سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیت های حرکتی زمخت (درشت)، لی لی کردن،عروسک خیمه شب بازی، تخته اسکیت،فعالیت های چوب تعادل، ایستادن دانش آموزان دو زانو روی زمین

فعالیت های حرکتی زمخت (درشت)

 

۱. فعالیت های چوب تعادل. در برنامه آموزشی دوره اول کودکی معمولا از چوب تعادل

استفاده می شود، چوب تعادل تخته مسطحی است که می توان از الوارهای دو در چهار برید. عرض آن را می توان متفاوت گرفت؛ در عرض باریک تر فعالیت مشکل تر است.

می توان از تخته ای ۲/۵ تا ۳/۵ متری که عرض یک طرف آن ۶۱ سانتی متر و طرف دیگر ۱۲۲ سانتی متر باشد استفاده کرد. دو انتهای این تخته را با استفاده از بست ها داخل پایه های دیوار محکم کرد تا از واژگون شدن تخته جلوگیری به عمل آید می توان از سطح پهن یا باریک آن تنظیم کرد و از آن استفاده نمود.

کودکان از یک طرف به طرف دیگر تخته با گام های طبیعی یا قدم های پشت (پاشنه یک پا جلو پنجه پای قبلی) راه می روند. با پاهای برهنه تکلیف دشوار تر از زمانی است که کفش به پا باشد. افزون بر این کودکان می توانند ضمن حفظ تعادل عقب عقب بروند، یا از پهلو از یک طرف به طرف دیگر تخته بروند.

تغییرات پیچیده تر را می توان با افزون فعالیت هایی نظیر چرخیدن، برداشتن اشیای روی تخته، با زانو راه رفتن، انداختن اشیایی نظیر توپ و بالشتک در سبدهایی ضمن حرکت از یک طرف به طرف دیگر تخته، تکرار دستورالعمل هایی با نوشتن آنها ضمن عبور از روی تخته، یا راه رفتن با چشم های بسته یا با چشم دوختن بر یک شیء ایجاد کرد.

۲. تخته اسکیتدانش آموزان در حال خوابیده روی شکم، زانو می زنند و ایستاده اسکیت می کنند؛ سطح زمین را می توان صاف یا همراه با پستی و بلندی در نظر گرفت.

٣. ایستادن دانش آموزان دو زانو روی زمین می نشینند. به آنها گفته می شود برخیزند و دوباره بنشینند. این ورزش را می توان به شیوه های متفاوتی اجرا کرد. به طور مثال با یا بدون استفاده از دست ها، با چشم های بسته و با چشم های باز.

۴. عروسک خیمه شب بازی. دانش آموزان در حالی که دست ها را بالای سر گرفته اند و دست می زنند و می پرند، پاها را به فاصله زیاد از یکدیگر باز می گذارند. برای ایجاد تنوع در این فعالیت، دانش آموزان می توانند ربع دور، نیم دور و یک دور کامل بچرخند، یا به طرف چپ، راست، شمال یا جنوب بپرند.

۵. لی لی کردن. دانش آموزان یک بار جداگانه با هر یک از پاها لیلی می کنند. می توان الگوهای موزونی نظیر: چپ، چپ، راست، راست یا چپ، چپ، راست) یا راست، راست، چپ را به کار برد.

۶. بالا و پایین پریدن. دانش آموزان روی تور آکروبات، تختخواب فنری یا یک تیوپ بزرگ

 

فعالیت های حرکتی زمخت (درشت) – سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

1 👈 مشاهده فایل های پیشگیری از بروز انواع اختلالات یادگیری 

2 👈 مشاهده و دانلود نرم افزار موبایلی آموزش فارسی اول ابتدایی

3 👈 مشاهده فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری 

4 👈 مشاهده و دانلود فایل های درمانی انواع مشکلات یادگیری