سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کودکان با نیازهای ویژه (استثنایی) چه کودکانی هستند؟، گروه های کودکان با نیازهای ویژه، گروه ها و طبقه بندی کودکان با نیازهای ویژه

کودکان با نیازهای ویژه (استثنایی) چه کودکانی هستند؟

 

😰کودک با نیازهای ویژه را می توان به عنوان فردی تلقی کرد که به طریقی از گروه بهنجار متفاوت است با توجه به تعریف فوق تعداد زیادی از کودکان، با نیازهای ویژه خواهند بود .
از نظر آموزشی ، کودکی با نیازهای ویژه در نظر گرفته می شود که نیازمند برنامه آموزشی ویژه(IEP) باشد .

👼حال جهت آشنایی با این دسته از کودکان به گروه ها و طبقه بندی کودکان با نیازهای ویژه (استثنایی) می پردازیم .

گروه های کودکان با نیازهای ویژه

1- تفاوت های هوشی : شامل کودکانی می شود که از نظر هوشی برترند 🤓(کودکان سرآمد ) و یا کودکانی که در یادگیری کند پیش می روند🤗 (کودکان کم توان ذهنی ).

2- تفاوت های ارتباطی : شامل کودکانی است که در زبان و گفتار دارای نقص هستند 😝و کودکان دارای ناتوانی های یادگیری

3- تفاوت های حسی : کودکانی که دارای نقایص بینایی😎 یا شنیداری 👂هستند .

4- تفاوت های رفتاری : کودکانی با آشفتگی هیجانی🤡 یا سازش نایافته اجتماعی 😡را شامل می شود .

5- تفاوت های جسمانی : مشتمل بر ناتوانی های غیر حسی که بر کودکانی که از نظر بدنی و حرکتی 👼دارای معلولیت هستند دلالت می کند .

6- معلولیت های شدید و چندگانه (چند معلولیتی ) : شامل کودکانی با نقایص مرکب (فلج مغزی و عقب ماندگی ذهنی یا نابینا😎 و ناشنوا یا 👂… )

 

کودکان با نیازهای ویژه (استثنایی) چه کودکانی هستند؟ -سایت پاکدلها

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

1 👈دانلود فایل های ویژه کودکان با نیازهای ویژه

2 👈 مشاهده فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری 

3 👈 مشاهده و دانلود فایل های درمانی انواع مشکلات یادگیری