سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 ردیابی بینایی چیست؟  ،ردیابی دیداری ، تمرینات تعقیب بینایی ، تمرینات پیشنهادی بهبود و تقویت ردیابی دیداری ، مقاله ردیابی چشم ، نرم افزار ردیابی

 ردیابی بینایی چیست؟ 

👌 ردیابی دیداری : توانایی کودک در ردیابی یک خط یا مسیر مستقیما با تکالیف درسی او در ارتباط است و نقص در ردیابی دیداری، منجر به بروز مشکلات خواندن و ریاضی و نوشتن خواهد شد.

♦️به محض اینکه کودک خواندن را می آموزد، باید بتواند چشم های خود را به طریقی جهشی از راست به چپ حرکت دهد.

♦️اگر کودک در هنگام خواندن کلمات، سر خود را حرکت دهد موجب رشد یک خرده مهارت ناسوده می گردد که خود نوعی بد آموزی است.

💥تمرینات پیشنهادی بهبود و تقویت ردیابی دیداری:👇👇

راه رفتن روی خطوط حاشیه فرش
راه رفتن روی خطوط عابرپیاده

راه رفتن روی جدول
راه رفتن روی پتویی که لوله شده است.

ردیابی خطوط روی دیوار با انگشت( از راست به چپ)
ردیابی خطوط روی دیوار با چشم( از راست به چپ)

رد یابی نور چراغ قوه (اتاق تاریک).
حرکت دادن نور چراغ قوه روی خطوط حاشیه فرش یا دیوار

رد یابی یک شکل هندسی مثل فرش یا میز.
ردیابی حاشیه دفتر با چشم

ردیابی اشکال مختلف هندسی کشیده شده
ردیابی حروف و اعداد روی صفحه

دنبال کردن خطوط در هم و رسیدن به مقصد( خرگوش به هویج)
پیداکردن یک شکل هندسی خاص در بین اشکال هندسی

پیداکردن یک حرف خاص و خط کشیدن دور آن ها در بین حروف مانند👇
ج ب ح ث ع ت ب
ب ت پ ب ث ب
ت د پ ب ث پ
ب ت ب پ ث ب

یافتن یک حرف و خط کشیدن دور آن در روزنامه

 

 ردیابی بینایی چیست؟  – سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

1 👈  تشخیص علمی و دقیق اختلالات یادگیری 

2 👈 فایل های قابل پرینت درمان اختلال یادگیری 

3 👈 دانلود پاورپوینت ، کتاب ورق زن و.. مرتبط با اختلالات یادگیری