سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارتقای مهارت های سازمان دادن ، تقویت سازماندهی در دانش آموزان ، تعریف ارتقا ، سازماندهی امور زندگی ، ناتمام گذاشتن تکالیف ، مواد درسی مناسب

ارتقای مهارت های سازمان دادن

یکی از خصوصیات کودکان دچار ناتوانی های یادگیری این است که در سازماندهی امور زندگی خود مشکلاتی دارند.

فقدان سازماندهی به ناتمام گذاشتن تکالیف منتهی می شود. نیاز این دانش آموزان آموختن برنامه ریزی پیشاپیش جمع آوری مواد درسی مناسب برای تکالیف مدرسه، اولویت بندی مراحل به انو رساندن تکلیف درسی و در دست داشتن سررشته کارهایشان است.

 اقدامات زیر به دانش آموزان در سازماندهی کمک می کند:

 جاهای مشخصی را برای قرار دادن اشیا – به ویژه اشیایی که استفاده روزمره دارند نظیر کتاب ها، تکالیف درسی و لباس های خارج از منزل – در نظر بگیرید به گونه ای که به سهولت بتوان آنها را پیدا کرد. 

برای دانش آموزان فهرستی از مواد درسی مورد نیاز برای انجام دادن تکالیف تهیه کنید. این فهرست را فقط به موادی محدود کنید که برای کامل کردن تکالیف ضرورت دارند.

جدولی تهیه کنید که دانش آموز دقیقه بداند در هر ساعت درسی چه باید بکند و مطمئن شوید که دانش آموزان قبل از ترک مدرسه تمام تکالیف خانه را می دانند.

هر یک از تکالیف را روی تخته بنویسید و اجازه بدهید دانش آموزان آن را رونویسی کنند یا تکلیف دانش آموز را در دفترچه یادداشت او بنویسید. 

برای دانش آموزان پوشه های کوچکی تهیه کنید که بتوان مواد درسی را در آن سازمان داد.برای مثال ،کار جدید را در یک طرف و کامل شده را به ترتیب زمانی در طرف دیگر جای دهید.

برای هر موضوع درسی از پوشه ای با رنگ متفاوت استفاده کنید

ارتقای مهارت های سازمان دادن – منبع: کتاب ناتوانی های یادگیری – عصمت دانش – صفحه 164 – درج شده در سایت پاکدلها

کلیک کنید : 👈 مشاهده فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری 

کلیک کنید : 👈 مشاهده و دانلود نرم افزار موبایلی آموزش فارسی اول ابتدایی