سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش نظم به کودکان ، روش های مختلف خانواده ها برای عادت دادن کودک به انضباط ، علل مختلف عدم موفقیت والدین در اجرای نظم ، ضعف روش تربیتی

آموزش نظم به کودکان

✔️ نظم و ترتیب از امور بسیار مهم در زندگی فردی و اجتماعی است و باید آن را از سنین سه یا چهار سالگی به کودکان آموزش داد . نظم و انضباط باید هم در رفتارهای کودک ، تحصیل و کارهای روزمره ی او وجود داشته باشد و هم در فکر و اندیشه و احساسات و عواطف او.

⬅️ روش های مختلف خانواده ها برای عادت دادن کودک به انضباط

در برخی خانواده ها کودکان تحت اوامر سخت و انضباط شدید هستند . برخی دیگر روش تربیتی مورد نظر خود را با شک و تردید به کار می برند . برخی خانواده ها به کودکشان آزادی مطلق می دهند . عده ای از والدین و مربیان هم روش اعتدال را پیش می گیرند و با توجه به شخصیت و توانایی های کودک به برخی از خواسته های او جواب مثبت و به برخی دیگر جواب منفی می دهند.

⬅️ علل مختلف عدم موفقیت والدین در اجرای نظم

ضعف روش تربیتی و آموزش ندادن به کودک ، ضعف مقررات انضباطی در خانه ، واگذاری مسوولیت سنگین و فوق توانایی بر عهده ی کودک

الگوی نامناسب : والدین بی انضباط ، الگوی نامناسبی برای کودک خواهند بود .

غیبت های طولانی از خانه و مشغله ی زیاد آنها ، باعث عدم کنترل دقیق اجرای مقررات خانه می شود .

گاهی والدین بدون آن که به علت و انگیزه ی کودک توجه کنند ، از اعمال نامعقول او جلوگیری می کنند و هرگز در پی یافتن علل برنمی آیند . اغلب خانواده ها مقررات خود را با عصبانیت و تهدید ومشاجره به کودک یادآور می شوند و برای برقراری نظم از روش اعمال زور استفاده می کنند . بعضی از والدین زمانی که هنوز از نظر جسمی و روحی آمادگی پذیرش بعضی از محدودیت ها و تعهدات در رعایت برخی قوانین را نیافته مقررات انضباطی خود را بر او حکم فرما می سازند .

عده ای از والدین از عواطف و احساسات کودک برای برقراری نظم سوء استفاده می کنند .

برخی والدین کودک را توجیه کننده دوام زندگی زناشویی خود یا علتی برای ادامه ی حیات خود می دانند و سعی دارند کاری نکنند که محبت او را از دست بدهند و جرات ندارند چیزی را از کودک دریغ کنند .

⬅️تاثیرات بی نظمی در زندگی کودک کودک نامنظم غالبا در سازگاری با محیط کندتر از کودکان دیگر است . عصبانی و زود رنج است و در انجام هر کاری سست و بی اراده است و کارها را نیمه کاره رها می کند و اغلب عجول و هیجانی است .

⬅️نکاتی که باید در برقراری نظم و تربیت رعایت شود

مقررات را طوری برقرار کنید که احترام شما و کودکتان ، هر دو محفوظ بماند .
مقررات یا محدودیتی که برقرار می کنید نباید به خاطر هوس یا دلخواه شما باشد ، بلکه باید مبتنی براصول تربیتی و سازنده ی شما باشد.

 

آموزش نظم به کودکان – سایت پاکدلها

کلیک کنید : 👈 مشاهده فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری

کلیک کنید : 👈 مشاهده پاورپوینت های مرتبط با تشخیص و درمان اختلالات یادگیری