درمان بدخطی ، بهبود نارسانویسی ،خوش خط نویسی

چگونه به رشد مهارت های ظریف دست کودک کمک کنیم؟

👐 مهارت های حرکتی ظریف دست چیست؟
رشد اولیه کودک شامل کسب مهارت های حرکتی درشت و ظریف است. در حالی که هر دوی این مهارت ها به حرکت شکل می دهند،اما تفاوت هایی با هم دارند:

مهارت های حرکتی ظریف شامل حرکت گروه های عضلات کوچکتر در دست، انگشتان و مچ دست کودک شما می باشند.

🦵مهارت های حرکتی درشت شامل حرکت گروه های عضلات بزرگتر مانند بازوها و پاها می باشند.این گروه های عضلات بزرگتر هستند که به کودکان اجازه می دهند بنشینند، غلت بزنند،چهار دست و پا حرکت کنند و راه بروند.

🎯هر دو گروه از مهارت های حرکتی باعث استقلال بیشتر کودکان می شوند. هرچند مهارت های حرکتی ظریف از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند،زیرا توانایی استفاده از عضلات کوچکتر در دستها،به کودکان اجازه می دهد تا بدون کمک،کارهای مراقبت از خود را انجام دهند.برخی از این کارها شامل موارد زیر است:

•مسواک زدن دندان ها
•غذا خوردن
•نوشتن

🙌نمونه هایی از مهارت های حرکتی ظریف:
نوزادان و کودکان نوپا،مهارت های حرکتی ظریف و درشت را با سرعت خاص خودشان کسب می کنند.
بعضی از کودکان زودتر از سایرین مهارتهایی را کسب می کنند و این امر کاملاً طبیعی است. کودکان معمولا از اوایل ١ یا ٢ ماهگی شروع به دستیابی به این مهارتها میکنند و در دوران پیش دبستانی و دبستان یادگیری سایر مهارت ها را ادامه می دهند.

🙌مهمترین مهارت های حرکتی ظریف که می بایست در کودکان رشد کند،شامل موارد زیر است:

•قوس های کف دست اجازه می دهند که کف دستها به سمت داخل خم شود. تقویت این امر به هماهنگی حرکت انگشتان دست که برای نوشتن،بازکردن دکمه لباس و محکم گرفتن اشیاء لازم است، کمک می کند.

•ثبات مچ تا سال های آغازین مدرسه تکامل پیدا می کند . ثبات مچ به کودکان اجازه میدهد تا انگشتان خود را با قدرت و کنترل حرکت دهند.

•مهارت یک سمت دست(مهارت اصلی دست)استفاده از انگشت شست، انگشت اشاره و سایر انگشتان دست به منظور گرفتن دقیق است.

•رشد عضله داخلی دست توانایی انجام حرکات کوچک با دست است، جایی که نوک انگشت شست،انگشت اشاره و انگشت میانی لمس می شود.

•مهارت های دستی دو طرفه امکان هماهنگی هر دو دست را به طور همزمان فراهم می کند.

•مهارت های استفاده از قیچی تا چهار سالگی تکامل پیدا می کند و قدرت دست و هماهنگی چشم و دست را ایجاد می کنند

چگونه به رشد مهارت های ظریف دست کودک کمک کنیم؟ – سایت پاکدلها