سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 محرک‌ های درون داد به ثبت کننده حسی ، حافظه، ناتوانی های یادگیری عصمت دانش ،مرور ذهنی یا تکرار اطلاعات ، معنی دار کردن اطلاعات ، تقطیع یا گروه بندی اطلاعات

 محرک‌ های درون داد به ثبت کننده حسی

اطلاعات نخست از طریق حواس بینایی، شنوایی، لامسه ،بویایی، چشایی و جز آن _دریافت می‌ شوند. منشاء محرک ها می تواند منابع درونی باشد یا بیرونی .اکثر محرک هایی که گیرنده های ورودی هر فرد را بمباران می‌ کنند بی اهمیت اند، به آنها توجه نمی شود و به ثبت کننده حسی نمی رسند. اما به محض آنکه ذهن متوجه محرک های ورودی انتخابی می شود، آن اطلاعات در اولین دستگاه حافظه، ثبت کننده حسی ،جریان می‌ یابد.

دستگاه ثبت کننده حسی مانند یک حفاظ ورودی عمل می‌ کند ،که به تفسیر و نگهداری اطلاعات کمک می کند تا بعد از درک و تحلیل به گیرنده حسی برسند. ادراک در این مرحله اهمیت دارد زیرا به محرک ها معنی می دهد.
 
📗ادراک هر شخص به تجربه های گذشته و توانایی او در سازماندهی و معنی دادن به رویداد محرک وابسته است.(مفاهیم پردازش روان شناختی با این مرحله ارتباط دارد ) احساس و ادراک زمانی به وقوع می پیوندد که محرک موجود باشد این فعالیت ها جاری و در جریان اند. حافظه با احساس ها و داده هایی که قبلاً دریافت و درک شده است ارتباط می‌ یابد. حافظه (تصویر سازی، یا چشم ذهن) توانایی ذخیره کردن و بازیابی احساس ها و ادراک های از قبل تجربه شده در غیاب محرکی است که نخستین بار آن را فراخوانده است.
 
📗 اهمیت ثبت کننده حسی در تدریس

بر طبق نظریه خبر پردازی، رو برداشتی از هر تجربه برای مدت بسیار کوتاهی، شاید چند ثانیه، در ثبت کننده حسی ذخیره می‌ شود. اگر کوششی برای توجه به آن صورت نگیرد، اطلاعات بلافاصله در ثبت کننده حسی از بین می‌  رود. اهمیت این پدیده در تدریس این است که دانش‌ آموز باید به درس توجه کند؛ درس باید به گونه‌ ای طرح ریزی شده باشد که پیش از هر چیز توجه دانش آموز را به خود جلب کند. با استفاده از اصطلاحات رایانه‌ ای، باید مطمئن شویم که رایانه روشن است .

📗 اهمیت حافظه کوتاه مدت در تدریس

اطلاعات مدت زمان کوتاهی در حافظه کوتاه مدت باقی می ماند. اگر در مورد آن به نحوی اقدام نشود ،در حافظه کوتاه مدت از بین می رود. برخی از راهبردهای و اعمالی که می تواند زمان توقف اطلاعات را در حافظه کوتاه مدت افزایش دهد به شرح زیر است:

۱) مرور ذهنی یا تکرار اطلاعات
۲) تقطیع یا گروه بندی اطلاعات
۳) سازماندهی اطلاعات
۴ )معنی دار کردن اطلاعات

یکپارچگی حسی نیز نقش مهمی در بروز یادگیری بهتر و حفظ و بخاطر سپاری مطالب دارد.

 محرک‌ های درون داد به ثبت کننده حسی 

منبع : صفحات 353 و ۲۵۴ کتاب ناتوانی های یادگیری عصمت دانش – درج شده در سایت پاکدلها

کلیک کنید : مشاهده و دانلود پکیج های تخصصی مرتبط با تشخیص و درمان اختلالات یادگیری