سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمک به دانش آموزان برای تنظیم وقت ، برنامه روزانه یک دانش آموز ، برنامه ریزی برای دانش آموزان ضعیف ، جدول برنامه ریزی ، اهمیت برنامه ریزی درسی

کمک به دانش آموزان برای تنظیم وقت

بی برنامگی در گذراندن وقت ، منجر به سردرگمی بیشتر دانش آموز ، هدر رفت انرژی ،گیج شدن ، از دست دادن انگیزه ، بی هدفی ، کسالت و در نتیجه دوری از یادگیری و دروس می گردد.

تنظیم وقت مشکل بسیاری از دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری است. آنها تکلیفی را انجام دادن آن هستند رها می کنند و درگیر کارهای جدید می شوند. طفره رفتن از را در آنها به صورت عادت در می آید و این ویژگی را در بزرگسالی نیز حفظ می کنند.

می توان از فعالیت های زیر برای کمک به دانش آموزان در تنظیم وقت سود جست.

جدول چگونه وقتم را بگذرانم ؟

به دانش آموزان در ایجاد مفهومی از زمان آنچه باید در فاصله زمانی معینی انجام دهد کمک می کند. دانش آموزان می توانند با استفاده از برنامه رایانه ای صفحه گسترده، نمودار ستونی یا نمودار دایره ای کاربرد زمان را نشان دهند.

برنامه روزانه ای تنظیم و آن را دنبال کنید. وقتی در برنامه بی نظمی ایجاد می شود، موقعیت و همچنین راه های مناسب برخورد با آن را برای دانش آموزان توضیح دهید.

در طول روز در مدرسه، فعالیت هایی را که در حالت نشسته، به طور ایستاده و در حال‌ حرکت انجام می شوند به صورت متناوب در برنامه بگنجانید.

فهرست هایی تهیه کنید که دانش آموزان با کمک آنها بتوانند وظایف خود را سازمان دهند. از آنها بخواهید پس از اتمام هر یک از تکالیف خود ؛ در کنار آن علامتی بزنند.

با قرار دادهای رفتاری ؛ مقدار زمان در نظر گرفته شده برای فعالیت های ویژه را مشخص کنید

کمک به دانش آموزان برای تنظیم وقت – منبع: کتاب ناتوانی های یادگیری – عصمت دانش – صفحه 168 – درج شده در سایت پاکدلها

کلیک کنید : 👈 مشاهده فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری 

کلیک کنید : 👈 مشاهده و دانلود نرم افزار موبایلی آموزش فارسی اول ابتدایی