سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهارت های دستی و اجزای مرتبط با آن ، روند رشد حرکتی ، مهارت‌ های بینایی ، عملکردهای حسی - حرکتی ، یکپارچگی حسی ، ادراک بینایی و عوامل فرهنگی و اجتماعی

مهارت های دستی و اجزای مرتبط با آن

دست هنگامی به عنوان عضوی موثر در انجام فعالیت ها به ویژه مهارت‌ های روزمره زندگی مد نظر قرار می‌ گیرد که بتواند تحت تاثیر تحریکات لمسی متفاوت قرار گیرد و پیامهای حسی را دریافت نماید.

ارتباط و ترکیبی از مهارت های دستی کنترل وضعیت طرح و ادراک بینایی برای انجام یک مهارت مانند نوشتن ضروری است.

مهارت های دستی الگوهای هستند که به طور طبیعی و به منظور افزایش دقت عملکرد به اطلاعات حس لامسه و بینایی وابسته هستند و در صورتی که پیامهای حسی حرکتی به میزان دقیق و کافی دریافت شوند ، کودک خواهد توانست این مهارت‌ ها را بدون دریافت پس خوراند بینایی انجام دهد .

الگوهای اصلی تشکیل دهنده مهارت های دستی عبارتند از :

1- دست یابی ؛ حرکت بازو، ثبات شانه و حرکت دست به منظور تماس با یک شیئ

2- گرفتن ؛ در دست گرفتن یک شیء

3- حمل کردن شی‌ء ؛ انتقال شیئ که در دست است از یک مکان به مکان دیگر

4- رها کردن ؛ انداختن ارادی شیئ که در دست است در زمان و مکانی خاص

5- دست کاری درون دست؛ تنظیم شیئ در دست پس از برداشتن آن

6- مهارت های دو دستی ؛ به کار بردن هر دو دست جهت انجام یک فعالیت

لوئیز معتقد است که عدم دسترسی به وسایل بازی به ویژه بازی های ساختنی ، مهارتهای دستی کودکان را با مشکل مواجه می‌ کند و این کودکان به هنگام رویارویی با همسالان خود ، که از فرصت و امکانات کافی برخوردار بوده اند ، احساس ضعف خواهند کرد.

جنسیت کودکان از جمله عواملی هستند که می‌ توانند کیفیت مهارت های دستی را تحت تاثیر قرار دهد . به عنوان مثال کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر با بازی های ساختنی سرگرم می شوند و کودکان دختر بیشتر تمایل به انتخاب و بازی با عروسک ، مداد رنگی و وسایلی از این دست دارند. دست به منظور انجام مهارت های دستی ، علاوه بر سلامت آناتومیکی ، نیازمند همکاری اجزا عملکردی می‌ باشد. بدین صورت که همزمان با بلوغ کودک مهارت های بینایی و مهارت های دستی رشد یافته و هماهنگی بین آنها آغاز می‌ شود و در مرحله های بعدی هماهنگی چشم و دست با مهارت های درگیر بینایی هم سو و هم راستا عمل می‌ کند .

علی‌رغم اینکه متخصصان کاردرمانی اغلب روند رشد حرکتی را مد نظر قرار می دهند ، باید به این نکته بسیار مهم تاکید نمود که ابعاد وسیعی از رشد به طور موثری بر مهارت های دستی تاثیر می‌ گذارند که مهمترین آنها عبارتند از: مهارت‌ های بینایی ، عملکردهای حسی – حرکتی ، یکپارچگی حسی ، ادراک بینایی و عوامل فرهنگی و اجتماعی