سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعاریف ناتوانایی های یادگیری, تعریف دقیق اختلال یادگیری, تعریف دولت فدرال از ناتوانی های یادگیری, تعریف علمی اختلال یادگیری, تعریف مفهومی ناتوانی های یادگیری, ویژگی های مشترک ناتوانی های یادگیری

تعریف مفهومی ناتوانی های یادگیری

تعریف دولت فدرال از ناتوانی های یادگیری شامل مفاهیم عمده زیر است
۱ فرد دچار اختلال در یک فرایند روانشناختی پایه است( این فرایندها به توانایی های ذهنی نظیر حافظه، ادراک شنیداری، ادراک دیداری، زبان شفاهی و تفکر اطلاق می‌ شود)
۲ فرد دچار اشکال در یادگیری است به خصوص در صحبت کردن ، گوش دادن ،نوشتن خواندن( مهارت های تشخیص کلمه و درک مطلب) و ریاضیات( محاسبه و استدلال )
۳مشکل اساساً ناشی از علت‌ های دیگر نیست، علت هایی چون اختلالات دیداری یا شنیداری؛ معلولیت‌ های حرکتی ؛عقب ماندگی های ذهنی؛ اختلال هیجانی ؛یا وضع نامساعد اقتصادی محیطی و یا فرهنگی
۴ اختلاف مشهودی بین استعداد آشکار فرد برای یادگیری و سطح پایین پیشرفته وجود دارد. به عبارت دیگر ،نشانه های کم آموزی در فرد دیده می شود

تعریف های مختلفی از ناتوانی های یادگیری در کتاب لرنر ارائه شده است که این تعریف های مختلف واجد چندین جز مشترک هستند:

۱ اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی
۲ الگوی رشد نا هماهنگ و تفاوت در پردازش روانشناختی
۳ دشواری در انجام دادن تکالیف تحصیلی و یادگیری
۴ اختلاف بین سطوح پیشرفت و توانایی
۵ حذف علت های دیگر

اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی

با آن که ارتباط میان ناتوانی های یادگیری و عوامل عصب شناختی همواره مستقیماً بیان نشده اما همانطور که میدانیم تمام یادگیری ها از درون مغز منشا می گیرند و در نتیجه اختلال در یادگیری می تواند معادل اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی باشد البته رویدادهای آموزشی و محیطی می‌ تواند فرآیند یادگیری را تغییر دهند و در کارکرد مغز تاثیر بگذارند و آن را بدتر یا بهتر کنند در بسیاری از موارد، پی بردن به وجود عارضه عصب شناختی از طریق معاینه و آزمون‌های پزشکی دشوار و بلکه نا ممکن است بنابراین اغلب اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی را از طریق مشاهده رفتار حدس می‌ زنند و معلوم می کنند.
 
الگوی رشد نا هماهنگ
این جزء از تعریف به رشد غیرعادی یا نا هماهنگ در مولفه های مختلف توانایی ذهنی اشاره می کند توانایی ذهنی، یا هوش ،ظرفیت واحدی نیست؛ بلکه از مجموعه از توانایی‌ های اساسی ذهنی تشکیل شده است .در فرد دچار ناتوانایی های یادگیری ،این توانایی ها به طرزی هماهنگ یا طبیعی پرورش پیدا نمی‌ کنند. به عبارت دیگر در حالی که پاره‌ ای از مولفه ها با توالی یا سرعتی پیش‌ بینی شده رشد می‌ یابند ، رشد سایر اجزا با تاخیر صورت می‌ گیرد، و نتیجه آن به صورت علائم اشکال در یادگیری پدیدار می شود این الگوی رشد ناهماهنگ به تفاوت های درون فردی، یا قوت و ضعف در فرآیندهای مختلف ذهنی منتهی می شود عبارت مهم اختلال در یک یا چند فرایندی روانشناختی پایه به این مولفه اشاره می کند .
 
دشواری در انجام دادن تکالیف تحصیلی و یادگیری
افراد دچار ناتوانایی های یادگیری با انواع مختلف اشکالات یادگیری مواجه می‌شوند. یک مانع ممکن است سد راه اکتساب گفتار و زبان شفاهی شود و مانع دیگر در خواندن ،حساب، دستخط ،مهارت های حرکتی، بیان نوشتاری، تفکر یا مهارت های روانشناختی تاثیر بگذارد
 
اختلاف بین توانایی بالقوه و سطح پیشرفت
جزء مشترک دیگر در بسیاری از تعاریف ناتوانایی های یادگیری تشخیص اختلاف است میان آن چه دانش‌آموز به‌طور بالقوه قادر به یادگیری آن است و آنچه واقعاً یاد گرفته یا کسب کرده است

حذف علت های دیگر
این مولفه ی تعریف بیانگر این نظر است که ناتوانی های یادگیری اساساً نتیجه عارضه های دیگر نظیر عقب ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی، نقایص دیداری یا شنیداری، یا محیط‌ های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نیست.
در عمل، تحقق بخشیدن به مولفه ی حذف علت‌ های دیگر در تعریف ناتوانی های یادگیری دشوار است زیرا کودکان غالباً دچار مشکل توام هستند .معلم های کودکانی که دچار ناتوانی سایر ناتوانی‌ های هستند مکرر مشاهده می کنند که دانش‌ آموزان آنها دو مشکل دارند _اختلال اولیه به اضافه ی ناتوانی های یادگیری. تعیین اینکه کدام مشکل اولیه است و کدام ثانویه دشوار است. امروزه پذیرش این نظر که عارضه های دیگر اغلب با ناتوانی های یادگیری توام می‌ شوند، رو به افزایش است.
 
ویژگی های مشترک ناتوانی های یادگیری (اختلال یادگیری)
اختلالهای توجه
تواناییهای حرکتی اندک
مشکلات ادراکی و پردازش اطلاعات
ناتوانی در ایجاد و تجهیز راهبردهای شناختی برای یادگیری
مشکلات زبان شفاهی

تعریف مفهومی ناتوانی های یادگیری – سایت پاکدلها