سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

۵۷ بازی پیشنهادی جهت ایجاد توازن و هماهنگی اندام ادراکی - حرکتی در کودکان، بازی های ایجاد توازن و هماهنگی اندام ادراکی - حرکتی ، پاکدلها

بازی های ایجاد توازن و هماهنگی اندام ادراکی – حرکتی

 

۵۷ بازی پیشنهادی جهت ایجاد توازن و هماهنگی اندام ادراکی – حرکتی در کودکان

بازی های تعادلی، توازنی، پریدنی، جهیدنی، خزیدنی، دویدنی بازیهای تقلیدی نظیر فوت کردن، جویدن، و … همه نقش بسیار بارزی در تکامل اندامهای گویایی، ادراکی و حرکتی کودکان از بدو تولد تا دبستان و برزگسالی ایفا می کند که به تعدادی از آنها جهت (هماهنگی دست و پا ) (هماهنگی چشم و دست ) و مغز اشاره می شود:

۱- راه رفتن عقب عقب
۲- دولا شدن روی نوک پنجه پا
۳- ایستادن روی یک پا
۴- پریدن از روی طناب
۵- گرفتن و انداختن توپ
۶- حفظ تعادل چوب بر روی انگشت دست
۷- پریدن و دور زدن
۸- گذاشتن و چیدن چوب کبریتها در جعبه ۹- پیچاندن نخ به دور قرقره در حین راه رفتن
۱۰- زدن توپ به هدف معین
۱۱- قیچی کردن
۱۲- بریدن دایره
۱۳- عبور از مازها
۱۴- حفظ تعادل روی پنجه های پا
۱۵- ایستادن روی یک پا حداقل به مدت ۱۰ ثانیه
۱۶- ایستادن روی یک پا با چشم بسته حداقل به مدت ۵ ثانیه
۱۷- پریدن و کف زدن
۱۸- حفظ تعادل روی پنجه یک پا
۱۹- حفظ تعادل چوب به صورت عمودی بر روی انگشت
۲۰- والیبال
۲۱- پینگ پنگ
۲۲- تخته تعادل
۲۳- کپی از طرح ها
۲۴- لی لی کردن
۲۵- عبور از نردبان
۲۶- پریدن از روی موانع
۲۷- با جفت پا پرش کردن
۲۸- نشانه گیری
۲۹- ژیمناستیک
۳۰- تمرینات یوگا
۳۱- بارفیکس
۳۲- بسکتبال
۳۳ – فوتبال
۳۴- فوتبال دستی
۳۵- ماهیگری با استفاده از اسباب بازی صید ماهی
۳۶- انواع حرکات و وشو
۳۷- حمل فنجان آب بدون اینکه آب بریزد.
۳۸- معلق زدن
۳۹- دوچرخه سواری
۴۰- حمل بشقاب روی سر به گونه ای که نیفتد.
۴۱- حرکت روی دیواره باریک
۴۲- گرفتن و انداختن دو پرتقال با یک دست
۴۳- بازی با اسکیت
۴۴- بالانس زدن
۴۵- بازی یک قل دو قل
۴۶- حمل زنگوله به گونه ای که صدا نکند.
۴۷- خمیر بازی
۴۸ – بستکبال
۴۹- بارفیکس
۵۰- بستن بند کفش
۵۱- قیچی کردن
۵۲- باز و بسته کردن دستها
۵۳- کشیدن خط
۵۴- دسته کردن چوب کبریت ها
۵۵- پیچاندن نخ دور قرقره
۵۶- حرکت انگشتها
۵۷- درست کردن توپ با استفاده از کاغذ، با به کار گیری یک دست

بازی های ایجاد توازن و هماهنگی اندام ادراکی – حرکتی ، منبع: کتاب اختلالات ویژه یادگیری ، محمد رحیمی ، سایت پاکدلها

 

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک کنید :

1 👈 مشاهده فایل های پیشگیری از بروز انواع اختلالات یادگیری 

2 👈 مشاهده و دانلود نرم افزار موبایلی آموزش فارسی اول ابتدایی

3 👈 مشاهده فایل های تشخیصی انواع اختلالات یادگیری 

4 👈 مشاهده و دانلود فایل های درمانی انواع مشکلات یادگیری