سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهکارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان، کتاب اختلالات ویژه یادگیری ، محمد رحیمی، مشارکت در یادگیرندگان در فعالیت یادگیری، دانش آموزان، پاکدل

راهکارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان

 

به دانش آموزان کمک شود تا نیازهای کمبود خود را بر طرف کنند.

به دانش آموزان کمک شود تا علاقه به پاسخ گویی به نیازهای وجود را در خود ایجاد کنند. ابراز وجود کند)

احساس کامیابی در دانش آموزان ارتقا یابد.

در آغاز درس دانش آموزان از اهداف آموزشی آگاه شوند.

در موقعیتهای مقتضی از تشویق های کلامی استفاده شود.

از آزمون ها و نمره ها به صورت وسیله ای برای ایجاد انگیزش در یادگیرندگان استفاده شود.

از خاصیت برانگیختگی مطالب استفاده شود.

از ایجاد رقابت و هم چشمی میان دانش آموزان جلوگیری شود.

هنگام آموزش مطالب تازه از مثال های آشنا و هنگام کاربرد مطالب آموخته شده از موقعیت های تازه استفاده شود.

افزون بر توضیح و تشریح مطالب به صورت کلامی – تا آنجا که ممکن است از روش های دیگر آموزشی نیز استفاده شود.

دانش آموزان به مشارکت در یادگیری تشویق شوند.

پیامدهای منفی مشارکت در یادگیرندگان در فعالیت یادگیری کاهش داده شود.

همواره دانش آموزان از روند یادگیری خود آگاه شوند.

به دانش آموزان مسائل و تکالیفی ارائه شود که نه خیلی ساده و نه خیلی دشوار باشد.

مطالب درسی تا آنجا که ممکن است به صورت معنادار ارائه شود.

تکالیف و سؤالاتی به دانش آموزان داده شود که آنها را به تفکر وا دارد.

راهکارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان –  منبع: کتاب اختلالات ویژه یادگیری ، محمد رحیمی

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

کلیک کنید : 👈 مشاهده موضوعات سایت پاکدلها

مشاهده کنید : 👈 مشاهده پکیج های تخصصی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

دانلود کنید : 👈 دانلود پاورپوینت های آماده مرتبط با اختلالات یادگیری وبش فعالی