سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود فایل pdf ،قابل پرینت ،رایگان ، پاکدلها

دانلود فایل تقویت دقت و تمیز دیداری پیش از دبستان

بسیاری از اوقات مشکلات یادگیری دانش آموزان ناشی از ضعف مهارت های دیداری آنها ازقبیل: دقّت، توجّه وتمیز دیداری است. تمیز دیداری؛ یعنی، قدرت برقراری تفاوت میان دومحرّک براساس ویژگی های معیّن.

کودکی که تفاوت میان «ک» و «گ» را نمی شناسد هنگام دیدن هریک از این دو حرف ویژگی های بخصوص آنها را تشخیص نمی دهد، همچنین درمورد حروف مشابه دیگر مانند :ب- ت/ س- ش/ ع- غ/ ح- خ/و…قادر به تشخیص از یکدیگر نبوده وآنها را با هم اشتباه می گیرد و یا ممکن است نتواند میان جفت کلمه هایی چون«یاران» و«باران» تفاوت قایل شود.

این کودکان باید تفاوت هایی که سبب تفکیک (ج- ح/ ت- ب/ د- ذ/ ک- گ/ ف- ق/و…)می شود را بیاموزند. آن عدّه ای که از آموختن این اختلاف ها عاجزند بی تردید در یادگیری پاره ای از مفاهیم ریاضی، خواندن، نوشتن وبخصوص دیکته نویسی با دشواری روبرو خواهند بود.

مشکلات تمیز دیداری را می توان در کودکان کم سال تر نیز مشاهده کرد. ناتوانی مقایسه ی اندازه ها، اشکال یا اجسام گوناگون نشانگر وجود مسائل تشخیص دیداری است.

تمیز دیداری؛ یعنی، قدرت برقراری تفاوت میان دو محرّک براساس ویژگی های معیّن. آن عدّه ای که از آموختن این اختلاف ها عاجزند بی تردید در یادگیری پاره ای از مفاهیم ریاضی، خواندن، نوشتن و بخصوص دیکته نویسی با دشواری روبرو خواهند بود. مشکلات تمیز دیداری را می توان در کودکان کم سال تر نیز مشاهده کرد. ناتوانی مقایسه ی اندازه ها، اشکال یا اجسام گوناگون نشانگر وجود مسائل تشخیص دیداری است. این کودکان ممکن است در دقّت دیداری نیز، دچار مشکل باشند. دقّت دیداری که از فرآیندهای شناختی وپایه یادگیری در انسان می باشد، عبارتست از:قدرت تمرکز بینایی کافی بر کاری برای جای دهی آن در مغز و دریافت ویژگی های اساسی و جزئیات آن. تمرینات پیشنهادی تقویت دقت و تمیز دیداری از دانش آموز بخواهید اشیاء را بر طبق تصاویر داده شده سرهم یا مرتب کند.

برای دانلود فایل تقویت دقت و تمیز دیداری پیش از دبستان – رایگان روی تصویر زیر کلیک کنید

 

دانلود ، فایل ، تقویت ، ریاضی ، خواندن ، نوشتن ، دیداری ، شنیداری ، ادراک

 

برای دانلود فایل قابل پرینت و تخصصی تقویت دقت و تمیز دیداری اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزار کامپیوتری تقویت دقت و تمیز دیداری اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فایل های قابل پرینت تقویت دیداری دانش آموزان تمامی سنین اینجا کلیک کنید