سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش راهبردهای یادگیری ، الگوی تدریس راهبردهای یادگیری ، دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری ، هشت مرحله الگوهای تدریس راهبردهای یادگیری

آموزش راهبردهای یادگیری

راهبردهای یادگیری، دلالت بر روش هایی دارند که دانش آموزان برای یادگیری استفاده می کنند و ثابت شده است روش های موثری برای افزایش یادگیری فراگیران باشند.

راهبردهای یادگیری دامنه گسترده ای دارند و از تکنیک‌ های بهبود حافظه گرفته تا راهبردهای امتحان دادن و مطالعه کردن را در بر می گیرند. فلاول راهبردهای یادگیری را به راهبردهای شناختی و فرا شناختی تقسیم می کند و معتقد است که راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می رود، در حالی که راهبردهای فرا شناختی به منظور بازبینی این پیشرفت مورد استفاده قرار می گیرند.

به عبارت دیگر راهبردهای شناختی برای پیشرفت و دست‌ یابی به اهداف شناختی استفاده می شوند و راهبردهای فرا شناختی جهت نظارت بر این فرآیندها به کار گرفته می‌ شوند.

آموزش راهبردهای یادگیری نقش فزاینده ای در حکم یک روش آموزشی برای دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری یافته است.

آموزش راهبردهای یادگیری به دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری کمک می کند که عهده دار یادگیری خود شوند، یادگیرنده های فعالی باشند، مجموعه ای از راهبردهای یادگیری را فرا گیرند، در انتخاب راهبرد مناسب برای هر موقعیت یادگیری توانا شوند و بتوانند راهبرد را به موقعیت های دیگر تعمیم دهند (گرو تلوسکن، بوروکو فسکی و هال، ۱۹۹۰)

الگوی تدریس راهبردهای یادگیری به دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری، که در انستیتوی پژوهش در زمینه ناتوانی های یادگیری دانشگاه کانزاس تدوین شد، شامل هشت مرحله است:

۱) پیش آزمون
۲) توصیف راهبرد
3) الگو سازی تدریس
۴) تمرین کلامی
) تمرین کنترل شده
۶) تمرین پیشرفته
۷) پس آزمون
۸) تعمیم

(دشلر و همکاران، ۱۹۹۶؛ لنز و همکاران، ۱۹۹۶). (ر. فصل ۹.)

آموزش راهبردهای یادگیری – منبع: کتاب ناتوانی های یادگیری عصمت دانش – سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

کلیک کنید : 👈 دانلود فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری

مشاهده کنید : 👈 دانلود فایل های درمانی انواع اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود نرم افزارهای مکمل درمان انواع اختلالات یادگیری