سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونه می توان جمله سازی دانش آموزان را تقویت کرد؟ ،جمله سازی شفاهی ، دوباره سازی ، تقویت انشا نویسی ، جمله سازی ، نگارش ، کلمات ، املا

چگونه می توان جمله سازی دانش آموزان را تقویت کرد؟

 

1- جمله سازی شفاهی : با تمرینات شفاهی آمادگی ذهنی و روانی را در آنان به وجود آوریم.

شیوه های جمله سازی شفاهی عبارت است از :

الف) تمرین پرسش و پاسخ :
این تمرین بر اساس مطالب درسی فارسی و یا کمک تصاویر انجام شود.

ب) دوباره سازی : در این شیوه از دانش آموزان می خواهیم جمله ای را که خوانده اند یا ما برای آنان خوانده ایم دوباره سازی کرده به زبان خود بازگو نمایند.

ج) جمله سازی : با کلمات داده شده در این شیوه از دانش آموزان می خواهیم با کلمات داده شده جمله هایی شفاهی بسازند.

2- تشخیص صحت جمله : در این تمرین با ارائه چند جمله صحیح و غلط از دانش آموزان می خواهیم صحت آن ها را تشخیص دهند. مثال :
« حسن به مدرسه رفت.
خرس پرواز کرد.
علی به خانه آمدیم.
نانوایی باز است. »

3- تغییر کلمات جمله :
با این تمرین جمله های مکتوب آماده ای را به دانش آموزان ارائه می دهیم که زیر بعضی از کلمات آن ها خط کشیده شده است. مثال :

« امروز هوا خیلی سرد بود.
امروز هوا خیلی گرم است. »
تضاد

« امروز به مشهد می روم.

فردا به مشهد خواهم رفت .»
آینده

« من سیب دوست دارم.

من سیب دوست ندارم . »
منفی

شهر خود را دوست دارم.

شهر خود را دوست داری؟ »
پرسشی

4- جور کردن گروه کلمات :
به وسیله این تمرین دو فهرست از گروه کلمات به دانش آموزان ارائه می کنیم و از آنان می خواهیم بین گروههای واژگان ارتباطی معنی دار برقرار نمایند.

الف) من و دوستم قشنگ است.

ب) مداد من سرخ است.

ج) شهر شیراز به مسافرت می رویم.

5- پر کردن جای خالی جمله در تمرین مذکور : جمله هایی را که جای یک یا چند کلمه ی آن ها خالی است به دانش آموزان ارائه می کنیم و از آنان می خواهیم کلمات مناسب را در جای خالی قرار دهند.

« حسن سه سیب ……میز می گذارد. ( از – زیرا – روی – در )

سارا ……خانه …….. بازار آمد .
( بی – از – تا – چون – به )

6- منظم سازی جملات در هم ریخته : در این تمرین کلمه های جمله را بدون نظم خاصی در هم می ریزیم و از دانش آموزان می خواهیم جمله های صحیح و منظم بسازید. مثال :

سینما ، به ، دیروز ، دوستم ، رفتم ، با ، من

7- گسترش جمله ها ( تکمیل جمله ) :

تو به تهران می روی و من در کلاس سوم ……….

8- کوتاه سازی :

حسن و بردارش به خانه ما آمدند. و آنان به خانه ما آمدند.

10- تمرینات افزایش :

من سیب می خورم . (قرمز) – من سیب قرمز می خورم.

11- ترکیب جمله های ساده :

آن مرد برادر حسن است. آن مرد کشاورز است. آن مرد کشاورز است.

12- جمله سازی با کلمات داده شده :

13- جمله سازی در قالب پاسخ بر پرسش های کتبی

14- نگارش ساده و خلاق – انشاء نویسی – خاطره نویسی – نامه نگاری – گزارش نویسی – دنباله نویسی

 

چگونه می توان جمله سازی دانش آموزان را تقویت کرد؟ – سایت پاکدلها

کلیک کنید : 👈  فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری

مشاهده کنید : 👈  فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود نرم افزارهای مکمل درمان انواع اختلالات یادگیری