سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود کاربرگ رایگان

کاربرگ تقویت دقت دیداری – رایگان

دقت و تمیز دیداری چیست؟

بسیاری از اوقات مشکلات یادگیری دانش آموزان ناشی از ضعف مهارت های دیداری آنها از قبیل: دقّت، توجّه و تمیز دیداری است. تمیز دیداری؛ یعنی ، قدرت برقراری تفاوت میان دو محرّک براساس ویژگی های معیّن.

کودکی که تفاوت میان «ک» و «گ» را نمی شناسد هنگام دیدن هریک از این دو حرف ویژگی های بخصوص آنها را تشخیص نمی دهد، همچنین درمورد حروف مشابه دیگر مانند: ب- ت/ س- ش/ ع- غ/ ح- خ/و…قادر به تشخیص از یکدیگر نبوده وآنها را با هم اشتباه می گیرد و یا ممکن است نتواند میان جفت کلمه هایی چون«یاران» و «باران» تفاوت قایل شود.

این کودکان باید تفاوت هایی که سبب تفکیک (ج- ح/ ت- ب/ د- ذ/ ک- گ/ ف- ق/و…)می شود را بیاموزند. آن عدّه ای که از آموختن این اختلاف ها عاجز هستند بی تردید در یادگیری پاره ای از مفاهیم ریاضی، خواندن، نوشتن و بخصوص دیکته نویسی با دشواری روبرو خواهند بود.

مشکلات تمیز دیداری را می توان در کودکان کم سال تر نیز مشاهده کرد. ناتوانی مقایسه ی اندازه ها، اشکال یا اجسام گوناگون نشانگر وجود مسائل تشخیص دیداری است.

این کودکان ممکن است در دقّت دیداری نیز، دچار مشکل باشند. دانلود نرم افزار حافظه فعال دیداری

دقّت دیداری که از فرآیندهای شناختی و پایه یادگیری در انسان می باشد، عبارتست از: قدرت تمرکز بینایی کافی بر کاری برای جایدهی آن در مغز و دریافت ویژگی های اساسی و جزئیات آن(ناتوانی های یادگیری جیمز.ا.مک لافلین؛ جرالد والاس.)

کم یا زیاد گذاشتن حروف، دندانه ها، نقطه ها، سرکش ها، تشدید و… به احتمال زیاد ناشی از مشکلاتی در دقّت و توجّه دیداری می باشد.

برای دانلود کاربرگ تقویت دقت دیداری – رایگان روی تصویر زیر کلیک کنید

دانلود ، فایل ، تقویت ، ریاضی ، خواندن ، نوشتن ، دیداری ، شنیداری ، ادراک

متناسب با نیاز خود ؛ روی موضوع های زیر کلیک کنید

کلیک کنید : 👈 دانلود فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری

مشاهده کنید : 👈 دانلود فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود نرم افزارهای مکمل درمان انواع اختلالات یادگیری