سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چرا اجرای آزمون هوشی مفید است؟ ، هنجاریابی آزمون های هوشی ، ضرورت اجرای آزمون هوشی در مراکز مشکلات یادگیری ، هوشبهر کل کلامی و غیر کلامی

ضرورت اجرای آزمون هوشی در مراکز مشکلات یادگیری

 

👌 چرا اجرای آزمون هوشی مفید است؟

1 – با اجرای آزمون میزان هوشبهر کل کلامی و غیر کلامی دانش آموز به دست می‌آید و در نتیجه می توانیم انتظاراتمان را از کودک متناسب با بهره هوشی رو تنظیم کنیم

2 – به تفاوت هوش کلامی و غیر کلامی توجه می‌ کنیم و چنانچه تفاوت زیادی وجود دارد ، تمرین‌ های را برای افزایش بهره هوشی بخشی که رشد نکرده است توصیه می کنیم. همچنین سبک تربیتی و رفتاری والدین را که باعث عدم رشد قسمت شده است شناسایی کرده و برای تغییر سبک با آنان مشاوره می کنیم

3 – دامنه تغییر خرده آزمون های هوشی را ملاحظه کرده ، ابتدا به پرورش آن مواردی که نمره کمتر را به خود اختصاص داده اند ، می پردازیم

4 – با بازپروری قسمت‌ های نا هم تراز با یکدیگر ، در دانش آموز ” یکپارچگی حسی ” ایجاد می‌ کنیم که در امر یادگیری تأثیر بسیار زیادی دارد.

👌 با اجرای آزمون هوشی کامل ؛ میزان توانمندی توانمندی فرد در بخش‌ های مختلف هوشی اندازه گیری می شود و متناسب با آن طرح ریخته می‌ شود

البته لازم به یادآوری است که هیچ کدام از این آزمون های هوشی در دنیا نمی‌ تواند مدعی تعیین دقیق میزان هوش فرد باشند ، بنابراین نمرات هوشی به دست آمده از آزمون‌ ها فقط یک کلیت را نشان می‌ دهد .

لذا بهتر است جلوی هوش بهر به دست آمده از آزمون‌ های هوشی ، اعداد مثبت 5 و منهای 5 قرار دهیم ، یعنی هوشبهر فرد ممکن است پنج نمره بیشتر یا کمتر از عدد به دست آمده باشد

به ویژه در ایران ، هنجار یابی آزمون های هوشی با دشواری فراوانی روبرو است. زیرا کسانی که در یک محیط فرهنگی غنی و خانواده های مرفه زندگی می‌ کنند ، با کسانی که در روستاهای محروم و فقیر برخی استان‌ ها زندگی می‌کنند ؛ شرایط یکسانی ندارند و انجام کارهای آماری هر شهر نسبت به شهر دیگر متفاوت است .

اگر هم با روش خوشه‌ ای از کل کشور نمونه‌ برداری و هنجاریابی شود ، مشکلی حل نمی شود ؛ چون هنجار به دست آمده ممکن است با هیچ کدام از شهرهای ایران همخوانی نداشته باشد.

ضرورت اجرای آزمون هوشی در مراکز مشکلات یادگیری – سایت پاکدلها

منبع: کتاب درمان اختلال ریاضی دکتر مصطفی تبریزی

کلیک کنید : 👈 دانلود فایل های ویژه تقویت خواندن و درک مطلب دانش آموزان

کلیک کنید : 👈 دانلود نرم افزار موبایلی آموزش و یادگیری  فارسی اول ابتدایی