سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فایل شناخت کودکان با نیازهای ویژه ، تشخیص دانش آموز استثنایی ، فایل های ویژه اتیسم ، کم توان ، دیرآموز ، نابینا ، ناشنوا ، اختلالات یادگیری

فایل شناخت کودکان با نیازهای ویژه

شناخت کودکان با نیاز های ویژه

تعریف : دانش آموزی که از نظر یادگیری، شناختی، ارتباطی، حسی )بینایی و شنوایی(، جسمانی و رفتاری به طور قابل ملاحظه ای آسیب دیده است و با ارزیابی های تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشخیص داده می شود و مشکلات آموزشی و رشدی او در حدی است که مانع یادگیری وی در محیط آموزشی بوده بر عملکرد آموزشی او اثر نامطلوب می گذارد و نیازمند دریافت خدمات توانبخشی آموزشی و پرورشی ویژه است.

اصول آموزش و پرورش ویژه و تشخیص کودکان با نیازهای ویژه

به طور کلی اصول اساسی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه عبارتند از:

* دانش آموزان با نیازهای ویژه حق دارند که به آموزش و پرورش مناسب 
دسترسی داشته باشند.

* درتصمیم گیری های آموزشی، نیازهای انفرادی دانش آموزان با نیازهای 
ویژه باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

* والدین باید نقش فعالی در آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه 
ایفا کنند.

* پیوستاری از خدمات آموزشی باید فراهم شود و در حد امکان آموزش 
مناسب برای همه دانش آموزان با نیازهای ویژه باید در مدارس عادی فراهم
شود.

* فقط در شرایط ویژه باید دانش آموز برای دریافت خدمات آموزشی مناسب 
از خانه دور شود.

برای دانلود فایل شناخت کودکان با نیازهای ویژه روی تصویر زیر کلیک کنید

دانلود ، فایل ، تقویت ، ریاضی ، خواندن ، نوشتن ، دیداری ، شنیداری ، ادراک

 

فایل شناخت کودکان با نیازهای ویژه – سایت پاکدلها

کلیک کنید : 👈 مشاهده و دانلود فایل های قابل پرینت کودکان با نیازهای ویژه

کلیک کنید : 👈 مشاهده پاورپوینت های تقویت دقت و تمرکز