دانلود رايگان بیش از 130 مقاله با موضوع اختلالات يادگيري

دانلود مقاله با موضوع اختلالات يادگيري

بيش از 130 مقاله براي دانلود در اختيار شما عزيزان قرار داده ايم.

براي دانلود هرمقاله روي كلمه دانلود جلو آن كليك كنيد.

 

  • مقاله چرايي و چگونگي پيشگيري از اختلالات يادگيري (دانلود) 

 

  • مقاله فراتحليل شيوع ناتواني هاي يادگيری دردانش آموزان ابتدايی ايران (دانلود) 

 

  • ناتوانی در یادگیری و نشانه ها و انواع آن.(دانلود)

 

  • برتری طرفی و نقش آن در پيشگيري از اختلال یادگیری (دانلود) 

 

  • درمان اختلال اضطرابي در كودكان (دانلود) 

 

 

 

  • چرا بچه ها به حرف ما گوش نمي كنند (دانلود) 

  • مقاله بررسي مقايسه اي  توجه شنيداري در كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري و كودكان عادي (دانلود) 

 

  • دانلود مقاله بررسي  اثربخشي بازي هاي حركتي موزون برميزان كاركردهاي اجرايي در كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري عصب شناختي (دانلود) 

 

  • دانلود مقاله تاثير آگاهي واج شناختي بر سرعت ؛ دقت و درك مطلب دانش آموزان نارساخوان (دانلود)

 

  • دانلود مقاله اثربخشي بازي درماني گروهي به شيوه شناختي -رفتاري بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال خواندن (دانلود)

 

*****************************************************************************

مقالات زير موقتا در دسترس نمي باشند – بابت مشكل پيش آمده عذر خواهيم.

۱-  اثر مداخله هاي نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي دچار نارساخواني تحولي نوع زبان شناختي. (دانلود)

 

۲-تعيين عوامل اختلالهاي هيجاني موثر بر نارساخواني دانشآموزان مقطع ابتدايي. (دانلود)

 

۳- اثربخشي راهبردهاي خودنظم دهي بر كاهش خطاهاي املايي دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن. (دانلود)

 

4-بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان. (دانلود)

 

5- نقش پردازش گر كلمه همراه با راهبردهاي خود پرسشي بر بهبود مشكلات املاي دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن در مقطع ابتدايي .(دانلود)

 

6- اضطراب رياضي . (دانلود)

 

7- بررسي رابطه جدايي هاي موقت روزانه مادر _ كودك باشكل گيري دلبستگي و مشكلات رفتاري كودكان. (دانلود)

 

8- بررسي رابطه نشانه هاي مرضي مادر باشكل گيري دلبستگي و مشكلات رفتاري / اجتماعي كودكان پيش دبستاني. (دانلود)

 

9- شيوع اختلال بيش فعالي _ كم توجهي در گروهي از دانشجويان. (دانلود)

 

10-اثربخشي آموزش حل مساله شناختي- اجتماعي بر بهبود روابط بين فردي تغيير رفتارهاي اجتماعي و ادراك خودكارآمدي دانش آموزان مبتلا به ناتوانايي يادگيري. (دانلود)

 

11- اختلال هاي يادگيري در رياضيات. (دانلود)

 

12- موسيقي و اختلال يادگيري رياضي. (دانلود)

 

13- نكته هاي كاربردي براي آموزش دانش آموزان با اختلال يادگيري (اختلال در خواندن، نوشتن و ديكته). (دانلود)

 

14-نقش هنر درماني در سازگاري تحصيلي، اجتماعي و هيجاني كودكان داراي اختلال يادگيري. (دانلود)

 

15- وظايف والدين كودكان داراي اختلال يادگيري. (دانلود)

 

16- در آمدي بر طرتحي بازي هاي آموزشي- رايانه اي با رويكرد زبان شناختي در حيطه اختلالات ويژه يادگيري. (دانلود)

 

17- كاربرد محيط هاي مجازي براي دانش آموزان با مشكلات يادگيري. (دانلود)

 

18-تحليل رابطه بين اختلالات يادگيري و اختلالات زبان در دانش آموزان مقطع ابتدايي. (دانلود)

 

19- مقايسه كودك آزاري بين كودكان عادي و كودكان داراي اختلال يادگيري در مقطع ابتدايي. (دانلود)

 

20-بررسي مقايسه اي عملكرد مسير وابران شنوايي بين دانش آموزان هنجار و مبتلا به اختلال يادگيري 10-7 سال با استفاده از مهار گسيل هاي صوتي گوش. (دانلود)

 

21-مقايسه ي پتانسيل هاي برانگيخته ميان‌رس شنوايي در كودكان مبتلا به اختلال يادگيري و هنجار12-7 سال. (دانلود)

 

22- بررسي تاثير اختلال يادگيري بر مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گوش در دانش آموزان دبستاني. (دانلود)

 

23- بررسي مقايسه توجه شنيداري در دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري و عادي 9-7 ساله. (دانلود)

 

24- بررسي مقدماتي تاثير آموزش درك شنيداري بر توانايي خواندن دانش آموزان دختر 9-8 ساله نارساخوان. (دانلود)

 

25- نقص پردازش زماني شنوايي در كودكان مبتلا به نارساخواني- نارسانويسي. (دانلود)

 

26- تعيين نقطه برش آزمون ناميدن خودكار سريع در كودكان به‌خوان و نارسا‌خوان. (دانلود)

 

27- تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد رياضيات و خواندن دانش‌آموزان دبستاني با توانيهاي يادگيري ويژه. (دانلود)

 

28- مقايسه اثربخشي سه شيوه آموزش مستقيم، آگاهي واج شناختي و تركيبي بر كاهش مشكلات املاي دانش‌آموزان دبستاني. (دانلود)

 

29- مقايسه توانايي‌هاي هماهنگي ديداري- حركتي، دقت و توجه، هوش، اختلالات يادگيري و اختلالات رفتاري كودكان نارس و عادي. (دانلود)

 

30- مقايسه توجه پايدار به محرك شنيداري و ديداري در كودكان مبتلا به اختلال يادگيري و همتايان سالم. (دانلود)

 

31- بررسي تاثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر مهارت‌هاي شناختي، رفتاري، هيجاني و انگيزشي دانش‌آموزان با اختلال رياضي.(دانلود)

 

32- شيوع اختلال يادگيري رياضي در دوره ابتدايي. (دانلود)

 

33- نقش آموزش موسيقي در بهبود اختلال يادگيري رياضي. (دانلود)

 

34- مقايسه‌ي عناصر آزمون ترسيم درخت در كودكان 9-7 ساله‌ي مبتلا به اختلال نارسا‌خواني و كودكان عادي. (دانلود)

 

35-بررسي اثر آموزش زندگي خانوادگي در كاهش تنيدگي والدين مادران داراي كودكان اختلال يادگيري در خواندن و نوشتن. (دانلود)

 

36- مقايسه مهارت‌هاي حسي- حركتي دست كودكان بااختلال نوشتن و عادي 11-9 ساله. (دانلود)

 

37-  بررسي مقايسه اي نقش آگاهي صرفي در سرعت، صحت و درك خواندن كودكان نارسا‌خوان و عادي پايه دوم دبستان. (دانلود)

 

38- عملكرد حافظه كاري در كودكان مبتلا به ناتوانايي يادگيري رياضي. (دانلود)

 

39- اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر خودتوانمندسازي اجتماعي دانش آموزان پسر با اختلال رياضي. (دانلود)

 

40- اثر آموزش فراشناخت و روابط فضايي بر عملكرد رياضي كودكان دچار ناتوانايي يادگيري رياضي. (دانلود)

 

دانلود مقاله با موضوع اختلالات يادگيري

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فايل هاي تخصصي شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود كاربرگ هاي رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي (روی متن کلیک کنید)

 

41- اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر بهبود خواندن، درك مطلب و سرعت خواندن دانش‌آموزان. (دانلود)

 

42- تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد نيمرخ اسيد وكسلر كودكان (حساب، رمزنويسي\ اطلاعات، حافظه‌ي عددي) در دانش‌آموزان اختلال يادگيري شهر شيراز. (دانلود)

 

43-مقايسه‌ي سبكهاي دلبستگي و شيوه‌هاي فرزندپروري مادران دانش آموزان عادي و دانش‌آموزان با اختلال يادگيري. (دانلود)

 

44- تاثير روش ايفاي نقش بر سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان حسلب نارساي دبستاني در سال تحصيلي88-87 استان تهران.(دانلود)

 

45- شيوع ناتواني‌هاي يادگيري در دانش‌آموزان پايه‌ي اول و دوم ابتدايي استان چهارمحال و بختياري. (دانلود)

 

46- مقايسه‌ي نارسايي هيجاني و مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري و بهنجار. (دانلود)

 

47- اثربخشي توان‌بخشي شناختي بر كاركرد‌هاي اجرايي (حافظه‌ي كاري و توجه)و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري رياضي.(دانلود)

 

48- بررسي كارآمدي مراكز ناتواني‌هاي يادگيري استان اردبيل در بهبود علايم اختلال يادگيري دانش‌آموزان. (دانلود)

 

49-اثر بخشي برنامه‌ي تلفيقي رواني_آموزشي بر سبك تبيين بدبينانه‌ِ دانش‌آموزان با ناتواني‌هاي يادگيري. (دانلود)

 

50- اثر بخشي نوروفيدبك بر اختلال يادگيري همراه با اختلال نقص توجه/ بيش‌فعالي. (دانلود)

 

51- مقايسه عملكرد استروپ در دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري با دانش‌آموزان عادي. (دانلود)

 

 52- تاثیر آموزش نوروفیدبک بر  ادرااك بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیريریاضی(دانلود)

53-بررسي اثر نوروفيدبك در درمان اختلال يادگيري درس رياضي كودكانمقطع سوم ابتدايي(دانلود)

 

54-بررسي اثربخشي نرم افزار آموزشي يادگيري « حساب يار » رياضيات دانش آموزان حساب نارسا∗(دانلود)

 

 56-اثربخشی آموزش مهارت هاي زنذگي بر خودتوانمنذ سازي اجتماعي دانص آموزان پسر با

اختلال رياضي(دانلود)

 

57-تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی(دانلود)

 

58-اثربخشي آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فيليپو بر بهبود عملكردحل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسايي ويژهدر رياضي(دانلود)

 

59-بررسی اثر بخشی روشهای نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال یادگیری(دانلود)

 

 60-شيوع اختلالات رياضي در دانش آموزان كلاس هاي دوم و چهارم ابتداييشهرستان اراك و راه هاي كاهش آن(دانلود)

61-نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگيدانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي(دانلود)

 

62-تأثير روش خودآموزي بر عملكرد حل مسئله ي رياضي دانش آموزان اختلالرياضي(دانلود)

 

63-مقايسه ي شايستگي اجتماعي و مولفههاي آن در دانشآموزان داراي ناتوانييادگيري و دانشآموزان داراي پيشرفت تحصيلي پايين، متوسط و بالا(دانلود)

 

64-اثربخشي برنامه ي تلفيقي رواني – آموزشي بر سبك تبيين بدبينانه ي دانش آموزانبا ناتواني هاي يادگيري (دانلود)

 

70-مقايسه و تحليل خطا هاي نوشتاري در دانش آموزان پسر عادي و نارسا نويسدوره ي ابتدايي (دانلود)

 

71-پيش بيني كنند ههاي جمعيت شناختي اختلالات يادگيري در دانش آموزانمقطع ابتدايي استان گلستان(دانلود)

 

72-بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنام هي مشكلات يادگيري كلورادو(دانلود)

 

73-بررسي عوامل مؤثر بر مهار تهاي خوانانويسي دانش آموزان دوره ي ابتدايياز ديدگاه معلمان(دانلود)

 

74-اثربخشي خودآموزي كلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان باناتواني هاي يادگيري(دانلود)

 

75-مقايسه ي سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي دردانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري(دانلود)

 

76-تاثير آموزش بازي درماني مادران بر مشكلات رفتاري كودكان دارايناتواني هاي يادگيري(دانلود)

 

77-نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگيدانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي(دانلود)

 

78-اثربخشي بازي هاي حركتي ريتميك (موزون) بر ميزان كاركردهاي اجراييكودكان با ناتوان يهاي يادگيري عصب روان شناختي تحولي پيش از دبستان(دانلود)

 

79-شيوع ناتواني هاي يادگيري در دانش آموزان پاي هي اول و دوم ابتدايياستان چهارمحال و بختياري(دانلود)

 

80-مقايسه ي نيم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان يهاي يادگيريبا دانش آموزان عادي(دانلود)

 

دانلود مقاله با موضوع اختلالات يادگيري

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فايل هاي تخصصي شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود كاربرگ هاي رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي (روی متن کلیک کنید)

 

81-تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكرمدارانه و خود نظارتي بردرك مطلب دانشآموزان با مشكلات خواندن(دانلود)

 

82-مقايسه ي عملكرد كودكان با و بدون اختلالات يادگيري در آزمون ديداري –حركتي بندرگشتالت(دانلود)

 

83-اثر مداخله هاي نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي(دانلود)

 

-84اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایى توجهی بیش فعالى(دانلود)

85-اثربخشی اموزش حا فظه فعال بر بهبود اختلال ریاضی(دانلود)

86-اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر حافظه، عملكرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

87-اثربخشي آموزش نرم افزار ان بك بر بهبود حافظه ي فعال دانش آموزان نارساخوان (دانلود)

88-اثر بخشي بازي درماني گروهي به شيوه ي شناختي رفتاري بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال خواندن (دانلود)

89-اثربخشی برنامه یارانه ای بر تقویت حافظه فعال کودکان نارسا خوان(دانلود)

90-اثربخشی تمرین رایامه ای بر عملکرد حافظه فعال دیاری فضایی دردانش آموزان با اختلال ریاضی(دانلود)

91-تاثیر راهبرد مرور ذهنی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

92-اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه ي فعال بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

93-اثربخشي روش تصحيح نارساخواني ديويس بر عملكرد خواندن دانشآموزان پسر مبتلا به نارساخواني(دانلود)

94-تأثير آموزش كاركرد هاي اجرايي بر عملكرد رياضيات و خواندن دانش آموزان دبستاني با ناتوانيهاي يادگيري ويژه(دانلود)

95-تاثیر آموزش نوروفیدبک بر نوار مغزي و عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اختلال خواندن(دانلود)

96-بررسي تأثير آموزش آگاهي واج شناختي برعملكرد حلقۀ واج شناختي حافظه فعال دردانش آموزان داراي مشكلات خواندن (دانلود)

97-تأثیر آموزش بازيهاي رايانهاي بر عملکرد حافظه بینايي دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

98-تأثیر آموزش حافظه کاري و روش سازماندهی بر بهبود عملکرد نوشتاري دانش آموزان با اختلال بیان نوشتاري(دانلود)

99-تأثیر آموزش حرکات و بازي هاي ریتمیک ایروبیک بر کارکردحافظۀ کوتاه مدت و حافظۀ شنیداري دانشآموزان مبتلا به اختلالات یادگیري(دانلود)

100-تأثير تمرين هاي مبتني بر بازسازي سيستم عصبي مركزي برسرعت و دقت نارساخواني نوع زبان شناختي(دانلود)

101-مقايسه تأثير روش هاي چندحسي فرنالد و ادراك ديداري فراستيگ بر اصلاح عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

102-مقایسه حافظه فعال بین دانش آموزان نارسا خوان و دانش آموزان عادی(دانلود)

103-مقايسه ي عملكرد حافظه ي فعال و نگهداري توجه دانش آموزان با و بدون ناتواني هاي يادگيري(دانلود)

104-اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد اجرایی، بازداری پاسخ، حافظه کاری کودکان دچار نارسا خوانی و نقص کمبود توجه /بیش فعالی(دانلود)

105-اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر دچار اختلال یادگیری(دانلود)

106-مقایسه رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش عادی با دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

ریاضی(دانلود)

107-بررسی کارامدی مراکز ناتوانی یادگیری استان اردبیل در بهبود مشکلات یادگیری کودکان(دانلود)

108-بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در دانش آموزان با و بدون نارسا خوانی تحولی(دانلود)

109-بررسی توان آزمون بندر گشتالت برای آمادگی ابتلا به اختلال خواندن دیکته در کودکان پیش دبستانی(دانلود)

110-مقایسه عملکرد استروب در دانش آموزان با اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی(دانلود)

111-اثربخشی آموزش حافظه فعال در بهبود عملکرد دانش آموزانبا اختلال یادگیری ریاضی(دانلود)

112-حافظه کاری واج شناختی در کودکان ناروان طبیعی(دانلود)

113-مقایسه کنش های اجرایی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املا (دانلود)

114-اثر آموزش فراشناخت وروابط فضایی بر عملکرد ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی(دانلود)

115-اثربخشی آموزش های مهارتهای زندگی بر خود توانمند سازی اجتماعی دانش آموزان پسر با و بدون اختلال یادگیری(دانلود)

116-مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری،نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مبتلا به اختلال نارسایی در حساب(دانلود)

117-مقایسه توجه متمرکز در کودکان دچار ناتوانی یادگیری و عادی (دانلود)

118-حساسیت , ویژگی  و نقطه برش مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال یادگیری(دانلود)

119-شیوع اختلاال خواندن در دانش آموزان دبستانی (دانلود)

120-مهارتهای حل مسإله اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دانلود)

121-تاثیر آموزش های فراشناختی فعال تفکر مدارانه و خودنظارتی بر درک مطلب کودکان دارای اختلال خواندن(دانلود)

122-بررسی مقایسه ای نقش آگاهی صرفی ،در سرعت ،صحت و درک خواندن کودکان نارسا خوان با عادی در پایه دوم (دانلود)

123-تفکر خلاق در دیسلکسیا (دانلود)

124-نقش پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خودپرسشی بر بهبود مشکلات املای دانش آموزان نارسا خوان (دانلود)

125-آموزش حل مسئله شناختی -اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی ،تغییر رفتارهایاجتماعی و خود کارامدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری (دانلود)

126-اختلال های یادگیری در ریاضیات (دانلود)

127-موسیقی و اختلال یادگیری ریاضی (دانلود)

128-نکته هایی کاربردی برای آموزش  اختلال یادگیری (دانلود)

129-نقش هنر درمانی در سازگاری اجتماعی،هیجانی ،تحصیلی در کودکان دارای اختلال یادگیری (دانلود)

130-درامدی بر طراحی بازی های آموزشی-رایانه ای با رویکرد زبانشناختی در حیطه اختلال یادگیری ویژه (دانلود )

131-وظایف والدین کودکان دارای اختلال یادگیری (دانلود)

132-کاربرد محیط مجازی برای کودکان دارای مشکل یادگیری (دانلود)

133-تحلیل رابطه بین اختلال یادگیری و اختلال زبان (دانلود)

منبع:سايت تخصصي اختلال هاي ويژه يادگيري

http://ldfb.ir

 

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فايل هاي تخصصي شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود كاربرگ هاي رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي (روی متن کلیک کنید)

پست‎های مرتبط:

عضویت در سایت پاکدلها

عضویت در سایت پاکدلها به پاکدلها خوش آمدید! با ثبت...