سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روانشناسی شناختی و یادگیری ، اختلال های پردازش های روانشناختی ، الگوی خبر پردازی یادگیری ، آموزش متمرکز بر فرآیند برتر ، پردازش روانشناختی ، مشکلات یادگیری

روانشناسی شناختی و یادگیری

روانشناسی شناختی به فرایند های یادگیری ،تفکر و دانستن در انسان می پردازد. توانایی های شناختی گروهی از مهارت های ذهنی هستند که لازمه کنش های انسانی اند.
آنها انسان را قادر می‌ سازند که بداند، آگاه شود بیندیشد ،مفهوم سازی کند، مفاهیم انتزاعی به کار ببرد ،استدلال کند، انتقاد کند و خلاق باشد.

📗دیدگاه های حوزه روانشناسی شناختی که در رشته ناتوانی های یادگیری تاثیر داشته است

۱) اختلال های پردازش روانشناختی

۲)الگوی خبر پردازی

۳)نظریه های یادگیری شناختی

📗 اختلال های پردازش های روانشناختی

محدودیت های ذاتی هستند که در یادگیری دانش آموز مانع ایجاد می‌ کنند.
نظریه‌ های بالیدگی چنین نقایصی را تاخیر در رشد داخلی می‌ دانند که به آمادگی نیافتن برای یادگیری تحصیلی منتهی می شود .دیدگاه پردازش روان‌ شناختی مربیان را ترغیب می‌ کند که با مداخله فعالانه به دانش آموزان در کسب مهارت های لازم برای پردازش روانشناختی کمک کنند.

📗تدریس بر اساس مفاهیم پردازش روانشناختی

بنیان دیدگاه پردازش روان شناختی بر این عقیده استوار است که دانش آموزان از نظر توانایی های زیربنایی در پردازش و کاربرد اطلاعات ،که در یادگیری موثر است با یکدیگر متفاوتند

نخست ،معلم تواناییها و ناتوانایی های هر دانش آموز را در پردازش روانشناختی از طریق مشاهده یا آزمون معین می‌ کند .سپس معلم می‌ تواند، بر اساس این اطلاعات ،روش های تدریس مناسب را انتخاب کند.

نقایص ادراک شنیداری و دیداری بیشترین توجه را به خود اختصاص می‌ دهند.

📗سه برنامه ی متفاوت آموزشی از دیدگاه پردازش روانشناختی منتج می‌ شود:

۱) آموزش متمرکز بر فرآیند پرورش نقص

۲) آموزش متمرکز بر فرایند برتر

۳) رویکرد ترکیبی

📗آموزش متمرکز بر فرآیند پرورش نقص

هدف این روش کمک به دانش آموز، از طریق تمرین و آموزش ،برای پرورش و بهتر کردن کارکرد های پردازشی ضعیف است. برنامه آموزشی عبارت از فرایند تقویت نقص برای بهبود ناتوانی است تا دانش آموز از این طریق برای یادگیری بیشتر آماده شود.

📗 آموزش متمرکز بر فرآیند برتر

در این رویکرد، از توان پردازش روانشناختی( یا روش یادگیری )دانش آموز در حکم پایه تدریس استفاده می‌ شود. آموزش باید بر اساس روش های تدریس و شیوه های درمان مبتنی بر بهره گیری از نقاط قوت دانش آموز و غلبه بر نقاط ضعف او در پردازش باشد.

📗 رویکرد ترکیبی

در سومین رویکرد آموزشی مبتنی بر مفهوم پردازش، وجوه دو روش قبلی با یکدیگر ترکیب می شود. معلم به دانش آموز به کارگیری روشی را می آموزد که ضمن بهره گرفتن از فرایند های قوی خود در پردازش ،فرآیندهای ضعیف را تقویت کند.

📗 الگوی خبر پردازی یادگیری

الگوی خبر پردازی یادگیری جریان اطلاعات را در خلال فرآیند یادگیری ،از آغاز دریافت اطلاعات تا کنش پراکنش پردازش، و سپس با عمل دنبال می کند.

مغز انسان ،مانند رایانه، اطلاعات را می‌ گیرد (درون داد)، آنها را ذخیره و جاسازی میکند (دستگاه‌ های حافظه) به سازماندهی اطلاعات می‌ پردازد عملیات و تصمیم گیری ها را تسهیل می‌ کند( دستگاه مرکزی پردازش _کنش اجرایی) و پاسخ ها را به اطلاعات تولید می کند( بیرون داد) 

📗محور الگوی خبر پردازی نظام چند مخزنی حافظه است

نظام چند مخزنی حافظه جریان اطلاعات را در سه نوع حافظه مفهوم سازی می کند:

۱) ثبت کننده حسی

۲)حافظه کوتاه مدت یا (حافظه فعال)

۳)حافظه درازمدت

روانشناسی شناختی و یادگیری – درمان مشکلات یادگیری و تحصیلی – سایت پاکدلها