سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نقش نظریه در ناتوانی های یادگیری ، هدف نظریه ، کودکان دچار تاخیر در بالیدگی ، چشم انداز بالیدگی ، تاخیر در رشد بالیدگی ، روانشناسی رشد و نظریه‌های بالیدگی

نقش نظریه در ناتوانی های یادگیری

اگر ندانید به کجا می خواهید بروید ، هر جاده ای شما را به آنجا خواهد رساند . این امر در مورد ناتوانی های یادگیری هم مصداق دارد زیرا یکی دیگر از جنبه های زندگی است. نظریه ها به ما در فهم اساس و پایه های ناتوانی‌ های یادگیری کمک می کنند. در پرتو آن ها، ماهیت آن دسته از اختلالات یادگیری که دانش آموز با آنها مواجه می‌ شود و نیز اصول روش های آموزشی مشخص می گردد. کسانی که بدون اتکا به نظریه ها به تدریس می پردازند ممکن است جاده ای را انتخاب کرده باشند که به جایی نمی رسد.

هدف نظریه

هدف نظریه شکل دادن، منسجم کردن و معنی بخشیدن به چیزی است که ما در دنیای واقعی مشاهده می کنیم. زیربنای هر روش ارزیابی یا آموزشی باید یک نظریه آموزشی یا یادگیری باشد. نظریه برای طبقه بندی و ارزشیابی مفید است و از غرق شدن مربی در مواد درسی جدید، فنون ،دستگاه‌ ها، ابزارها، روش ها و رسانه های موجود جلوگیری می‌ کند.
 
روانشناسی رشد و نظریه‌ های بالیدگی در ناتوانی های یادگیری
دیدگاههای بالیدگی ناتوانی های یادگیری بر پایه مفاهیم روانشناسی رشد بنا شده اند. یک نظریه مهم در روانشناسی رشد این است که مهارت های شناختی یا تفکر از نظر بالیدگی واجد پیشرفت سلسله مراتبی است. توانایی هر کودک برای یادگیری به وضعیت رشد عصبی و اندامی او وابسته است .افزون بر این این نظریه به طور ضمنی به کوشش هایی که برای تسریع یا گذر از فرآیند رشد صورت می‌ گیرد و ممکن است واقعاً مشکلاتی را ایجاد کند نیز اشاره می کند.

تاخیر در رشد بالیدگی
تاخیر در رشد بالیدگی بدین معنی است که جنبه‌ های خاصی از رشد عصبی به کندی صورت می‌گیرد. و طبق این دیدگاه سرعت رشد کنش‌ های مختلف انسانی ،که توانایی های شناختی را نیز شامل می شود، در هر فرد تنظیم شده است. تفاوت‌ هایی بین توانایی های مختلف نشان دهنده آن است که توانایی ها با سرعت های متفاوتی بالیده می‌ شوند و برخی از آنها دچار تاخیر در رشد می‌ شوند. گاهی تاخیر های بالیدگی موقتی است بنابراین بسیاری از کودکان دچار ناتوانی‌ های یادگیری تفاوت زیادی با کودکان عادی ندارند، بلکه بیشتر مسئله زمان بندی مطرح است.

چشم انداز بالیدگی
حاکی از آن است که وقتی جامعه به کودکان برای انجام دادن تکالیف تحصیلی قبل از این که آمادگی آن را داشته باشند ،فشار می آورد بسیاری از ناتوانی های یادگیری به وجود می آید.
پاره‌ای از مطالعات درازمدت نشان می‌ دهند کودکانی که در خردسالی تاخیر های بالیدگی در آنها مشاهده می‌شود با بزرگتر شدن بر این مشکلات رشدی فائق می شوند.
کوپیتز پس از سالها مطالعه در مورد دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری به این نتیجه رسید که این کودکان نارس هستند ، انسجام ضعیفی دارند ، و به زمان بیشتری برای یادگیری و رشد نیاز دارند.

کوپیتز دریافت هنگامی که زمان اضافی لازم و کمک هایی برای جبران کندی رشد عصبی به این دانش آموزان داده می شود بسیاری از آنها از نظر تحصیلی پیشرفت می کنند. اکثر آنها برای اتمام تحصیل به یک یا دو سال زمان بیشتر از سایر دانش آموزان نیاز دارند.
 
سایر مطالعات مربوط به کودکان دچار تاخیر در بالیدگی نشان داده است که این تاخیر ها بدون مداخله درمانی به شکست تحصیلی می‌ انجامد. 

شما والدین و آموزگاران عزیر می توانید با تهیه فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری پاکدلها ؛ گام مهمی در کاهش و درمان انواع مشکلات یادگیری و تحصیلی دانش آموزان بردارید.

نقش نظریه در ناتوانی های یادگیری – سایت پاکدلها