سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نشانه های بی انگیزگی در دانش آموزان ، بی‏ توجهی و بی‏ دقتی ، تمایل نداشتن به فعالیت های بدنی ، راهبردهای افزایش انگیزه در دانش ‏آموزان ، علاقه

نشانه های بی انگیزگی در دانش آموزان

 

– ناتمام گذاشتن کارها

– خودداری از انجام تکالیف

– عدم تلاش برای حل مشکل خود

– مشکل در تصمیم ‏گیری

– انتظار کمک از دیگران

– بی‏ توجهی و بی‏ دقتی

– تمایل نداشتن به فعالیت های بدنی

– آوردن بهانه ‏های متعدد برای انجام ندادن کارها

– داوطلب نشدن برای انجام کارها

– عاجز بودن در تنظیم فعالیت حال و آینده

– میل دائمی به قرار داشتن در حالت استراحت

– به سر بردن دائمی در رویا

– قدرت تمرکز فکری پایین

-تنبلی نمودن و از زیر باز مسئولیت، شانه خالی کردن

عوامل مختلفی که منجر به کاهش انگیزه در دانش ‏آموزان می‏ شود:

– عدم هماهنگی بین میزان تکالیف مدرسه با توانایی‏ های دانش ‏آموزان

– یکنواخت بودن محیط آموزشی با توجه به پیشرفت ‏های عصر حاضر که می‏ توان از وسایل کمک آموزشی مثل نوار ویدیو، سی‏ دی، اینترنت و… استفاده کرد.

– عدم کنترل والدین نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندان شان

– بی ‏ارتباط بودن تکالیف با نیازهای روزمره

– مشکلات خانوادگی نظیر محول نمودن کارهای منزل به فرزندان از طرف والدین

– انجام کاری برای دریافت حقوق و ساعات غیر مدرسه برای کمک به وضعیت اقتصادی خانواده.

– تشویق نشدن برای انجام تکالیف منظم

– افسردگی‏ های خفیف

– داشتن تجربیات و شکست ‏های تلخ متعدد

– عدم برخورداری از تجربیات موفق

– در معرض شماتت و تنبیه بودن

– نقایص فیزیولوژیکی و بدنی

– وجود نابسامانی، مشاجرات لفظی و درگیری در خانواده

– طلاق در خانواده

– وابسته بودن به والدین و انجام کارهای کودک به‏ وسیله ‏ی آن‏ ها

– محرومیت از امکانات اولیه

– داشتن بیماری شدید

راهبردهای افزایش انگیزه در دانش ‏آموزان

– اطمینان از و ضیعت جسمانی دانش ‏آموز از نظر معاینه ‏ی شنوایی و بینایی:

– ایجاد هماهنگی بین تکالیف مدرسه با توانایی دانش ‏آموزان

– متنوع کردن محیط آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل فیلم، عکس، ماکت و…

– دادن تکالیف مرتبط با نیازهای دانش ‏آموز

– توجه به حاصل فرایند کار و تلاش دانش‏ آموز (عدم نمره محوری در کلاس)

– استفاده درست از کلمات و جملات توسط والدین و معلمان.
– دادن خودمختاری و استقلال به دانش آموز در جاهایی که امکانش وجود دارد.

– تشویق‏ های کلامی به شکل توصیفی، مثال: « رضا می‏ بینم که عمل ضرب را خوب فهمیده‏ ای.»

– نشاندن دانش ‏آموز در جلوی کلاس یا در کنار هم‏ کلاسی ‏هایی که می‏ توانند الگوی نقش مثبت برای او باشند، صدا زدن دانش ‏آموز در کلاس در موارد متعدد، ارائه ‏ی بازخورد در موارد متعدد، تقسیم تکالیف حجیم به بخش ‏های کوچک ‏تر

– کمک به والدین در درک واقع‏ بینانه از توان یادگیری دانش ‏آموز .

– دادن فرصت به دانش ‏آموزان در بیان معلومات خود و آن‏ چه خارج از کلاس از خانواده و دیگران آموخته ‏اند.

 

نشانه های بی انگیزگی در دانش آموزان – سایت پاکدلها

 

کلیک کنید : 👈 دانلود فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری

مشاهده کنید : 👈 دانلود فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود نرم افزارهای مکمل درمان انواع اختلالات یادگیری