تشخيص حروف هم شكل

پاكدلها – تشخيص حروف هم شكل

توانایی در تشخیص س از ش/د از ذ/ف از ق /ک از گ/ح از خ/‌ به تمیز دیداری یعنی ادراک ریزه کاری ها و جزئیات کلمه ای که به خاطر سپرده می شود مربوط است حال چه باید کرد؟

نقاشی ها یا طرحهایی تدارک می بینیم که یک یا چند تصویر خاص در آن ها پنهان شده باشد، از کودک می خواهیم تصویر موردنظر را پیدا کند.

– شکلهای مختلف هندسی را که بخشی از آن رسم نشده در اختیار کودک قرار می دهیم تا آن ها را تکمیل کند.

– طرحهایی از حیوانات مختلف را که تکمیل نشده است در اختیار کودک قرار می دهیم تا آن ها را تکمیل کند.

– کارتهای مقوایی تهیه کرده حروف مختلف را به صورتی ناقص روی آن می نویسیم و از کودک می خواهیم تا آن ها را کامل کند.

روی کارت حروف الفبا را در جهات مختلف می نویسیم و از آن ها می خواهیم که بدون چرخاندن کارت یکی از حروف را که ما تعیین کرده ایم پیدا کند

روی کارتی حروفی را در هم می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم که حروف مورد نظر را پیدا کند .

در یک صفحه از کتاب درسی دور حروف خاصی خط بکشند .

 

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فايل هاي تخصصي شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود كاربرگ هاي رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي (روی متن کلیک کنید)

 

پست‎های مرتبط:

اهمیت استراحت در یادگیری

اهمیت استراحت در یادگیری – سایت پاکدلها 📚یک گروه محقق...

تمرینات زیربنایي رفع اختلالات یادگیری

پاكدلها –  تمرینات زیربنایي رفع اختلالات یادگیری تعدادی از تمرینات...

 نیازها و خواسته های کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

پاکدلها – نیازها و خواسته های کودکان مبتلا به اختلالات...