لوب فرونتال مغز و کارکردهای آن

لوب فرونتال مغز و کارکردهای آن

لوب فرونتال مغز و کارکردهای آن

لوب فرونتال نزدیک به یک سوم مغز انسان را دربرگرفته و از طرفی دیرتر از قسمت­های دیگر مغز به تکامل می­رسد، با توجّه به حجم وسیع و سازوکار­های ارتباطی این قسمت از مغز به ویژه سیستم لیمبیک، هیپوکامپ، آمیگدال، هسته­ های قاعده­ ای، هیپوتالاموس، تالاموس، و لب گیجگاهی، گسترة بسیاری از رفتارهای پیچیده انسان از جمله: رفتارهای روانی- حرکتی، شناخت- حافظه به عبارتی کارکردهای هوش، حالت­هاي عاطفی- هیجانی و شخصيّت را توضیح می­دهد.

اعمالی اساسی همچون:

1- تفکر شناختی و انتزاعی
2- برنامه­ ریزی
3- حرکت و کارکردهای اجرایی

هرگونه نقصان و تداخل در سیر تکاملی یا توقف در شکل­ گیری نورون­ های عصبی و یا تخریب در این بخش از مغز با پیامدهای آسیب فیزیولوژی – عصبی با نام سندرم همراه است که بسته به آسیب در هر منطقه از لب فرونتال علايم مختلفی از طرف بیماران گزارش می­شود:

آسیب ناحیۀ پیش مرکزی یا حرکتی: نشانگان حرکتی

آسیب ناحیۀ پیش پیشانی: نشانگان شناختی

آسیب ناحیۀ قدامی- چشمی: اختلال­هاي عاطفی و تغییرات شخصيّتی

آسیب ناحیۀ پشتی – جانبی: اختلال شناختی و حافظه

بیماران با آسیب لوب فرونتال با تابلوی فقدان رفتار خود انگیخته معرّفی می­شوند. این افراد به نظر خسته، کند، و با فقر کلامی معرّفی می­شوند (به ویژه آسیب لب چپ فرونتال). در حالی که آسیب لب راست فرونتال، بیشتر نوعی فقر غیر کلامی و شکست در انعطاف­ پذیری شناختی را در بر می­گیرد.
اهمیت موضوع در این است که به لحاظ علمی می توان با نوروتراپی بسیاری از این کژکاری ها را بهنجار و درمان نمود.

نقش لب فرونتال در کارکردهای عالی

مرکز چرخه حافظة کوتاه مدّت و انعطاف پذیری مغزی در لب پیشانی و چرخه حافظه بلندمدّت در هیپوکامپ قرار دارد، در نتیجه بیماران با آسیب لب پیشانی در زمینه رمزگردانی و بازیابی داده­ ها دچار مشکل هستند؛ پدیده­ای که با مفهوم هوشبهر پایین معنا می­شود.

ایکس در سال 2003 در همین جهت بیان نمود که قشر پیشانی در حافظه آشکار و حافظه ناآشکار و نهان به صورت اختصاصی به پردازش حافظه می­پردازد و در برخی پژوهش­ها قشر جانبی مغز بیشتر از بقیّة قسمت­ها با حافظه ناآشکار ارتباط نشان داده است.

کرتکس پیش­ پیشانی و رمزگزاری موفّق: منطقه پیش­ پیشانی به صورت انتخابی به رمزگذاری داده­ ها (به صورت سطحی – ناموفّق و عمیق – موفّق) می­پردازد. مهمترین مرکز در اینجا منطقه هیپوکامپ و همچنین میزان فعّالیّت جریان خون است.

پژوهش ­ها روی بیماران با آسیب لب فرونتال حاکی از آن است که افزایش جریان خون در ناحیّۀ قشر پیشانی با قدرت تصمیم­ گیری که یکی از کارکردهای هوش است ارتباطی تنگاتنگ دارد .

لب فرونتال و علايم روان پریشی

خاستگاه بسیاری از اختلالات روانپزشکی کژکاری لوب فرونتال می باشد. پژوهش­ ها نشان داد بیماران با آسیب کرتکس جلویی نیمکره راست به طور بارزی در درک مطالبی که نیاز به درک حالت­هاي فکری دیگران و رفتارهای اجتماعی دارد، عاجز هستند؛ علايمی که در کودکان اوتیستیک و بیماران روان­پریش مشاهده می­شود.

یک پژوهش با اندازه­ گیری میزان جریان خون در 23 کودک اوتیستیک و مقایسه آن با کودکان بهنجار مشخّص ساخت که در کودکان اوتیستیک کاهش جریان خون در کرتکس جلوی سمت چپ مغز، لب گیجگاهی، و شکنج اینسولا وجود دارد و این کودکان در درک اطّلاعات حسّی آسیب­ دیدگی نشان می­دهند. در عکس­ برداری از مغز این بیماران که از درک احساسات دیگران عاجز هستند، میزان جریان خون بین دیدگاه اوّل شخص و سوم شخص متفاوت است.

وقتی فرد در مورد خود و تصوّر خودش صحبت می­کند قشر حس­ های تنی مغز فعّال است، و وقتی فرد تصوّر دیگران را ارزیابی می­کند زنجیره جریان خون در مناطق قدامی – جداری تغییر کرده و لب گیجگاهی سمت چپ نیز در واکنش به سوم شخص فعّال است.

برازلی در سال 1994 بیان کرد در بیماران با اختلال شخصيّت که مهمترین علامت آنها نارسایی اجتماعی است، بیشترین آسیب در لب پیشانی است. داماسیو نیز در جهت پژوهش­هاي هارلو به این نکته اشاره داشت که آسیبِ لب فرونتال با تداخل شخصيّت ارتباط نزدیک دارد .

پژوهش­هاي دانشگاه اکسفورد نشان می­دهد آسیب در منطقه کرتکس فرونتال با رفتارهای تکانشی و رفتارهای نامربوط همراه است.

لوب فرونتال مغز و کارکردهای آن -pakdelha.ir

 

پیشنهاد میکنیم به موضوعات زیر هم نگاهی بیندازید ⇓

 

دانلود کتاب های ورق زن ،تست ،طرح درمان و اپلیکیشن های تشخیص + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي
دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي 
دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي 
 دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي
 دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي
دانلود فایلهای pdf تمرینی رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي
دانلود فیلم و کلیپ کارگاههای اختلالات یادگیری رایگان
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی و تقویت هوش و حافظه و یادگیری و…
دانلود كاربرگ هاي تمرینی رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي 

پست‎های مرتبط:

مراحل درمان و بازپروری دلاکتو

پاکدلها: مراحل درمان و بازپروری دشواریهای گفتاری و خواندن در...

دوبازی برای آموزش الفبا

دوبازی برای آموزش الفبا برای یادگیری بهتر حروف الفبا میتوانیم...

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) در بزرگسالی

  پاکدلها:اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ADHD , وضعیتی...