سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مفاهیم رشد حرکتی، نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری، سه مفهوم زیربنایی درباره یادگیری حرکتی، رفتار ادراکی - حرکتی

مفاهیم رشد حرکتی

 

تجربه های جنبشی و حرکتی در رشد انسان بسیار حیاتی است. بیشتر نظریه های مربوط به رشد انسان بر اهمیت چنین تجربه هایی در رشد کودک تأکید کرده اند. برای بسیاری از
کودکان دچار ناتوانی های یادگیری، دشواری های مربوط به هماهنگی حرکتی مشکلی جدی ایجاد می کند. رفتارهای حرکتی عده ای از آنها شبیه کودکان خیلی کوچک تر از خودشان است. حرکت های هم جنبشی (موقعی که کودک با دست راست حرکتی را انجام می دهد دست چپ به طور غیر ارادی حرکتی سایه ای انجام می دهد)، هماهنگی ضعیف فعالیت های زمخت، دشواری در هماهنگی حرکتی ظریف، تصویر بدنی ضعیف و نداشتن جهت یابی نمونه های چنین رفتارهایی است.

این کودکان از نظر فعالیت های تربیت بدنی نسبت به سنشان آن قدر ضعیف اند که آنها را خیلی آسان می توان در کلاس ژیمناستیک شناسایی کرد. آنها دائما در کلاس درس بر اثر تصادم با اشیا، افتادن از صندلی، انداختن مدادها و کتاب ها و دست و پا چلفتی بودن باعث ناراحتی دیگران می شوند

رفتار ادراکی – حرکتی به انسجام درون داد ادراکی و برون داد حرکتی اشاره دارد. انسان برای دریافت داده های خام از جهان پیرامونی شش دستگاه ادراکی دارد: دیداری
منظره)، شنیداری (صدا)، بساوایی (لمس)، حرکتی (احساس عضلانی)، بویایی (بو)، و چشایی (مزه).

ما در آموزش و پرورش بر دستگاه های دیداری، شنیداری، حرکتی و بساوایی تأکید می کنیم که عملی ترین راه های ورودی در آموزش محسوب می شوند. در فرایند یادگیری حرکتی چند مجرای حسی یا ادراکی درون داد به یکدیگر می پیوندند و فعالیتی حرکتی را به اجرا در می آورند که این حرکت به سهم خود پسخوراند اطلاعاتی برای تصحیح ادراکات فراهم می کند. بنابراین، در اجرای فعالیتی حرکتی نظیر پشتک یادگیرنده سطح زمین را احساس می کند؛ از فضا، تغییر حالت بدن و تعادل آگاهی جسمانی پیدا می کند؛ زمین و سایر اشیا را با توجه به تغییر وضعیت بدن می بیند؛ برخورد محکم بدن را به زمین تحمل می کند؛ و به شیوه ای معین حرکت می کند.

نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری بر این باور استوار است که سایر انواع یادگیری بر پایه یادگیری حرکتی قرار دارد.

سه مفهوم زیربنایی درباره یادگیری حرکتی در زیر ارائه می شود:

۱. یادگیری انسان با یادگیری حرکتی آغاز می شود. کودکان ضمن حرکت کردن یاد می گیرند.
در فعالیت یادگیری مستلزم درگیر شدن با درکی از حرکت و رشد حرکتی است.

۲. مراحل رشد حرکتی از یک توالی طبیعی برخوردار است. کسب مهارت های حرکتی در هر مرحله از این زنجیره پایه یادگیری مرحله بعدی را فراهم می کند.

٣. کارامدی تحصیلی و شناختی در بسیاری از حیطه ها بر پایه تجربه های حرکتی موفق استوار است .
عده ای از کودکان به تجربه های بیشتری در زمینه فعالیت های هماهنگی حرکتی زمخت و ظریف نیاز دارند.

 

مفاهیم رشد حرکتی – pakdelha.ir

 

متناسب با نیاز خود روی متن های زیر بزنید:

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری تشخیص و درمان مشکلات یادگیری

 مشاهده و دانلود فایل های تمرینی تشخیص و درمان ناتوانی های یادگیری