سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانش آموزان با هوشبهر مرزی Border Line (دیرآموز Learner)، تشخیص دانش آموز دیرآموز، دانش آموزان با نیاز ویژه، دانش آموزان مرزی ، پاکدلها

دانش آموزان با هوشبهر مرزی Border Line (دیرآموز Learner)

از اصول بنیادین در ارتباط با هر انسانی به عنوان فردی منحصر به فرد و یکتا شده جهانی است.

اصلی که اشاره به توانایی های ویژه و ناتوانی های ویژه دارد، این دو‌سازه در همه انسان ها مشترک است.

اصل دوم نیازهای مشترک و غیر مشترک انسان ها با توجه به تفاوت های درون فردی و برون فردی در مقیاس عاطفی، شناختی، اجتماعی، حرکتی در شرایط زمانی و مکانی است که دارای فراز و فرودهایی نیز است. از دیدگاه مؤلف همه تفاوت ها مورد احترام و صاحب ارزش است. بنابراین با تغییر نگرش و ارتقاء دانش می توان بستر رشد و شکوفا را برای کودکان مرزی را در کنار و هم آغوش با هم سالان خود مهیا کرد.

اکثر معلمان صاحب تجربه در کلاس درس خود دانش آموزانی را مشاهده کردند که کاملا طبیعی بوده و در بسیاری از موقعیت های عملی و اجتماعی و جسمی و حرکتی عملکرد رضایت بخشی دارند. اما در دستیابی به پیشرفتهای مورد نظر، نظیر مهارت های تحصیلی مانند خواندن، ریاضیات و دیکته همانند همسالان عادی خویش موفق نیستند.

بین توانایی هوشی و محدودیت های شناختی دانش آموزان مرزی تفاوت بارزی بین خودشان وجود ندارد اما بین همسالان با توانایی هوشی و عملکردی تفاوت فاحشی وجود دارد، بطوری که آنان از دانش آموزان مرزی برتر و این گروه فقط در کسب مهارت های رفتاری لازم مدرسه ای کند عمل می کنند، گویی سلسله اعصاب به محرکات واکنش کندتری از خود نشان می دهند.

لذا با توجه به اهداف برنامه آموزشی و پرورشی به این دانش آموزان ضروریست به تواناییها و محدودیت های شناختی آنان نگاه ویژه ای داشت و براساس آن برنامه آموزشی را با دو رویکرد تخصصی یعنی توجه به نیازها و رفتارهای آموزشی انفرادی تهیه و تدارک دید. بنابراین آن عاملی که این کودکان را مرزی قلمداد نمود نارسایی ذهنی (هوشی) آنان است بطوری که این نارسایی در صحبت کردن، فهم زبان، بازی کردن، حرکت کردن، رفتار و مهارت های تحصیلی نمود پیدا کرده و چتر مرزی را بر سر آنان گسترانیده است.

اهداف جهانی در برنامه آموزشی و پرورشی

– تغییر نگرش
– ارتقاء دانش
– افزایش مهارتهای شغلی معلمان
– انطباق و انعطاف پذیری نسبت به پیشرفتها
– تسهیل فراگیری دروس ، گسترش عدالت آموزشی و اجتماعی
– جلوگیری از خطر حذف از فرایند آموزش و پرورش

 

دانش آموزان با هوشبهر مرزی Border Line (دیرآموز Learner) – سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

کلیک کنید : 👈 مشاهده موضوعات سایت پاکدلها

مشاهده کنید : 👈 مشاهده پکیج های تخصصی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود فایل های قابل پرینت کودکان با نیازهای ویژه